ixlasla.com – Ən son Səsli Dərslər

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (26.09.2016)

Rəşad Hümbətov – 20. Saleh insanları şişirtmək

Rəşad Hümbətov – 21. Saleh insanların qəbrinin yanında ibadət etməyin qadağan olması

Rəşad Hümbətov – 22. Qəbirləri səcdəgaha çevirməyin qadağan olması

Rəşad Hümbətov – 23. Salehlərin qəbirlərinə qarşı həddi aşmaq Allahdan qeyrisinə ibadət etməyə səbəbdir

Rəşad Hümbətov – 24. Peyğəmbərin ﷺ tövhidin şərəfini qoruması və şirkə aparan hər bir yolu bağlaması

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Fiqhul Əsmaul-Husna (02.09.2016)

Sahib Əsədov – 1. Allahın gözəl Ad və Sifətlərini öyrənən elmin məqamı

Sahib Əsədov – 2. Allahın gözəl Ad və Sifətlərini öyrənən elmin fəziləti

Sahib Əsədov – 3. Uca Allahın bütün adları gözəldir

Sahib Əsədov – 4. Əhli-Sünnənin Allahın Ad və Sifətləri elminə əhəmiyyət verməsi

Sahib Əsədov – 5. Əhli-Sünnənin Allahın Ad və Sifətləri elmində ciddiliyi

Sahib Əsədov – 6. Allah və Əl-İlah isimləri

Sahib Əsədov – 7. Allahın Ər-Rahmən və Ər-Rahim isimləri

Sahib Əsədov – 8. Allahın Əl-Həyy və Əl-Qəyyum isimləri

Sahib Əsədov – 9. Allahın Əl-Xaliq və Əl-Xalləq isimləri

Əqidə – bölməsi yeniləndi – And içməklə bağlı 5 məsələ (09.08.2016)

Rəşad Hümbətov – 1. Allaha and içməyin vacib olması, Allahdan başqasına and içməyin haram olması

Rəşad Hümbətov – 2. Allaha doğru and içmək

Rəşad Hümbətov – 3. Kimə Allaha and içilibsə razı qalmalıdır

Rəşad Hümbətov – 4. Qardaşın sənə and içibsə onun andının tələbinə cavab verməlisən

Rəşad Hümbətov – 5. Çoxlu and içmək

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Həsənətlər (Savablar) və Seyyiətlər (Günahlar) (10.08.2016)

Rəşad Hümbətov – 1. Savabların və günahların fiqhi

Rəşad Hümbətov – 2. Savab əməllər nə vaxt qəbul olur?

Rəşad Hümbətov – 3. Savab və günah etdikdə nə hiss etməlisən?

Rəşad Hümbətov – 4. Savabların və günahların yazılması

Rəşad Hümbətov – 5. Tərəzidə əməllərin çəkilməsi

Rəşad Hümbətov – 6. Savablara görə mükafatların verilməsi

Rəşad Hümbətov – 7. Günahların silinməsi

Rəşad Hümbətov – 8. Savabların artıqlaması ilə verilməsi

Rəşad Hümbətov – 9. Savabların puç olması

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Tabeçilik və Sələflərin fiqhinin əsasları (29.08.2016)

Zubeyr Dinbazov – 3. Elçilərin göndərilməsi və onların qövmlərinin müxtəlif olması

Zubeyr Dinbazov – 4. Göndərilmiş elçilər qarşısında ümmətlərin üzərinə nə düşürdü?

Zubeyr Dinbazov – 5. Peyğəmbərimiz Muhammədlə ﷺ ondan əvvəlki Peyğəmbər (İsa aleyhissələm) arasında olan müddət

Zubeyr Dinbazov – 6. Peyğəmbərin ﷺ göndərildiyi vaxt aləmin halı 1

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (28.07.2016)

Adil Rəcəbov – 1. Əbəsə surəsi 1-10 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 2. Əbəsə surəsi 11-19 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 3. Əbəsə surəsi 20-26 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 4. Əbəsə surəsi 27-32 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 5. Əbəsə surəsi 33-42 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 1. Təkvir surəsi 1-2 (canlı yayımlanan dərs)

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Buluğul-Məram kitabının şərhi (24.09.2016)

Zubeyr Dinbazov – 41. Əmmamə ilə bərabər başın qabaq hissəsinə məsh çəkməklə kifayətlənmək (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 42. Dəstəmazda tərtibin vacib olması (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 43. Dəstəmazda qolları dirsəklərlə bərabər yumaq (canlı yayımlanan dərs)

Sira – bölməsi yeniləndi – Peyğəmbərin ﷺ zövcələri (06.09.2016)

Emin Hacıyev – 1. İFK hadisəsi

Emin Hacıyev – 2. Səudə bint Zəma

Emin Hacıyev – 3. Hafsa bint Ömər

Emin Hacıyev – 4. Ummu Sələmə

Namaz – bölməsi yeniləndi – Namazın təzim olunması (08.09.2016)

Vüqar Qurbanov – 1. Namazın bütün Peyğəmbərlərə fərz olması

Vüqar Qurbanov – 2. Peyğəmbərin ﷺ son tövsiyəsi: Namaz… Namaz!

Vüqar Qurbanov – 3. Namazın İslamda və müsəlmanın qəlbində yeri

Vüqar Qurbanov – 4. İki əzəmətli məqam

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Himəyətul-Biəti fil İsləm (24.07.2016)

Sahib Əsədov – 1. İslamda təbiəti qorumaq

Sahib Əsədov – 2. Canlı aləmin qorunması

Sahib Əsədov – 3. Yer üzünün qorunması və yerdən əziyyət verən bir şeyi götürmək

Sahib Əsədov – 4. Bitki örtüyünün qorunması

Sahib Əsədov – 5. Havanın qorunması

Sahib Əsədov – 6. Canlı aləmin qorunması 1

Sahib Əsədov – 7. Canlı aləmin qorunması 2

Şübhələr – bölməsi yeniləndi – Şübhələrə cavab (06.09.2016)

Rəşad Hümbətov – 17. İbrahim Ruheyli haqqında

Rəşad Hümbətov – 18. İmam Nəvəvi misal çəkiləndə

Rəşad Hümbətov – 19. İnsanları Hələbi ilə imtahana çəkmək

Rəşad Hümbətov – 20. Sələfi olmaq üçün Hələbiyə bidətçi deməlisən

Rəşad Hümbətov – 21. Təkfirçilərin əsli Sələfidir şübhəsi

Rəşad Hümbətov – 22. Üsul məsələsində müxalif olan Əhli-Sünnə dairəsindən çıxırmı?

Rəşad Hümbətov – 23. Üsulda xəta (İmam Əbu Hənifə boş yerə misal çəkilməyib)

Rəşad Hümbətov – 24. Qəbir olan yerdə namaz qılmaq olmazsa, bəs Peyğəmbərin ﷺ qəbiri necə?

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (18.09.2016)

Muxtar Ağakişiyev – 2. Zilhiccə ayının ilk 10 günü

Muxtar Ağakişiyev – 3. Qardaşlara nəsihət və Qurbanlıq haqqında sual-cavab

Emin Hacıyev – 3. Ərafa gününün fəziləti

Emin Hacıyev – 4. Qurbanla bağlı 60 mühüm məsələ

Səid İsrafilov – 8. Həcc ibadəti

Səid İsrafilov – 9. Mina günləri nəsihət

Abu Zeyd – 5. Cərh və Tədil

Abu Zeyd – 6. Məscidin ədəbləri

Abu Zeyd – 7. Hədis inkar edən Quranilər

Abu Zeyd – 8. İnternetdə pozğun videolara baxmaq

Abu Zeyd – 9. Şiələrin məşhur şübhələri – Təvəssül

Abu Zeyd – 10. Namazı nə zaman birləşdirmək olar

Abu Zeyd – 11. Günümüzdə olan incə məsələlər

Ağəli Şirvanlı – 29. Zilhiccə ayı, Müqəddəs günlər

Qabil Şükürov – 10. Həccə gedən qardaşlara nəsihət

Fərman İsayev – 38. Əsr namazının fəziləti

Fərman İsayev – 39. İmamın üzrlü səbəbdən iqamədən sonra namazı gecikdirməsi

Fərman İsayev – 40. İnsanların Allaha ən sevimli olanı və Allahın ən çox sevdiyi əməllər

Fərman İsayev – 41. Namazın keyfiyyəti

Fərman İsayev – 42. Namazda əllərin sinədə bağlanması və göbəkdən aşağı bağlanmasının zəifliyi

Vüqar Qurbanov – 4. Belə məclisdən də məhrum olarlar?

Sahib Xasayev – 7 dərs əlavə olundu
Veysəl – 48 dərs əlavə olundu
Rəşad Hümbətov – 49 dərs əlavə olundu

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (06.08.2016)

Abu Zeyd – 11 parça əlavə olundu
Rəşad Hümbətov – 61 parça əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (05.09.2016)

Abu Zeyd – 28 sual-cavab əlavə olundu

 

Ötən aylar