ixlasla.com – Ən son Səsli Dərslər

  • tovbezamani

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Qəlb əməlləri (16.07.2016)

Adil Rəcəbov – 27. İxlas (əməli ancaq Allah üçün etmək)

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Sələfi dəvətinin əsasları (16.07.2016)

Səid İsrafilov – 10. Bidət əhlini tərk etmək və ondan çəkindirmək

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (asan təfsir) (16.07.2016)

Adil Rəcəbov – 1. Fatihə surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 1. Bəqərə surəsi 001-025 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 2. Bəqərə surəsi 026-048 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 3. Bəqərə surəsi 049-069 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 4. Bəqərə surəsi 070-083 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 5. Bəqərə surəsi 084-101 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 6. Bəqərə surəsi 102-119 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 7. Bəqərə surəsi 120-141 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 8. Bəqərə surəsi 142-163 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 9. Bəqərə surəsi 164-181 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 10. Bəqərə surəsi 182-193 (canlı yayımlanan dərs)

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (16.07.2016)

Adil Rəcəbov – 8. Nəziət surəsi 27-33 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 9. Nəziət surəsi 34-39 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 10. Nəziət surəsi 40-46 (canlı yayımlanan dərs)

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Səhih Buxarinin şərhi (16.07.2016)

Səid İsrafilov – 16. Hədis 21 – Küfrə dönməkdən atəşə atılacaqmışcasına xoşlanmaması imandandır (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 17. Hədis 22 – İman əhlinin əməllər sayəsində bir-birindən üstün olması (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 18. Hədis 23 – Peyğəmbərə ﷺ yuxuda olduğu zaman insanların göstərilməsi (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 19. Hədis 24 – Həya imandandır (canlı yayımlanan dərs)

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Buluğul-Məram kitabının şərhi (16.07.2016)

Zubeyr Dinbazov – 33. Yuxudan oyanan insanın əllərini qabın içinə salmadan əvvəl yumasının vacib olması (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 34. Dəstəmazın qaydalarından bəzilərinin bəyanı (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 35. Dəstəmaz alarkən saqqalı təxlil (barmaqlarla arasına su çatdırmaq) etməyin hökmü (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 36. Dəstəmaz alarkən dəstəmaz əzalarını əllə sürtməyin müstəhəb olması (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 37. Başa məsh çəkmək üçün yeni su götürməyin şəriətdə varid olması (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 38. Dəstəmazın fəzilətinin və savabının bəyanı (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 39. Bütün işləri sağ tərəflə etməyin hökmü və o işlərə dəstəmaz da daxildir (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 40. Dəstəmazda sağ tərəflə başlamağın əmr olunması (canlı yayımlanan dərs)

Fiqh – bölməsi yeniləndi – Şərh əl-Mumti alə Zadil-Mustaqni – Şeyx İbn Useymin (16.07.2016)

Ağəli Şirvanlı – 1. Müqəddimə, Orucun mənası və hökmü

Ağəli Şirvanlı – 2. Ayın görünməsi barədə bir məsələ

Ağəli Şirvanlı – 3. Əgər ay gündüz görünürsə

Ağəli Şirvanlı – 4. Bir ölkənin əhalisinin ayi görməsi, digər müsəlmanlara da kifayətdirmi?

Oruc – bölməsi yeniləndi – Ramazan ayı və Oruc (16.07.2016)

Adil Rəcəbov – 20 dərs

Oruc – bölməsi yeniləndi – Umdatul fiqh (Oruc kitabı) (16.07.2016)

Vüqar Qurbanov – 1. Müqəddimə

Vüqar Qurbanov – 2. Orucun fəziləti

Vüqar Qurbanov – 3. Oruc kimlərə vacibdi və şərtləri

Vüqar Qurbanov – 4. Ramazan orucu nə ilə və nə vaxt vacib olur

Vüqar Qurbanov – 5. Müvəqqəti üzr səbəbi ilə oruc tutmayanların əhkamları

Vüqar Qurbanov – 6. Müvəqqəti üzr səbəbi ilə oruc tutmayanların əhkamları

Vüqar Qurbanov – 7. Yaşlı bir insanın və xəstəliyi sağalmayan insanın orucluqla bağlı əhkamları

Həcc və Ümrə – bölməsi yeniləndi – Hac ve Umre (Türk dilində) (16.07.2016)

Emin Hacıyev – Hac ve Umre (Türk dilində) – 13 dərs

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (16.07.2016)

Muxtar Ağakişiyev – 1. Ramazanda qəflətdə olanlardan olma!

Ömər Cumanov – 7. Ramazanın hər gününü dəyərləndir

Emin Hacıyev – 2. Sələfin Ramazanda halı

Emin Hacıyev (2015) – 15. Həccin fəziləti və ədəbləri

Emin Hacıyev (2015) – 16. Həcc əməlləri

Emin Hacıyev (2015) – 17. Həccin 4 rüknu

Emin Hacıyev (2015) – 18. Həccin 7 vacibi

Emin Hacıyev (2015) – 19. Ehramda qadağan olunan 7 əməl

Emin Hacıyev (2015) – 20. Həccin təfsilatı

Emin Hacıyev (2015) – 21. Həcc və onun əhkamları

Emin Hacıyev (2015) – 22. Həcc əməllərinin müxtəsər izahı (Sual-Cavab)

Səid İsrafilov – 5. Günahlar və onların fəsadları

Səid İsrafilov – 6. Önəmli məqamlar

Səid İsrafilov – 7. Xoşbəxtliyin səbəbləri

Abu Zeyd – 2. Ramazan ayı dəyişməyin üçün bir fürsətdir

Abu Zeyd – 3. Ramazana səhlənkar yanaşanlara nəsihət

Abu Zeyd – 4. Ramazan orucunda olan faydalar

Rafael Heydərov – 7. Ramazan bayramı xütbəsi (2016)

Rəşad Hümbətov – 34. Ramazan ayına hazırlıq gör

Rəşad Hümbətov – 35. Ramazan ayında bu iki sifəti qazana bilməsən artıq məhrumsan

Rəşad Hümbətov – 36. Ramazan ayının gecələrində namazda (səcdədə) Allahdan bu iki şeyi istə

Sahib Xasayev – 38. Nəmmamlar Cənnətə girməyəcək!

Sahib Xasayev – 39. Hansı əməllə nicat tapım?

Sahib Xasayev – 40. Orucla təqva arasında bağlılıq

Sahib Xasayev – 41. Ramazan bayramı xütbəsi

Bəxtiyar Turabov – 5. Ramazan ayı və Oruc (70 sual-cavab)

Adil Rəcəbov – 9 dərs əlavə olundu
Veysəl – 19 dərs əlavə olundu
Emin Hacıyev (2013) – 8 dərs əlavə olundu
Ağəli Şirvanlı – 8 dərs əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (16.07.2016)

Emin Hacıyev – Sual-Cavab – 11 dərs

Sahib Xasayev – 24. Qəza namazı haqqında

Sahib Xasayev – 25. Allah Rəsulu ﷺ saqqalından götürübmü?

Sahib Xasayev – 26. Ramazan orucu günahlara kəffarədir?

 

Əqidə – bölməsi yeniləndi – İslamın şartları (Türk dilində) (03.06.2016)

Emin Hacıyev – 7 dərs

Əqidə – bölməsi yeniləndi – İslamın ve İmanın şartları (Türk dilində) (25.05.2016)

Emin Hacıyev – 21 dərs

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (Türk dilində) (28.05.2016)

Emin Hacıyev – 20 dərs

Oruc – bölməsi yeniləndi – Teysirul Alləm şərhu Umdətul Əhkəm – Oruc kitabı (04.06.2016)

Zubeyr Dinbazov – 25 dərs

Təsirli – bölməsi yeniləndi – İmanın zəiflik əlamətləri (30.05.2016)

Elman Qasımov – 1. İmanın zəiflik əlamətləri

Elman Qasımov – 2. Qəlbimizdəki imanı necə dirildə bilərik

Elman Qasımov – 3. Qəlbimizdəki imanı necə dirildə bilərik

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (05.06.2016)

Fərman İsayev – 37. Fəcr namazını camaatla qılmağın fəziləti

Vüqar Qurbanov – 3. Dostlarına vaxt ayırıb Valideynlərə vaxt tapmayanlara

Səid İsrafilov – 4. Tovhid önəmlidir

Ağəli Şirvanlı – 17. Oruclu halda cima etmək

Ağəli Şirvanlı – 18. Öz əlimizlə dəvəti parçalayırıq

Ağəli Şirvanlı – 19. Qardaşlığı qoruyun

Ağəli Şirvanlı – 20. Ey aciz insan! Niyə Rəbbindən uzaq düşmüsən?!

Osman Sələfi – 11. Elm məclisinin ədəbləri

Osman Sələfi – 12. Sənə ölüm gələnədək Rəbbinə ibadət et!

Veysəl – Müxtəlif mövzular – 41 dərs əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (04.06.2016)

Adil Rəcəbov – 66. Axirət günü ilk olaraq hansı nemətlər soruşulacaq?

Adil Rəcəbov – 67. Xəstələrinizi sədəqə ilə müalicə edin hədisi

Adil Rəcəbov – 68. Cənnətdə insanlarla cinlər eyni olacaqmı?

Adil Rəcəbov – 69. Tilavət səcdəsi vacibdirmi, yoxsa sünnət

Sahib Xasayev – 24. Qəza namazı haqqında

Sahib Xasayev – 25. Allah Rəsulu ﷺ saqqalından götürübmü?

Osman Sələfi – 125. Xütbə zamanı salavat demək olarmı?

Osman Sələfi – 126. Namazda asqırdıqda “Əlhəmdulilləh” deyilirmi?

Osman Sələfi – 127. Namaza gecikənin rükuya çatması üçün imam rükunu uzada bilərmi?

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (23.04.2016)

Rəşad Hümbətov – 19. Allahın hidayət etməsi və azdırması

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Qəlb əməlləri (06.05.2016)

Adil Rəcəbov – 24. Razılığa çatmağın yolları və onun səmərələri

Adil Rəcəbov – 25. Qəlbin xəstəliyi və dərdi sayılan – GÜNAHLAR

Adil Rəcəbov – 26. Günah etmək insana necə asan gələ bilər?

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Əqidətul Vasitiyyə (14.05.2016)

Nicat Həşimov – 7. Allahın bəzi Ad və Sifətlərinin isbatına Qurandan dəlillər 2

Nicat Həşimov – 8. Allahın sevən sifətinə Qurandan dəlillər

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (11.05.2016)

Adil Rəcəbov – 4. Nəziət surəsi 10-12 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 5. Nəziət surəsi 13-18 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 6. Nəziət surəsi 19-21 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 7. Nəziət surəsi 22-26 (canlı yayımlanan dərs)

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Ayələrin təfsiri (26.04.2016)

Useyd Turabov – 1. İsra surəsi 73

Useyd Turabov – 3. Kəhf surəsi 86

Useyd Turabov – 1. Əhzab surəsi 37

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Səhih Buxarinin şərhi (14.05.2016)

Səid İsrafilov – 13. Hədis 18 – Peyğəmbərə ﷺ beyət, Səhabələrin ﷺ beyət etməsi (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 14. Hədis 19 – Fitnələrdən qaçmaq dindəndir (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 15. Hədis 20 – Peyğəmbərin ﷺ “Aranızda Allahı ən yaxşı tanıyan mənəm” deməsi (canlı yayımlanan dərs)

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Sələfi dəvətinin əsasları (06.05.2016)

Səid İsrafilov – 5. Sələfin əqidəsinə elm, əməl və təlimlə önəm vermək

Səid İsrafilov – 6. Peyğəmbərin ﷺ sünnəsinə önəm vermək, ona əməl etmək və ona dəvət etmək

Səid İsrafilov – 7. Sünnə alimlərinə möhkəm bağlılıq

Səid İsrafilov – 8. Hizbi dəstələrdən, gizli camaatlardan uzaq olmaq

Səid İsrafilov – 9. Hakimlərə qarşı olan mövqe

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Tabeçilik və Sələflərin fiqhinin əsasları (02.05.2016)

Zubeyr Dinbazov – 1. Müqəddimə

Zubeyr Dinbazov – 2. Tabeçiliyin tərifi və insanların yaradılış qayəsi

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Buluğul-Məram kitabının şərhi (02.05.2016)

Zubeyr Dinbazov – 23. Məni (sperma) paltara düşərsə o necə təmizlənməlidir? (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 24. Südəmər oğlan uşağı ilə qız uşağının sidiyi necə təmizlənməlidir? (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 25. Paltarı heyz qanından təmizləməyin qaydası (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 26. Heyz qanı yuyulduqdan sonra paltarda iz qalarsa onun bağışlanmış olması (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 27. Dəstəmaz alan zaman sivaklanmanın hökmü (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 28. Peyğəmbərin ﷺ dəstəmazının vəsfi (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 29. Dəstəmaz alarkən başa bir dəfə məsh çəkmək (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 30. Başa məsh çəkməyin qaydası (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 31. Qulaqlara məsh çəkməyin qaydası (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 32. Yuxudan qalxarkən buruna su alaraq təmizləmək (canlı yayımlanan dərs)

Namaz – bölməsi yeniləndi – Namaz qılanların xətaları (06.05.2016)

Ağəli Şirvanlı – 17. Qiyamda edilən xətalar

Təsirli – bölməsi yeniləndi – Gecə seyrə çıxmaq üçün hüccət risaləsi (14.05.2016)

Səid İsrafilov – 6. Gecə seyrə çıxmaq üçün hüccət risaləsi (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 7. Gecə seyrə çıxmaq üçün hüccət risaləsi (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 8. Gecə seyrə çıxmaq üçün hüccət risaləsi (canlı yayımlanan dərs)

Şübhələr – bölməsi yeniləndi – Şübhələrə cavab (02.05.2016)

Rəşad Hümbətov – 15. Qiyamət günü Allahı görmək

Rəşad Hümbətov – 16. Allahın iki əlinin isbatı

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (14.05.2016)

Səid İsrafilov – 3. İmanın zəifliyinin təzahürləri

Elman Qasımov – 1. Fitnələr və Müsəlmanın mənhəci

Ağəli Şirvanlı – 15. Hər bir saniyə səni ölümə yaxınlaşdırır

Ağəli Şirvanlı – 16. Şaban ayı ramazan ayı üçün bir müqəddimədir

Kamal Hüseyn – 5 dərs əlavə olundu
Rəşad Hümbətov – 6 dərs əlavə olundu
Sahib Xasayev – 35 dərs əlavə olundu
Adil Rəcəbov – 11 dərs əlavə olundu
Emin Hacıyev (Türk dilində) – 5 dərs əlavə olundu

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (14.05.2016)

Useyd Turabov – 50. Kimdir alimlər?

Useyd Turabov – 51. Xeyir qapılarını açan və şər qapılarını bağlayan ol

Osman Sələfi – 93. Kiçik məsələləri böyütməyin

Osman Sələfi – 94. İbrahim ibn Ədhəmin 6 şərti

Osman Sələfi – 95. Qiyamət günü kor həşr olunanlar

Osman Sələfi – 96. Ya xalis qızıl, ya da faydasız dəmir

Osman Sələfi – 97. Sən Bilalın qissəsin bilmirsənmi?

Osman Sələfi – 98. Sənə dua etmək nəsib olubsa bil ki, Allah onu qəbul etmək istəyir

Ömər Cumanov – 33. Namazın İslamda önəmi

Ömər Cumanov – 34. Hakimlərə itaətin növləri

Ömər Cumanov – 35. Şəriəti evində qur!

Ömər Cumanov – 36. Rəsulullahın ﷺ və İbn Bazın səxavəti

Rəşad Hümbətov – 33 parça əlavə olundu
Adil Rəcəbov – 22 parça əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (14.05.2016)

Adil Rəcəbov – 6 sual-cavab əlavə olundu
Sahib Xasayev – 23 sual-cavab əlavə olundu
Osman Sələfi – 4 sual-cavab əlavə olundu

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (20.04.2016)

Rəşad Hümbətov – 17. Şəfaət babı 1

Rəşad Hümbətov – 18. Şəfaət babı 2

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Mədəricus-Salikin (20.04.2016)

Rəşad Hümbətov – 8. Qəlbi həlak edən 5 amil

Rəşad Hümbətov – 9. İnsanlara çox qarışmaq

Rəşad Hümbətov – 10. Arzular və xəyallar

Rəşad Hümbətov – 11. Allahdan başqasına bağlanmaq

Rəşad Hümbətov – 12. Çox yemək

Rəşad Hümbətov – 13. Çox yatmaq

Əqidə – bölməsi yeniləndi – İbadət tövhidinin əhəmiyyəti (20.04.2016)

Vüqar Qurbanov – 9. Allahla yanaşı başqalarına ibadət edənlərin ağıllarının səfeh olmasının bəyanı

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Əqidətul Vasitiyyə (20.04.2016)

Nicat Həşimov – 3. Ad və Sifətlərdə ilhad etmək

Nicat Həşimov – 4. Ad və Sifətlərdə inkar və isbat

Nicat Həşimov – 5. Allahın Ad və Sifətlərində isbat və qadağana Qurandan dəlillər

Nicat Həşimov – 6. Allahın bəzi Ad və Sifətlərinin isbatına Qurandan dəlillər

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Sələfi dəvətinin əsasları (20.04.2016)

Səid İsrafilov – 1. Müqəddimə

Səid İsrafilov – 2. Şəriət elmini tələb etmək

Səid İsrafilov – 3. İslam dininə əməl etməyə həris olmaq

Səid İsrafilov – 4. Allahın yoluna elmlə dəvət etmək

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Təbsırul Xaləf (20.04.2016)

Fərman İsayev – 3. Sələf imamlarının üsul qaydaları

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Fitnələrin fiqhi (20.04.2016)

Zubeyr Dinbazov – 2. Fitnələr zamanı insanın salamat qalması üçün əsaslar 2

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Fatihə surəsi və cüz Ammənin təfsiri (20.04.2016)

Emin Hacıyev – 82. İnfitar surəsi

Emin Hacıyev – 83. Mutaffifin surəsi

Emin Hacıyev – 84. İnşiqaq surəsi

Emin Hacıyev – 85. Buruc surəsi

Emin Hacıyev – 86. Tariq surəsi

Emin Hacıyev – 87. Əla surəsi

Emin Hacıyev – 88. Ğaşiyə surəsi

Emin Hacıyev – 89. Fəcr surəsi

Emin Hacıyev – 90. Bələd surəsi

Emin Hacıyev – 91. Şəms surəsi

Emin Hacıyev – 92. Leyl surəsi

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Səhih Buxarinin şərhi (20.04.2016)

Səid İsrafilov – 10. Hədis 14-15 – Rəsulullahı səllallahu aleyhi və səlləm sevmək imandandır (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 11. Hədis 16 – İmanın şirinliyi (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 12. Hədis 17 – Kamil imanın əlaməti ənsarı sevməkdir (canlı yayımlanan dərs)

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Unudulmuş Sünnətlər (20.04.2016)

Abu Zeyd – 7. İşa namazından sonra 4 rükət namaz qılmaq

Fiqh – bölməsi yeniləndi – Mənhəcus-Salikin (20.04.2016)

Emin Hacıyev – 77. Hamilə qadının iddə müddəti

Emin Hacıyev – 78. Hamilə olmayan qadının iddə müddəti

Emin Hacıyev – 79. Əri itmiş qadının iddə müddəti, İstibra

Emin Hacıyev – 80. Zövcələrə və yaxın qohumlara xərcləmək, Uşaq tərbiyəsi

Emin Hacıyev – 81. Halal və Haramlar

Emin Hacıyev – 82. Heyvanın kəsilməsi və Ov fəsli

Emin Hacıyev – 83. Andlar və Nəzirlər

Emin Hacıyev – 84. Qətlin növləri və Qisas

Emin Hacıyev – 85. Qisasın şərtləri

Emin Hacıyev – 86. Cəzada şərtlər

Emin Hacıyev – 87. Zinanın növləri və cəzası

Emin Hacıyev – 88. Zinada ittiham edənin hökmü, Təzir cəzası

Emin Hacıyev – 89. Oğurluq edənin cəzası

Emin Hacıyev – 90. Quldurluq edənlərin cəzası

Emin Hacıyev – 91. Hakimə qarşı çıxanların hökmü

Emin Hacıyev – 92. Mürtədin və içki içənin hökmü

Emin Hacıyev – 93. Qazilik

Emin Hacıyev – 94. Qaziliyin təyin olunması

Emin Hacıyev – 95. Qazilikdə hökm vermək

Emin Hacıyev – 96. Şahidlik və Yalan and

Emin Hacıyev – 97. Hər hansı bir malın bölünməsi, İqrar (Etiraf) fəsli

Təsirli – bölməsi yeniləndi – Gecə seyrə çıxmaq üçün hüccət risaləsi (20.04.2016)

Səid İsrafilov – 5. Gecə seyrə çıxmaq üçün hüccət risaləsi (canlı yayımlanan dərs)

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (20.04.2016)

Şeyx Heysəm Sərhan – 8. Nəsihət, Sual-Cavab (Tərcümə: Emin Hacıyev)

Osman Sələfi – 9. Qardaşlıq neməti

Osman Sələfi – 10. Saleh zövcə seç, qazanan sən olarsan

Ağəli Şirvanlı – 6. Ləzzətlərə son qoyan

Ağəli Şirvanlı – 7. Pulun dəyərdən düşməsi

Ağəli Şirvanlı – 8. İddənin növləri

Ağəli Şirvanlı – 9. Dua ibadətdir

Ağəli Şirvanlı – 10. İslamda mitinq

Ağəli Şirvanlı – 11. Ədalətli olmaq

Ağəli Şirvanlı – 12. Dəvətçilərə nəsihət

Ağəli Şirvanlı – 13. Bidət və əhlindən qorunmaq

Ağəli Şirvanlı – 14. Möhkəm və mütəşabih ayələr haqqında

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (20.04.2016)

Osman Sələfi – 83. Allaha qul olmaq, azad olmaqdır

Osman Sələfi – 84. Allahın kişi adlandırdığı kişilər

Osman Sələfi – 85. Qadın daxili işlər naziridir

Osman Sələfi – 86. Necə dözürsən buna?!

Osman Sələfi – 87. Mən nə üçün yaranmışam

Osman Sələfi – 88. O dünyada bizə veriləcək ilk sual

Osman Sələfi – 89. Öləndən sonra bu fürsət sənə verilməyəcək

Osman Sələfi – 90. Kaş ki, kaş ki demədən öncə

Osman Sələfi – 91. Onların əcri Səhabələrdən olan 50 kişinin savabı qədər olacaq

Osman Sələfi – 92. Küçələrdə gedən qadına baxırsansa bu Allahın sənə bəlasıdır

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (20.04.2016)

Adil Rəcəbov – 58. Təhiyyətül-Məscid namazı haqqında

Adil Rəcəbov – 59. Şükür səcdəsi üçün dəstəmaz şərtdirmi?

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (31.03.2016)

Adil Rəcəbov – 2. Nəziət surəsi 3-5 (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 3. Nəziət surəsi 6-9 (canlı yayımlanan dərs)

Təsirli – bölməsi yeniləndi – Gecə seyrə çıxmaq üçün hüccət risaləsi (31.03.2016)

Səid İsrafilov – 4. Gecə seyrə çıxmaq üçün hüccət risaləsi (canlı yayımlanan dərs)

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Buluğul-Məram kitabının şərhi (31.03.2016)

Zubeyr Dinbazov – 23. Məni (sperma) paltara düşərsə o necə təmizlənməlidir? (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 24. Südəmər oğlan uşağı ilə qız uşağının sidiyi necə təmizlənməlidir? (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 25. Paltarı heyz qanından təmizləməyin qaydası (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 26. Heyz qanı yuyulduqdan sonra paltarda iz qalarsa onun bağışlanmış olması (canlı yayımlanan dərs)

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (31.03.2016)

Abu Zeyd – 1. Şeyx Fovzanın Ayd əl-Qarnini ziyarət etməsi

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (12.03.2016)

Rəşad Hümbətov – 16. Rəbbimiz Haqqı buyurdu! O, Ucadır, Böyükdür!

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Qəlb əməlləri (26.03.2016)

Adil Rəcəbov – 23. Razılığın qisimləri (vacib, müstəhəb, haram)

Əqidə – bölməsi yeniləndi – İbadət tövhidinin əhəmiyyəti (24.03.2016)

Vüqar Qurbanov – 8. Möminlərin savabı, kafirlərin cəzası

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Əqidətul Vasitiyyə (20.03.2016)

Nicat Həşimov – 1. Müqəddimə

Nicat Həşimov – 2. Nicat tapmış firqənin əqidəsi

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Təbsırul Xaləf (12.12.2015)

Fərman İsayev – 1. Şeyx Saleh Suheymi və Şeyx Süleyman Ruheylinin təqdimatı

Fərman İsayev – 2. Sələfilik və Mənhəc

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (26.03.2016)

Adil Rəcəbov – 1. Nəziət surəsi 1-2 (canlı yayımlanan dərs)

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Səhih Buxarinin şərhi (20.03.2016)

Səid İsrafilov – 5. Hədis 9 – İmana aid işlər, İman altmış və bir neçə şöbədən ibarətdir (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 6. Hədis 10 – Müsəlman o kəsdir ki, onun dilindən və əlindən başqa müsəlmanlara zərər dəyməz (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 7. Hədis 11 – Hansı islam daha fəzilətli sayılır? (canlı yayımlanan dərs)

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Buluğul-Məram kitabının şərhi (20.03.2016)

Zubeyr Dinbazov – 18. Müşriklərin qablarını istifadə etməyin caizliyi (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 19. Sınmış qabı gümüş simlə düzəltməyin caizliyi (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 20. Sərxoşedici içgilər nəcisdirmi? (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 21. Ev eşşəklərinin nəcis olması (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 22. Dəvənin ağız suyunun təmiz olması (canlı yayımlanan dərs)

Fiqh – bölməsi yeniləndi – Mənhəcus-Salikin (22.03.2016)

Emin Hacıyev – 65. Evlənməyin hökmü

Emin Hacıyev – 66. Kimlərlə evlənmək olar, Evlilik üçün qadına baxmaq, Elçi göndərmək

Emin Hacıyev – 67. Nikahın 2 rüknü, 5 şərti və ədəbləri

Emin Hacıyev – 68. Talaqın növləri, ləfzləri və şərtləri

Emin Hacıyev – 69. Heyzdə talaqın baş verməsi

Emin Hacıyev – 70. Batil nikahlarda talaqın qaytarılması, Talaqda zarafat

Emin Hacıyev – 71. İyla (Övrətinə yaxınlaşmamağı and içmək), Zihar (Zövcəni özünə haram etmək), Lənətləşmək

Emin Hacıyev – 72. Qadının boşanma tələb etməsi

Emin Hacıyev – 73. Talaqın növləri, ləfzləri və şərtləri

Emin Hacıyev – 74. Heyzdə talaqın baş verməsi

Emin Hacıyev – 75. Batil nikahlarda talaqın qaytarılması, Talaqda zarafat

Emin Hacıyev – 76. İyla (Övrətinə yaxınlaşmamağı and içmək), Zihar (Zövcəni özünə haram etmək), Lənətləşmək

Təsirli – bölməsi yeniləndi – Gecə seyrə çıxmaq üçün hüccət risaləsi (11.03.2016)

Səid İsrafilov – 3. Gecə seyrə çıxmaq üçün hüccət risaləsi (canlı yayımlanan dərs)

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (26.03.2016)

Ömər Cumanov – 2. Fitnələr zamanı insanın özünü unutması

Ömər Cumanov – 3. Fitnələr zamanı insanda olan 6 xüsusiyyət

Ömər Cumanov – 4. Tövbənin 5 şərti

Ömər Cumanov – 5. İslam qardaşlığı

Ömər Cumanov – 6. Tövbə və Qardaşlıq

Qabil Şükürov – 9. Uşaqlarınızla gözəl davranın

Emin Hacıyev – 1. Üç mühüm nəsihət

Sahib Əsədov – 1. Tövhidin əhəmiyyəti

Sahib Əsədov – 2. Təqvanın faydaları

Sahib Əsədov – 3. Münkəri inkar etməyin 4 dərəcəsi

Sahib Əsədov – 4. Nə üçün novruzu bayram etmək olmaz

Adil Rəcəbov – 15. Fitnədən qorunmağın yolları

Adil Rəcəbov – 16. Bunların hamısı bir imtahandır

Adil Rəcəbov – 17. Son zamanlar çıxan fitnədə mövqe necə olmalıdır

Adil Rəcəbov – 18. Sona qədər sabit qalmaq üçün səbəblər

Adil Rəcəbov – 19. Çətinlik zamanı yardım istəyirsənmi?

Adil Rəcəbov – 20. Cəzası bu dünyada verilən günahlar 1

Adil Rəcəbov – 21. Cəzası bu dünyada verilən günahlar 2

Rəşad Hümbətov – 27 dərs əlavə olundu

Osman Sələfi – 1. Buruc surəsindən faydalar

Osman Sələfi – 2. Nəfsini hesaba çək

Osman Sələfi – 3. Şeyx Muqbil ibn Hədi əl Vadii

Osman Sələfi – 4. Hakimə qarşı çıxan dinini də itirər, Axirətini də

Osman Sələfi – 5. Onu içərisində səs-küy olmayan və rahatçılıq olan bir sarayla müjdələ

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (26.03.2016)

Ömər Cumanov – 31. Sufilər kimi kor-koranə təqlid

Ömər Cumanov – 32. Fitnələr zamanı kim danışmalıdır?

Emin Hacıyev – 7. Elm öyrənməyə həris olun

Emin Hacıyev – 8. Günahlardan uzaq durun

Rəşad Hümbətov – 20 parça əlavə olundu
Osman Sələfi – 16 parça əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (26.03.2016)

Osman Sələfi – 13 sual-cavab əlavə olundu
Ömər Cumanov – 8 sual-cavab əlavə olundu
Adil Rəcəbov – 22 sual-cavab əlavə olundu

Əqidə – bölməsi yeniləndi – İbadət tövhidinin əhəmiyyəti (04.03.2016)

Vüqar Qurbanov – 5. Allahın ilk əmri tövhid, ilk qadağası isə şirkdir

Vüqar Qurbanov – 6. Peyğəmbər ﷺ dəvəti tövhidlə başlayıb tövhidlə bitirdi

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Səhih Buxarinin şərhi (29.02.2016)

Səid İsrafilov – 4. İslam beş əsas üzərində qurulmuşdur (canlı yayımlanan dərs)

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Riyad əs-salihin (Salehlər bağçası) (28.02.2016)

Useyd Turabov – 36. Səbrin növləri

Təsirli – bölməsi yeniləndi – Gecə seyrə çıxmaq üçün hüccət risaləsi (04.03.2016)

Səid İsrafilov – 1. Gecə seyrə çıxmaq üçün hüccət risaləsi (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 2. Gecə seyrə çıxmaq üçün hüccət risaləsi (canlı yayımlanan dərs)

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (26.02.2016)

Səid İsrafilov – 2. Xəsarətə aparan əməllər

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (03.03.2016)

Adil Rəcəbov – 35 sual-cavab əlavə olundu

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (19.02.2016)

Adil Rəcəbov – 11. Nəbə surəsi 36-40 (canlı yayımlanan dərs)

Təcvid elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin qrammatik və mənaca təfsiri (22.02.2016)

Bəxtiyar Turabov – 1. Qiyamə surəsi 1-5

Bəxtiyar Turabov – 2. Qiyamə surəsi 20-24

Bəxtiyar Turabov – 3. Qiyamə surəsi 24-30

Bəxtiyar Turabov – 4. Qiyamə surəsi 31-40

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Səhih Buxarinin şərhi (22.02.2016)

Səid İsrafilov – 1. İman kitabına giriş 1 (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 2. İman kitabına giriş 2 (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 3. İman kitabına giriş 3 (canlı yayımlanan dərs)

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Riyad əs-salihin (Salehlər bağçası) (19.02.2016)

Useyd Turabov – 35. Tövbənin bəyanı

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Buluğul-Məram kitabının şərhi (20.02.2016)

Zubeyr Dinbazov – 16. Ölmüş heyvanın dərisi aşılanarsa onun təmiz olması (canlı yayımlanan dərs)

Zubeyr Dinbazov – 17. Kitab əhlinin qablarını istifadə etməyin hökmü (canlı yayımlanan dərs)

Dua və Zikr – bölməsi yeniləndi – Zikrin faydaları (20.02.2016)

Rəşad Hümbətov – 1. İnsanı Allaha yaxınlaşdırır

Rəşad Hümbətov – 2. Allahın səni zikr etməsinə səbəbdir

Rəşad Hümbətov – 3. Qəlbin həyatını oyadır

Rəşad Hümbətov – 4. Qəlbin və ruhun gücüdür

Rəşad Hümbətov – 5. Qeybət etməkdən saxlayır

Rəşad Hümbətov – 6. Sahibi üçün nurdur

Rəşad Hümbətov – 7. Allahın və mələklərin salavatını vacib edir

Rəşad Hümbətov – 8. Allaha itaət etmək ücün ən böyük vasitədir

Rəşad Hümbətov – 9. Güc-qüvvət verir

Rəşad Hümbətov – 10. Münafiqlikdən əmin edir

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (23.02.2016)

Fərman İsayev – Namaza tez getməyin və bir namazdan sonra başqa namazı gözləməyin fəziləti

Fərman İsayev – Salam namazı

Ömər Cumanov – 1. Günümüzdə olan fitnələrin fəsadları

Bəxtiyar Turabov – 4. Həyatın mənası

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (19.02.2016)

Osman Sələfi – 2 sual-cavab əlavə olundu

Əqidə – bölməsi yeniləndi – İbadət tövhidinin əhəmiyyəti (18.02.2016)

Vüqar Qurbanov – 4. Tövhidin qisimləri və bu qisimlərin bir-birinə dəlalət etməsi

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Quran elmləri (18.02.2016)

Nicat Həşimov – 7. Hökmü silən və hökmü silinmiş

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Qəlb əməlləri (18.02.2016)

Adil Rəcəbov – 22. Cənnətin qapısını bağlayan qəflət

Təcvid elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin qrammatik və mənaca təfsiri (17.02.2016)

Bəxtiyar Turabov – 3. Bəqərə surəsi 8-10

Bəxtiyar Turabov – 4. Bəqərə surəsi 11-13

Bəxtiyar Turabov – 5. Bəqərə surəsi 14-16

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Riyad əs-salihin (Salehlər bağçası) (17.02.2016)

Useyd Turabov – 34. Əbu Nüceydin (Allah Ondan razı olsun) hədisi

Namaz – bölməsi yeniləndi – Namaz qılanların xətaları (18.02.2016)

Ağəli Şirvanlı – 16. Namazın sözlərini qəlbdə oxumaq (dili tərpətməmək)

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (18.02.2016)

Fərman İsayev – 34. Namaza sükunət və vüqarla getməyin müstəhəb olması

Adil Rəcəbov – 10. Şərlərin səbəbi olan günahlar

Adil Rəcəbov – 11. Əli ibn Əbi Talibin (Allah ondan razı olsun) tövsiyələri

Adil Rəcəbov – 12. Allahın səninlə bərabər olmasını istəyirsənmi?

Adil Rəcəbov – 13. Allaha möhtaclıq qulluğun əsasıdır

Adil Rəcəbov – 14. Allahın səni qorumasını istəyirsənmi?

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Quran elmləri (13.02.2016)

Nicat Həşimov – 6. Quranın cəm və tərtib olunması

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Buluğul-Məram kitabının şərhi (13.02.2016)

Zubeyr Dinbazov – 15. Qızıl və gümüş qablarda yemək yeməyin qadağan edilməsi (canlı yayımlanan dərs)

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (13.02.2016)

Fərman İsayev – 32. Məscidin ədəbləri 2

Fərman İsayev – 33. Camaat namazının vacibliyi

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (13.02.2016)

Osman Sələfi – 9 sual-cavab əlavə olundu

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Riyad əs-salihin (Salehlər bağçası) (11.02.2016)

Useyd Turabov – 27. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 1

Useyd Turabov – 28. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 2

Useyd Turabov – 29. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 3

Useyd Turabov – 30. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 4

Useyd Turabov – 31. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 5

Useyd Turabov – 32. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 6

Useyd Turabov – 33. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 7

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (11.02.2016)

Fərman İsayev – 30. Məscidə girərkən və çıxarkən edilən dua

Fərman İsayev – 31. Məscidin ədəbləri

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (09.02.2016)

Rəşad Hümbətov – 15. Onlar heç bir şey yaratmayan, özləri xəlq edilmiş olan şeyləri Allaha şərik qoşurlar?

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (10.02.2016)

Adil Rəcəbov – 10. Nəbə surəsi 33-35 (canlı yayımlanan dərs)

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Quran elmləri (10.02.2016)

Nicat Həşimov – 1. Quran

Nicat Həşimov – 2. Vəhy

Nicat Həşimov – 3. Məkkə və Mədinə ayələri

Nicat Həşimov – 4. İlk və son nazil olan ayələr

Nicat Həşimov – 5. Quranın nazil olması

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (09.02.2016)

Adil Rəcəbov – 9. Nəbə surəsi 31-32 (canlı yayımlanan dərs)

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (09.02.2016)

Fərman İsayev – 28. Evdən çıxarkən edilən dua

Fərman İsayev – 29. Məscidə piyada getməyin fəziləti

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Riyad əs-salihin (Salehlər bağçası) (06.02.2016)

Useyd Turabov – 26. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisi

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (07.02.2016)

İlqar Eyvazoğlu – 2. Allahın qəzəbi

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (06.02.2016)

Osman Sələfi – 27 sual-cavab əlavə olundu

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Mədəricus-Salikin (03.02.2016)

Rəşad Hümbətov – 1. Bəsirət

Rəşad Hümbətov – 2. Nəfs

Rəşad Hümbətov – 3. Tövbə

Rəşad Hümbətov – 4. Tövbə ilə bağlı incə bir məsələ

Rəşad Hümbətov – 5. Həqiqi tövbə necə olur

Rəşad Hümbətov – 6. Qəbul olunan tövbənin əlaməti

Rəşad Hümbətov – 7. Günahı israrlı etmək haqqında

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (05.02.2016)

Adil Rəcəbov – 8. Nəbə surəsi 29-30 (canlı yayımlanan dərs)

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Səhih Buxarinin şərhi (05.02.2016)

Səid İsrafilov – 14. Hədis 7 – Herakl qissəsi 6 (canlı yayımlanan dərs)

Namaz – bölməsi yeniləndi – Namaz qılanların xətaları (03.02.2016)

Ağəli Şirvanlı – 12. Qəbir olan yerdə namaz qılmaq

Ağəli Şirvanlı – 13. Niyyəti səsli etmək

Ağəli Şirvanlı – 14. Sütrə barədə edilən xətalar

Ağəli Şirvanlı – 15. Sütrənin həcmi və miqdarı

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (05.02.2016)

Adil Rəcəbov – 8. Özünüzü və ailənizi oddan qoruyun!

Adil Rəcəbov – 9. Xeyir istəyirsənsə dilini qoru (Sual-Cavab)

Ağəli Şirvanlı – 4. İslam neməti

Ağəli Şirvanlı – 5. Sələfin yoluna tabe olmaq

Bəxtiyar Turabov – 3. Allaha təvəkkül et

Emin Hacıyev (Türk dilində) – 2. Kelime-i tevhidin manası ve fazileti

Emin Hacıyev (Türk dilində) – 3. Namazın dindeki yeri ve önemi

Emin Hacıyev (Türk dilində) – 4. Oruç ve Hac hakkında

Emin Hacıyev (Türk dilində) – 5. Medine-i Münevvereyi ziyaret

Emin Hacıyev (Türk dilində) – 6. İslama davet metodu

Emin Hacıyev (Türk dilində) – 7. Helak edici 7 büyük günah

Emin Hacıyev (Türk dilində) – 8. İmanın tadı

Emin Hacıyev (Türk dilində) – 9. Namaz, Cuma günü ve Cuma namazı

Veysəl – Müxtəlif mövzular – 13 dərs əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (04.02.2016)

Osman Sələfi – 29 sual-cavab əlavə olundu

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Səhih Buxarinin şərhi (01.02.2016)

Səid İsrafilov – 12. Hədis 7 – Herakl qissəsi 4 (canlı yayımlanan dərs)

Səid İsrafilov – 13. Hədis 7 – Herakl qissəsi 5 (canlı yayımlanan dərs)

Ötən aylar