ixlasla.com – Ən son Səsli Dərslər

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Allahın adlarının mənası (01.01.2017)

Rəşad Hümbətov – 1. Allahın Ət-Təvvab ismi

Rəşad Hümbətov – 2. Allahın Əl-Quddus ismi

Rəşad Hümbətov – 3. Allahın Əs-Sələm ismi

Rəşad Hümbətov – 4. Allahın Əl-Qaviyyu və Əl-Mətin isimləri

Rəşad Hümbətov – 5. Allahın Əl-Xaliq və Əl-Xalləq isimləri

Rəşad Hümbətov – 6. Allahın Əl-Bəri ismi

Rəşad Hümbətov – 7. Allahın Əl-Musavvir ismi

Rəşad Hümbətov – 8. Allahın Əl-Cəbbar və Əl-Mutakəbbir isimləri

Rəşad Hümbətov – 9. Allahın Əl-Latif ismi

Rəşad Hümbətov – 10. Allahın Əl-Mumin və Əl-Muheymin isimləri

Rəşad Hümbətov – 11. Allahın Əl-Həsib ismi

Rəşad Hümbətov – 12. Allahın Əl-Həfiz ismi

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (01.01.2017)

Rəşad Hümbətov – 14 sual-cavab əlavə olundu

 

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (26.12.2016)

Adil Rəcəbov – 7. Tövhidin və “Lə İləhə İlləllah” şəhadətinin açıqlanması və izahı

Adil Rəcəbov – 8. Bəlanın uzaqlaşması və ya qalxması üçün halqa və ip taxmaq şirkdir

Adil Rəcəbov – 9. Ruqyə (ovsun) və Təmimə (amulet) haqqında

Adil Rəcəbov – 10. Daş, ağac və bu kimi şeylərlə təbərrük (bərəkət) diləmək

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (18.12.2016)

Rəşad Hümbətov – 26. Sehrin tərifi, lüğəti və istilahi mənası, Sehrin həqiqi təsirinin olmasının isbatı, Sehrin hökmü

Rəşad Hümbətov – 27. Sehrin növlərindən bəzilərinin bəyanı

Rəşad Hümbətov – 28. Kahinlər və Falçılar haqqında

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Əqidətul Vasitiyyə (26.12.2016)

Emin Hacıyev – 7. Rəhmət və Hifz sifətlərinin isbatı

Emin Hacıyev – 8. Razılıq, qəzəb, lənət, kərahət (istəməmək) və intiqam sifətlərinin isbatı

Emin Hacıyev – 9. Gəlmək, Nazil olmaq və Ucalıq (Uluvv) sifətlərinin isbatı

Emin Hacıyev – 10. Allahın üzünün və əlinin isbatı

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Sələfilərin 4 İmam və onların məzhəbləri haqqında mövqeyi (31.12.2016)

Zubeyr Dinbazov – 1. İmam Əbu Hənifə və imam Malikin öz dilindən Sünnəyə tabeçilik. Əhli-Sünnə imamlarının sözü səhih hədisə zidd olarsa, nə etməli?

Zubeyr Dinbazov – 2. İmam Şafii və imam Əhməd ibn Hənbəlin öz dilindən Sünnəyə tabeçilik. Əhli-Sünnə imamlarının sözü səhih hədisə zidd olarsa, nə etməli?

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (26.12.2016)

Adil Rəcəbov – 89. Fəcr surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 90. Bələd surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 91. Şəms surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 92. Leyl surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 93. Duha surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 94. İnşirah surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 95. Tin surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 96. Ələq surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 97. Qədr surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 98. Beyyinə surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 99. Zəlzələ surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 100. Adiyat surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 101. Qariə surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 102. Təkasur surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 103. Əsr surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 104. Huməzə surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 105. Fil surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 106. Qureyş surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 107. Maun surəsi surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 108. Kovsər surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 109. Kafirun surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 110. Nəsr surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 111. Məsəd surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 112. İxlas surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 113. Fələq surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 114. Nas surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Əsr surəsi haqqında (28.12.2016)

Sahib Xasayev – 4. Dəvətçilərə aid bəzi təlimatlar

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Fatihə surəsi və cüz Ammənin təfsiri (31.11.2016)

Zubeyr Dinbazov – 107. Maun surəsinin təfsiri

Zubeyr Dinbazov – 108. Kövsər surəsinin təfsiri

Zubeyr Dinbazov – 109. Kafirun surəsinin təfsiri

Zubeyr Dinbazov – 110. Nəsr surəsinin təfsiri

Zubeyr Dinbazov – 111. Məsəd surəsinin təfsiri

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Buluğul-Məram kitabının şərhi (31.12.2016)

Zubeyr Dinbazov – 63. Dəstəmazın pozulmasında ixtilaflı olan bəzi hallar (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 64. Dəvə ətinin dəstəmazı pozması, qoyun ətinin isə pozmaması (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 65. Meyiti yuyan üçün qüslun, onu daşıyan üçün isə dəstəmazın hökmü (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 66. Qurana toxunmaq üçün dəstəmazın şərt olması (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 67. Zikr etmək üçün dəstəmaz şərt deyildir (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 68. İki yoldan başqa yerdən çıxan qan dəstəmazı pozmur (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 69. Yuxu dəstəmazın pozulması üçün səbəbdir (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 70. “Dəstəmaz yalnız uzanaraq yatana vacibdir” hədisinin zəif olmasının bəyanı (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 71. Şeytanın insanı, dəstəmazında şəkkə salması barədə gələn hədislər (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 72. Üzərində Allahın adı olan hər hansı bir şeylə ayaq yoluna daxil olmağın məkruh olması (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 73. Ayaq yoluna girərkən nə deyilir? (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 74. Su və ya ayaq yoluna çıxarkən su ilə təmizlənməyin hökmü (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 75. Təbii ehtiyacı ödəyərkən uzaqlaşmağın və örtünməyin müstəhəb olması (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 76. Ayaq yoluna çıxmağın qadağan olunduğu bəzi yerlər (canlı yayımlanan dərs)

Şübhələr – bölməsi yeniləndi – Şübhələrə cavab (01.12.2016)

Sahib Əsədov – 6. Nisa surəsi 24-cü ayə siğə barəsindədirmi?

Sahib Əsədov – 7. Siğəni Ömər (Allah Ondan razı olsun) qadağan edib, yoxsa?

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (31.12.2016)

Ömər Cumanov – 9. Fitnələr zamanı özünüzü unutmayın

Ömər Cumanov – 10. Yeni ili qeyd etmək olarmı?

Fərman İsayev – 1. Allah üçün sevgi necə olmalıdır

Ağəli Şirvanlı – 36. Peyğəmbərimizin ﷺ bir hədisi

Ağəli Şirvanlı – 37. Xuruc (Hakimə qarşı danışmaq)

Ağəli Şirvanlı – 38. Soyuğun şiddəti

Zubeyr Dinbazov – 2. Ey, yeni il bayramını qeyd edən müsəlman. Xitab sənədir!

Zubeyr Dinbazov – 3. Onlar əslində İmamlara müxalif olmağa çağırırlar

Sahib Xasayev – 52. Bidətin fəsadlarından

Sahib Xasayev – 53. Şeyx Ğuneyman bəyanat

Sahib Xasayev – 54. Buludlar üzərində daşınan məzlumun duası

Ubeydullah – 1. Həccdən qayıdan qardaşlara nəsihət

Ubeydullah – 2. Saqqal saxlamaq Peyğəmbərin ﷺ sünnəsidir

Ubeydullah – 3. Sələfilər və Əmr sahibləri

Ubeydullah – 4. Allah üçün sevməyin əhəmiyyəti

Ubeydullah – 5. Zülm əhlindən uzaqlaşmağın fiqhdən olmasının bəyanı

Ubeydullah – 6. Bidət əhlindən uzaq olun!

Ubeydullah – 7. Mövlüd günü və onun sünnədə olan hökmü

Ubeydullah – 8. Ən əzəmətli dəvət Tövhidə və Pəyğəmbərin ﷺ tabeçiliyinə olunan dəvətdir

Ubeydullah – 9. Bilirsinizmi Qiyamət günü müflis olan kimdir?

Ubeydullah – 10. Qəlblərin sərtləşməsinin səbəbləri nədir?

Ubeydullah – 11. Gündəlik imanı artıran səbəblər

Ubeydullah – 12. Valideynlərini tərk edən haqqında

Ubeydullah – 13. Elm tələbəsi necə fəqih ola bilər

Kamran Mustafayev – 4. Təmiz insanlara iftira atmaq çirkin əməllərdəndir

Emin Hacıyev – 8. Dəvət yolunda səbr edin

Veysəl – 16 dərs əlavə olundu
Adil Rəcəbov – 14 dərs əlavə olundu
Rəşad Hümbətov – 20 dərs əlavə olundu
Abu Zeyd – 19 dərs əlavə olundu

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (31.12.2016)

Vüqar Qurbanov – 1. Təcrih fitnəsinin fəsadlarından

Vüqar Qurbanov – 2. Ailənizə namazı əmr edin

Rəşad Hümbətov – 12 parça əlavə olundu
Abu Zeyd – 5 parça əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (31.12.2016)

Abu Zeyd – 5 sual-cavab əlavə olundu
Elman Qasımov – 40 sual-cavab əlavə olundu

 

Ötən aylar