ixlasla.com – Ən son Səsli Dərslər


Abubəkr Məscidində söylənilmiş cümə xütbələri (31.07.2015)

Qamət Süleymanov – Qamət Süleymanov – Bidətin təhlükələri

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Əqidədə müxtəsər bablar (03.08.2015)

Fərman İsayev – 24. Qəza və Qədər

Fərman İsayev – 25. Qədərin növləri

Fərman İsayev – 26. Qədər mövzusunda müsəlmana vacib olan 3 bilgi

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Sələfi Salehin mənhəcdə olan qaydaları (03.08.2015)

Adil Rəcəbov – 11. Müsəlmanların parçalanmasının səbəbi dəstələrə bölünməsidir

Adil Rəcəbov – 12. Şərii beyət mötəbər insanların beyət etdiyi müsəlman başçıya olur

Adil Rəcəbov – 13. Əhli-Sünnə vəl-Cəmaa hakimə qarşı çıxmağı icazəli görmürlər

Adil Rəcəbov – 14. Bidət məsələlərdə nəfsi istəyə uymaq şəhvət məsələlərində nəfsi istəyə uymaqdan daha böyükdür

Adil Rəcəbov – 15. Əhli-Sünnə vəl-Cəmaanın dəvəti bütün insanlara açıq aydındır və bu dəvətdə heç bir gizlilik yoxdur

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Sələfi Salehin hikmətli sözləri (03.08.2015)

Useyd Turabov – 18. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 18

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (03.08.2015)

Ömər Cumanov – 12. Camaatın qorunması üçün lazım olan səbəblər

Səid İsrafilov – Allahdan qorxun

Sahib Əsədov – 3. Möminlərin dayısı Müaviyə

Sahib Əsədov – 4. Əli və Müaviyə arasındakı ixtilafa münasibət

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (03.08.2015)

Muxtar Ağakişiyev – 51. Dəniz heyvanlarından haram olanı varmı?

Muxtar Ağakişiyev – 52. Atılmış övladın valideyn haqqı

Muxtar Ağakişiyev – 53. Məsciddə yer tutmaq olarmı?

Muxtar Ağakişiyev – 54. Qəzəbli halda and içməyin kəffarəsi

Muxtar Ağakişiyev – 55. Qəbir üzərində Yasin surəsini oxumaq

Muxtar Ağakişiyev – 56. Eyni sualı bir neçə elm əhlinə vermək olarmı?

Muxtar Ağakişiyev – 57. İstehza edən qohumlarla əlaqəni kəsmək

Muxtar Ağakişiyev – 58. Valideynin təkidi ilə qohumluq əlaqəsi kəsilə bilərmi?

Muxtar Ağakişiyev – 59. Su heyvanlarından hansı yeyilmir

Muxtar Ağakişiyev – 60. Şeyx sözünün mənası nədir və kimlərə deyilir

 

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Əqidədə müxtəsər bablar (30.07.2015)

Fərman İsayev – 20. Muhammədən Rəsulullah şəhadətinin şərtləri

Fərman İsayev – 21. Sünnənin mənzili və Quranilərə qısa rəddiyə

Fərman İsayev – 22. Axirətə iman

Fərman İsayev – 23. Cənnət və Cəhənnəm

Sira – bölməsi yeniləndi – Peyğəmbərin ﷺ həyatından səhifələr (30.07.2015)

Kamal Hüseyn – 23. Peyğəmbərin ﷺ ölümünün yaxınlaşmasının 9 əlaməti

Kamal Hüseyn – 24. Peyğəmbərin ﷺ “Allahım, məni uca dostlara qovuşdur” deməsi

Kamal Hüseyn – 25. Peyğəmbərin ﷺ vəfatı və dəfni

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Sələfi Salehin hikmətli sözləri (30.07.2015)

Useyd Turabov – 16. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 16

Useyd Turabov – 17. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 17

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (30.07.2015)

Muxtar Ağakişiyev – 1. Dəhşətlisi şübhələrə, bidətlərə düşməkdir

Fərman İsayev – 25. Ən xeyirli olanınız

Fərman İsayev – 26. Dünya həyatı imtahan diyarıdır

Fərman İsayev – 27. Qüsl almağın qaydası və əhkamları

Fərman İsayev – 28. Xofların üzərinə məsh çəkmək

Ramil Soltanov – 1. Ramazandan sonra

Ramil Soltanov – 2. Hər an ölümə hazır ol

Ömər Cumanov – 10. İlk öncə İslamın hədəfini öyrənin

Ömər Cumanov – 11. Özünüzə aid olmayan məsələlərə qarışmayın

Rəşad Hümbətov – 18. Təharət mövzusunda vəsvəsə

Təyyar Xəlilov – 18. Ramazandan sonra

Təyyar Xəlilov – 19. Kin və nifrət

Təyyar Xəlilov – 20. Şeytanın düşmənçiliyi

Təyyar Xəlilov – 21. Hər şey Allahın istəyi ilə olur?

Kamal Hüseyn – 29. Allahın əzəmətli isimləri

Kamal Hüseyn – 30. Ğafir surəsi 19-cu ayə

Kamal Hüseyn – 31. Cənnətin xəzinəsi

Kamal Hüseyn – 32. Duha namazının fəziləti

Kamal Hüseyn – 33. Həcərul Əsvəd (Qara daş) barədə

Kamal Hüseyn – 34. Kasıbçılığın səbəbləri

Kamal Hüseyn – 35. Musa və Qoca qadının hadisəsi

Kamal Hüseyn – 36. Sübhənallahi və Bihəmdihi

Kamal Hüseyn – 37. Təqvalı olun

Kamal Hüseyn – 38. Xeyrə qapı ol

Kamal Hüseyn – 39. Ölümü tez-tez xatırlamaq

Kamal Hüseyn – 40. Saqqalın fəziləti

Kamal Hüseyn – 41. Salavatın fəziləti

Kamal Hüseyn – 42. Zikr məclislərinin fəziləti

Kamal Hüseyn – 43. Möminin zinəti İsbal

Kamal Hüseyn – 44. Möminin zinəti Saqqal

Kamal Hüseyn – 45. Günahlara kəffarə olan əməllər

Kamal Hüseyn – 46. Nərd və şahmat oynamağın hökmü

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (30.07.2015)

Rəşad Hümbətov – 49. Tək Cümə günü oruc tutmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 50. Tək Şənbə günü (6-cı gün) oruc tutmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 51. Heyvan kəsərkən “Bismilləh” deməyin hökmü

Rəşad Hümbətov – 52. Paltarda məzi qalıbsa yumaq lazımdır yoxsa su səpib təmizləmək olar?

Rəşad Hümbətov – 53. Qurbanlıqda qurban kəsməyin hökmü

Rəşad Hümbətov – 54. Nafilə oruc tutanı söyərlərsə “Mən orucam” deməlidirmi?

Rəşad Hümbətov – 55. Ümrə ziyarətinin hökmü?

Rəşad Hümbətov – 56. Səsli namazlarda İmamın arxasında Fatihə sürəsi oxunurmu?

Rəşad Hümbətov – 57. Uca Allahın “Onların tövbəsi qəbul olunmaz” sözü

Rəşad Hümbətov – 58. Uca Allahın “İnsan zəif xəlq olunub” sözü

Rəşad Hümbətov – 59. Zəm-zəm suyu ilə nəcasətdən təmizlənmək olarmı?

Rəşad Hümbətov – 60. Yuxuda istimna edən, oyandıqda qüsl almalıdırmı?

Rəşad Hümbətov – 61. Qüsl alarkən dəstəmaz pozlularsa, qüsula təsir edirmi?

Rəşad Hümbətov – 62. Fərz namazını oturaraq qılmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 63. Namazda açılış dualarını cəm etmək olarmı?

Rəşad Hümbətov – 64. Səcdə edərkən burnun yerə dəyməsi vacibdirmi?

 

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (27.07.2015)

AbdurRahim Muradlı – 27. Onu hamı tanımalıdır

AbdurRahim Muradlı – 28. Hər kəs özünü hesaba çəkməlidir

 

Abubəkr Məscidində söylənilmiş cümə xütbələri (24.07.2015)

Qamət Süleymanov – Ramazan ayından sonra müsəlmanların halı

Əqidə – bölməsi yeniləndi – 3 Əsas kitabı (26.07.2015)

Ömər Cumanov – 8. Mədinədə fərz qılınan şeylər

Ömər Cumanov – 9. Peyğəmbər ﷺ vəfat etmişdir

Ömər Cumanov – 10. Peyğəmbərin ﷺ dini baqidir

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Salehlər bağçası (26.07.2015)

Ömər Cumanov – 49. Gözəl əxlaq

Ömər Cumanov – 50. Dinləyənin anlaya bilməsi üçün açıq danışmaq

Ömər Cumanov – 51. Danışan kimsənin dinləyənləri susdurması

Ömər Cumanov – 52. Vüqralı olmaq, təmkinli, sakit, ağır olmaq

Ömər Cumanov – 53. İbadət və elm kimi şeyləri sakit, tələsmədən yerinə yetirmək

Ömər Cumanov – 54. Qonağı qarşılamaq, qonağa ikram etmək

Ömər Cumanov – 55. Xeyirli işlər səbəbilə müjdələmək və təbrik etmək

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Sələfi Salehin hikmətli sözləri (26.07.2015)

Useyd Turabov – 4. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 4

Useyd Turabov – 5. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 5

Useyd Turabov – 6. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 6

Useyd Turabov – 7. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 7

Useyd Turabov – 8. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 8

Useyd Turabov – 9. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 9

Useyd Turabov – 10. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 10

Useyd Turabov – 11. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 11

Useyd Turabov – 12. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 12

Useyd Turabov – 13. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 13

Useyd Turabov – 14. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 14

Useyd Turabov – 15. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 15

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (26.07.2015)

Rəşad Hümbətov – 13. Xəvariclərin ən bariz 4 əlaməti

Rəşad Hümbətov – 14. İnsanın Allaha möhtaclığı

Rəşad Hümbətov – 15. Bu 4 məsələni hamı bilməlidir

Rəşad Hümbətov – 16. Günah etməmişdən qabaq bunları bil

Rəşad Hümbətov – 17. İnsan Allahın kitabı ilə çox maraqlanmalıdır

Ağəli Şirvanlı – 9. Əqidə (Ad və Sifətlər)

Ağəli Şirvanlı – 10. Sünnəyə tabe olmaq

Ağəli Şirvanlı – 11. Hava əhli kimlərdir

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (26.07.2015)

Rəşad Hümbətov – 6. Tilavət səcdəsində dəstəmazlı olmaq şərtdirmi?

Rəşad Hümbətov – 7. Əl övrət yerinə dəydikdə dəstəmaz pozulurmu?

Rəşad Hümbətov – 8. Dəvə əti yedikdən sonra dəstəmaz almaq vacibdirmi?

Rəşad Hümbətov – 9. Topuqdan aşağı olan coraba məsh çəkmək olarmı?

Rəşad Hümbətov – 10. Dəstəmaz alarkən sağ ayağı yuyub corabı geyinib, sonra…

Rəşad Hümbətov – 11. Cümə günü qüsl almağın hökmü?

Rəşad Hümbətov – 12. Heyzli qadın Quran oxuya bilərmi?

Rəşad Hümbətov – 13. Heyzli qadınla cinsi əlaqədə olmağın hökmü nədir?

Rəşad Hümbətov – 14. İqamənin sözləri iki-iki deyilir, yoxsa bir-bir

Rəşad Hümbətov – 15. İstiazə hər rükətdə deyilir, yoxsa tək birinci rükətdə?

Rəşad Hümbətov – 16. Kilsədə namaz qılmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 17. Namaz əsnasında başqa söz desən namaz batil olurmu?

Rəşad Hümbətov – 18. Namaz qılanın qarşısından qara it keçərsə namaz batil olurmu?

Rəşad Hümbətov – 19. Namazda səfləri düz (bərabər) tutmağın hökmü

Rəşad Hümbətov – 20. Namazda surələri ardıcıl olmadan oxumaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 21. Namazı bilərəkdən qılmayan, vaxtını gecikdirən qəza edirmi?

Rəşad Hümbətov – 22. Bilmədən nəcisli paltarda namaz qılan namazı təzədən qılmalıdırmı?

Rəşad Hümbətov – 23. Nəcis tək su ilə itir yoxsa?

Rəşad Hümbətov – 24. Oturan vəziyyətdə azan vermək olarmı?

Rəşad Hümbətov – 25. Qiblənin yerini kimsə tam yəqin olmadan, lakin ictihadı ilə xəbər verərsə onun sözünü etibarlı sayıb o tərəfə namaz qılmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 26. Təyəmmüm aldıqda tərtibat vacibdirmi?

Rəşad Hümbətov – 27. Uşaq böyüklər üçün azan verə bilərmi?

Rəşad Hümbətov – 28. Vitr namazının qəzası varmı?

Rəşad Hümbətov – 29. Vitr namazında qunut tutmağın hökmü

Rəşad Hümbətov – 30. Tilavət səcdəsinə gedəndə təkbir deyilirmi?

Rəşad Hümbətov – 31. Tilavət səcdəsi etdikdə dəstəmazlı olmaq şərtdirmi?

Rəşad Hümbətov – 32. Səfərdə namazları qısaltmamaq olarmı? Yəni tam qılmaq icazəlidirmi?

Rəşad Hümbətov – 33. Qadağan olunan vaxtlarda namaz qılmağın hökmü

Rəşad Hümbətov – 34. Məsafə nə qədər olmalıdır ki, səfər sayılsın

Rəşad Hümbətov – 35. İmamdan qabaqda dayanıb namaz qılmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 36. Fərz namazlarını camaatla qılmaq vacibdirmi?

Rəşad Hümbətov – 37. Duha namazını davamiyyətli qılmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 38. Səffin arxasında tək dayanmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 39. Miskin daha çox ehtiyaclıdır yoxsa fəqir?

Rəşad Hümbətov – 40. Xəstəni ziyarət etməyin hökmü

Rəşad Hümbətov – 41. Nəcislə müalicə etmək olarmı?

Rəşad Hümbətov – 42. Qeyri-müsəlman həkimin yanına müalicəyə getmək olarmı?

Rəşad Hümbətov – 43. Səfərdə olan 4-rükətli namazda sonuncu rükətə qoşularsa

Rəşad Hümbətov – 44. Qadınlara qəbiristanlığı ziyarət etmək olarmı?

Rəşad Hümbətov – 45. Misafir yerli camaat üçün cümə namazı qıldıra bilərmi?

Rəşad Hümbətov – 46. Cümə namazından sonra qılınan sünnətlər

Rəşad Hümbətov – 47. Cənazə başqa ölkədə olarsa, onun üçün namaz qılmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 48. Bidətçi xəstələndikdə onu ziyarət etmək olarmı?

 

Sira – bölməsi yeniləndi – Peyğəmbərin ﷺ həyatından səhifələr (23.07.2015)

Kamal Hüseyn – 17. Ficar və Bədr döyüşü

Kamal Hüseyn – 18. Kaynuka, Bəni Səlim və Suvayk döyüşü

Kamal Hüseyn – 19. Uhud döyüşü

Kamal Hüseyn – 20. Hamraul Əsəd, İkinci Bədr, Bəni Qureyzə, Bəni Mustələq döyüşü

Kamal Hüseyn – 21. Xəndək və Xeybər döyüşü

Kamal Hüseyn – 22. Məkkənin fəthi, Huneyn və Təbuk döyüşü

Oruc – bölməsi yeniləndi – Fəthul bari şərh Səhih əl-Buxari (23.07.2015)

Tural Yusubov – 15. Orucluq gecəsi zövcələrinizə yaxınlıq etmək sizə halal edildi

Tural Yusubov – 16. Dan yeri söküləndə ağ sap qara sapdan seçilənə qədər yeyin için

Tural Yusubov – 18. Səhur yeməyini gecikdirmək, Namaza tələsmək

Tural Yusubov – 19. Səhur yeməyi ilə sübh namazı arasında nə qədər vaxt qalır?

Tural Yusubov – 20. Müstəhəb sayılan səhur yeməyinin bərəkəti

Tural Yusubov – 21. Oruc tutmaq istəyən kimsənin gündüz vaxtı niyyət etməsi

Tural Yusubov – 22. Oruc tutan adamın cunub ikən səhər yuxudan oyanması

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Sələfi Salehin hikmətli sözləri (23.07.2015)

Useyd Turabov – 1. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 1

Useyd Turabov – 2. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 2

Useyd Turabov – 3. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 3

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (23.07.2015)

Muxtar Ağakişiyev – 41. Qan çıxmasının hökmü, Qanlı paltarda namaz qılmaq

Muxtar Ağakişiyev – 42. Namazda niyyəti dəyişmək

Muxtar Ağakişiyev – 43. Namazda Fatihədən sonra Bismilləh demək

Muxtar Ağakişiyev – 44. Namaza qoşulmaq qaydası

Muxtar Ağakişiyev – 45. Namazda öz dilində dua etmək

Muxtar Ağakişiyev – 46. Namazda səcdə ayəsində səcdə etmək

Muxtar Ağakişiyev – 47. Namazı tək qıldıqda surələri səsli oxumaq

Muxtar Ağakişiyev – 48. Səssiz namazları səslə oxumağın hökmü

Muxtar Ağakişiyev – 49. Səssiz namazlarda fikir yayınır, yenidən qılmaq lazımdırmı?

Muxtar Ağakişiyev – 50. Nəcasətli paltar ilə qılınan namaz yenidən qılınmalıdırmı?

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (23.07.2015)

Veysəl – 82. Bir-birinizi sevmədikcə Cənnətə daxil olmazsınız

Veysəl – 83. Zülm etməkdən çəkinin

Veysəl – 84. Pis zənndən çəkinin

Veysəl – 85. Qeybət etməkdən çəkinin

Veysəl – 86. Valideyn haqlarına fikir verin

Veysəl – 87. Həsəd etməkdən çəkinin

Useyd Turabov – 44. İki sirat

Useyd Turabov – 45. Allah haqqında hüsnü zənn

Useyd Turabov – 46. Allah bizi İslamla izzətləndirib

Useyd Turabov – 47. Peyğəmbərin ﷺ xəlvətdə Allah qorxusuna misal

Useyd Turabov – 48. Siz Onları görsəydiniz deyərdiniz Onlar dəlidirlər

Osman Sələfi – 45. Uca Allah insanı nə üçün yaradıb

Osman Sələfi – 46. Tövhid olarsa Allah bütün günahları bagışlayar

Osman Sələfi – 47. İbadətə layiq olan kimdir?

Osman Sələfi – 48. Aləmlərin Rəbbinə qarşı çıxma

Osman Sələfi – 49. Allahın böyüklüyü

Osman Sələfi – 50. Qiyamət günü

Osman Sələfi – 51. Göyün daşıdığı yük

Osman Sələfi – 52. Padşahın acizliyi

Osman Sələfi – 53. Məgər O bilmir ki, Allah Onu görür?

Osman Sələfi – 54. Ən böyük zülm

Osman Sələfi – 55. Bu hələ bazardadı, dünyanı fikirləşir

Rəşad Hümbətov – 71. Oruc tutmayanlar

Rəşad Hümbətov – 72. İmanın miqdarı

Rəşad Hümbətov – 73. İki Cənnət

Rəşad Hümbətov – 74. Dağ boyda savabların sonu

Rəşad Hümbətov – 75. Nəfsinə bunu de

Rəşad Hümbətov – 76. Onun ölməsi daha xeyirlidir

Rəşad Hümbətov – 77. Nəfs, başqa heç nə

Rəşad Hümbətov – 78. Sabit qalmağa kömək edən əməl

Rəşad Hümbətov – 79. Xuşuya müvəffəq edən əməl

Rəşad Hümbətov – 80. Əməlin Quran və Sünnəyə müvafiq olması

Ağəli Şirvanlı – 9. Səhabələrin təvazökarlığı

Ağəli Şirvanlı – 10. Haqq üzərində sabit qalmaq

Ağəli Şirvanlı – 11. Valideynə yaxşılıq borcdur

Ağəli Şirvanlı – 12. Haqq kimdən gəlirsə gəlsin onu qəbul etmək vacibdir

Ağəli Şirvanlı – 13. Allaha olan sevgi Peyğəmbərə ﷺ tabeçilikdədir

Ağəli Şirvanlı – 14. Əməl etməyən insan əməl edəndən üstün ola bilər

Ağəli Şirvanlı – 15. Özlərini şəriətin köməkçiləri adlandıranlar

Ağəli Şirvanlı – 16. Namaz insanlara necə fərz olunub

 

Abubəkr Məscidində söylənilmiş cümə xütbələri (17.07.2015)

Qamət Süleymanov – Ramazan ayı bizlərə nəyi öyrətdi?

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (21.07.2015)

Qamət Süleymanov – 11. Ramazan bayramı xütbəsi

Qamət Süleymanov – 12. Ramazan bayramı təbriki

Veysəl – 33. Ramazan bayramı xütbəsi

Rafael Heydərov – 6. Ramazan bayramı xütbəsi (2015)

 

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (18.07.2015)

Səid İsrafilov – 44. Ramazan bayramı xütbəsi 2015

 

Oruc – bölməsi yeniləndi – Oruc, Təravih, Zəkat barədə fəsillər (15.07.2015)

Fərman İsayev – 9. Fitrə zəkatı

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (15.07.2015)

Fərman İsayev – 24. Fitrə zəkatının miqdarı və paylanması

 

Oruc – bölməsi yeniləndi – Oruc, Təravih, Zəkat barədə fəsillər (13.07.2015)

Fərman İsayev – 7. Oruclunun bəlğəmi udmasının və ağzının qanamasının hökmü

Fərman İsayev – 8. Təravih namazı

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (13.07.2015)

Elman Qasımov – 7. Ey Ramazanı səhlənkar keçirən! Son günləri dəyərləndir!

Rəşad Hümbətov – 12. Ramazan ayının son 10 günü

AbdurRahim Muradlı – 25. Ramazan ayı Quran ayıdır

AbdurRahim Muradlı – 26. Ramazan (Fitr) bayramının ədəbləri

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (13.07.2015)

Osman Sələfi – 6. Fitrə zəkatını pul ilə vermək olarmı?

 

Abubəkr Məscidində söylənilmiş cümə xütbələri (10.07.2015)

Səid İsrafilov – Peyğəmbərin ﷺ vəfatı

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (10.07.2015)

Osman Sələfi – 11. Ramazan ayındasan, ey Allahın qulu!

Ömər Cumanov – 9. Ramazan ayı ilə bağlı önəmli nəsihət

AbdurRahim Muradlı – 24. Ramazan ayı tövsiyəsi

Elman Qasımov – 6. Ramazan ayında qazananlar

 

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Sələfi Salehin mənhəcdə olan qaydaları (08.07.2015)

Adil Rəcəbov – 7. Sələfi Saleh bacardıqları qədər Peyğəmbərin ﷺ çağırdığına çağırırlar

Adil Rəcəbov – 8. Sələfi Saleh şəriətə qarşı ağılları, nəfs istəkləri və zövqləri ilə çıxmırlar

Adil Rəcəbov – 9. Müsəlmanların üstün olması 2 işə bağlıdır: faydalı elm və saleh əməl

Adil Rəcəbov – 10. Sələfi Saleh etiqad edirlər ki, camaat olmaq dinin əsaslarından biridir

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (08.07.2015)

Muxtar Ağakişiyev – 31. Tövhidi qəbul edir, lakin namaza başlamır

Muxtar Ağakişiyev – 32. Yalan danışmaq nə zaman icazəlidir

Muxtar Ağakişiyev – 33. Kafir ölkəsinə işləmək üçün getmək olarmı?

Muxtar Ağakişiyev – 34. İçki içən ər zövcəsinə halallıq vermir

Muxtar Ağakişiyev – 35. Səcdəyə gedərkən birinci əllər qoyulur, yoxsa dizlər

Muxtar Ağakişiyev – 36. Cümə namazını qılmayan insan

Muxtar Ağakişiyev – 37. Xəstəlik səbəbindən cümə namazına getməmək

Muxtar Ağakişiyev – 38. Cümə gününün başlanma və bitmə vaxtı, Qüsl nə zaman alınır

Muxtar Ağakişiyev – 39. Cümə günü Kəhf surəsinin oxunması haqqında hədis

Muxtar Ağakişiyev – 40. Cümə günü Kəhf surəsini nə vaxt oxumaq lazımdır?

 

Sira – bölməsi yeniləndi – Peyğəmbərin ﷺ həyatından səhifələr (06.07.2015)

Kamal Hüseyn – 1. Müqəddimə

Kamal Hüseyn – 2. Peyğəmbərin ﷺ nəsəbi

Kamal Hüseyn – 3. Peyğəmbərin ﷺ adları

Kamal Hüseyn – 4. Peyğəmbərin ﷺ yaşı, doğulduğu yer və hicrət etdiyi yer

Kamal Hüseyn – 5. Peyğəmbərin ﷺ anası və süd anaları

Kamal Hüseyn – 6. Peyğəmbərin ﷺ babası və əmisi

Kamal Hüseyn – 7. Peyğəmbərin ﷺ övladları

Kamal Hüseyn – 8. Peyğəmbərin ﷺ zövcələri

Kamal Hüseyn – 9. Peyğəmbərin ﷺ zövcələri möminlərin analarıdır

Kamal Hüseyn – 10. Peyğəmbərin ﷺ əmiləri, bibiləri, dayıları, xalaları

Kamal Hüseyn – 11. Peyğəmbərin ﷺ müəzzinləri, şairləri, minikləri, silahları

Kamal Hüseyn – 12. Peyğəmbərliyin verilməsi

Kamal Hüseyn – 13. Peyğəmbərin ﷺ hicrəti, Ona edilən beyətlər və Sülh müqaviləsi

Kamal Hüseyn – 14. Quba məscidinin tikilməsi

Kamal Hüseyn – 15. Peyğəmbərin ﷺ Nəcaşiyə və Rum imperatoru Herakla göndərdiyi məktub

Kamal Hüseyn – 16. Peyğəmbərin ﷺ ətrafda olan dövlətlərin başçılarına göndərdiyi məktublar

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (06.07.2015)

Ağəli Şirvanlı – 6. Allahı xatırlamayan qardaşları tərk etməliyikmi?

Ağəli Şirvanlı – 7. Saqqal saxlamayan qardaşlara nəsihət edərdiniz

Ağəli Şirvanlı – 8. Əsnəyərkən əli ağıza tutmaq

Ağəli Şirvanlı – 9. Beş vaxt azanı eşidib namaz qılmırsa o kimdir

Ağəli Şirvanlı – 10. Necə etmək olar ki, ixtilaf olmasın

 

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (04.07.2015)

Veysəl – 41. Ramazan ayı ilə əlaqədar sual-cavab 1

Veysəl – 42. Ramazan ayı ilə əlaqədar sual-cavab 2

Veysəl – 43. Ramazan ayı ilə əlaqədar sual-cavab 3

Veysəl – 44. Ramazan ayı ilə əlaqədar sual-cavab 4

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi – (Ramazan ayı) (04.07.2015)

Veysəl – 6. Ramazan ayında bütün günü yatmağın hökmü nədir?

Veysəl – 7. Orucun lüğəti və şərii mənası nədir?

Veysəl – 8. Ramazan ayının orucunu tutmağın hökmü

Veysəl – 9. Ramazan ayında səbəbsiz yerə orucu pozmaq

Veysəl – 10. Oruc tutmaq kimlərə vacibdir

Veysəl – 11. Hansı hallarda orucu açmaq olar

Veysəl – 12. Tüstü, toz, iy orucu pozurmu?

Veysəl – 13. Uşağın oruc tutmasının hökmü nədir?

Veysəl – 14. Ağlında xələl olan insanların oruc tutması

Veysəl – 15. Oruc tutmağın ədəbləri

Veysəl – 16. Azan verildikdən sonra səhura davam etmək

Veysəl – 17. Oruc tutarkən çimmək olarmı?

Veysəl – 18. Oruclu ikən gözə dərman tökmək

Veysəl – 19. Dişləri fırçalamaq orucu pozurmu?

Veysəl – 20. Oruclu ikən qan vermək olarmı?

Veysəl – 21. İynə vurdurmaq orucu pozurmu?

Veysəl – 22. Unudaraq nəsə yemək və ya içmək orucu pozurmu?

Veysəl – 23. Oruclu ikən yeyənə oruclu olduğunu xatırlatmaq

Veysəl – 24. Qan orucu pozurmu?

Veysəl – 25. Oruclu olarkən diş çəkdirmək olarmı?

Veysəl – 26. Olduğun yerdə gün batdısa orucu açırsan

Veysəl – 27. Heyz olmamaq üçün dərmandan istifadə etmək

Veysəl – 28. Ramazan orucunun qəzası üzərində olaraq ölən insanın hökmü

Veysəl – 29. Etikafda məqsəd nədir?

Veysəl – 30. Oruclu olarkən cənabətin baş verməsi orucu pozurmu?

Veysəl – 31. Səhur vaxtı cənabət halında olan nə etməlidir?

Veysəl – 32. Qusmaq orucu pozurmu?

Veysəl – 33. İftarı gec etməyin hökmü

 

Abubəkr Məscidində söylənilmiş cümə xütbələri (26.06.2015 – 03.07.2015)

Səid İsrafilov – Günahlardan təmizlənin

Səid İsrafilov – Oruc neməti

 

Oruc – bölməsi yeniləndi – Oruc, Təravih, Zəkat barədə fəsillər (02.07.2015)

Fərman İsayev – 1. Orucun vacibliyi

Fərman İsayev – 2. Orucun hikməti və faydaları

Fərman İsayev – 3. Xəstənin və misafirin orucunun hökmü

Fərman İsayev – 4. Misafirin orucunun hökmü

Fərman İsayev – 5. Orucu pozan amillər

Fərman İsayev – 6. Hansı şərtlərdə oruc pozulur, Orucluya mübah olan əməllər

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (02.07.2015)

Təyyar Xəlilov – 15. Ramazan ayının fəziləti

Təyyar Xəlilov – 16. Ramazan ayı səbir ayıdır

Təyyar Xəlilov – 17. Oruc oddan qorunmaq üçün qalxandır