ixlasla.com – Ən son Səsli Dərslər

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Fiqhul Əsmaul-Husna (01.10.2017)

Sahib Əsədov – 26. Allahın Əş-Şəhiyd və Ər-Raqiyb isimləri

Sahib Əsədov – 27. Allahın Əl-Muheymin, Əl-Muhiyt, Əl-Muqiyt, Əl-Vasiu isimləri

Sahib Əsədov – 28. Allahın Əl-Hafiz və Əl-Həfiyz isimləri

Sahib Əsədov – 29. Allahın Əl-Valiy və Əl-Mövlə isimləri

Sahib Əsədov – 30. Allahın Əl-Əvvəl, Əl-Əəxir, Əz-Zahir, Əl-Batin isimləri

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (01.10.2017)

Rəşad Hümbətov – 36. Təvəkkül barədə vacib məsələlər

Rəşad Hümbətov – 37. Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin!

Rəşad Hümbətov – 38. Allahın məkrindən əmin olmaq

Rəşad Hümbətov – 39. Allahın rəhmətindən ümidsiz qalmaq

Rəşad Hümbətov – 40. Müsibətlərə səbr etmək 1

Rəşad Hümbətov – 41. Müsibətlərə səbr etmək 2

Rəşad Hümbətov – 42. Riya haqqında varid olanlar

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Səhabələrin haqları (01.10.2017)

Vüqar Qurbanov – 8. Səhabələrə nifrət edənə nifrət etmək, Səhabələri özümüzə nümunə seçmək

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Əhli Sünnə vəl Cəmaanın əqidəsi (01.10.2017)

Adil Rəcəbov – 5. İslam əqidəsinin xüsusiyyətləri (12-23)

Adil Rəcəbov – 6. İslam əqidəsinin xüsusiyyətləri (24-26)

Adil Rəcəbov – 7. İslam əqidəsinin xüsusiyyətləri (27-30)

Adil Rəcəbov – 8. Əhli Sünnə vəl Cəmaanın xüsusiyyətləri (1-10)

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Nəfsin islahı (01.10.2017)

Elman Qasımov – 1. Elm tələb etmək

Elman Qasımov – 2. Günaha aparan yolları tərk etmək

Elman Qasımov – 3. Dua etmək

Elman Qasımov – 4. Gözləri haramdan qorumaq

Elman Qasımov – 5. Gözü haramdan çevirməyin faydaları

Elman Qasımov – 6. Harama baxmağın zərərləri

Elman Qasımov – 7. Gözləri qorumağın yolları

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Sıxıntıların çarəsi (01.10.2017)

Elman Qasımov – 1. Allahın varlığı

Elman Qasımov – 2. Allahın yaratdıqlarına baxıb düşünmək

Elman Qasımov – 3. Xoşbəxtlik axtarıb, namaz qılmayanlar

Elman Qasımov – 4. Namaz qılmayanların bəhanələri

Elman Qasımov – 5. Həqiqi ağıl sahibləri

Elman Qasımov – 6. Qiyamət günü və peşmançılıq

Elman Qasımov – 7. Əməllərin tərəzidə çəkilməsi

Elman Qasımov – 8. Həşr, Sırat körpüsü, Qantara

Elman Qasımov – 9. Cəhənnəmin vəsfi

Elman Qasımov – 10. Cəhənnəmin vadiləri

Elman Qasımov – 11. Cəhənnəm əzabı və yaradılışı

Elman Qasımov – 12. İnsanı Cəhənnəmdən nə qurtarır?

Elman Qasımov – 13. Peyğəmbərin ﷺ vida həcci

Elman Qasımov – 14. Cənnətin vəsfi

Elman Qasımov – 15. Cənnət huriləri

Elman Qasımov – 16. Cənnət nemətləri, Cənnətə aparan yollar

Elman Qasımov – 17. Cəhənnəm qorxusu

Elman Qasımov – 18. Salehlərin Qurana münasibəti

Elman Qasımov – 19. Hər bir nəfs ölümü dadacaqdır

Elman Qasımov – 20. Ölüm və Tövbə20. Ölüm və Tövbə

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Sələfi dəvətinin əsasları (01.10.2017)

Ubeydullah Balaşov – 8. Altıncı əsas: Əhli-Sünnə vəl Cəmaə Alimləri ilə möhkəm bağlılıq halında olmaq

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (Əs-Səədi) (01.10.2017)

Kamran Mustafayev – Bəqərə surəsi 88-155

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – 40 Hədis kitabının şərhi (01.10.2017)

Abu Salah – 12. Hədis 24 – Hədisdən çıxan faydalar 1

Abu Salah – 13. Hədis 24 – Hədisdən çıxan faydalar 2

Abu Salah – 14. Hədis 24 – Hədisdən çıxan faydalar 3

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Unudulmuş Sünnətlər (01.10.2017)

Abu Zeyd – 8. Vitr namazının qılınma formaları

Abu Zeyd – 9. İstiazə (Allaha sığınma)

Abu Zeyd – 10. Namazda salamlar (Önəmli qeyd)

Fiqh – bölməsi yeniləndi – Teysirul Alləm şərhu Umdətul Əhkəm (01.10.2017)

Zubeyr Dinbazov – 13. Ayaq yolunda su ilə təmizlənmək

Zubeyr Dinbazov – 14. Qadağan olunmuş üç əməl: Sağ əl ilə övrətə toxunmaq, Sağ əl ilə nəcasətdən təmizlənmək, Su içərkən qabın içərisinə nəfəs almaq

Zubeyr Dinbazov – 15. Nəcasətdən qorunmayanın və nəmmamlıq edənin əzaba layiq olması

Zubeyr Dinbazov – 16. Namazdan öncə sivaklanmağın sünnət olması

Zubeyr Dinbazov – 17. Yuxudan oyanarkən sivaklanmağın sünnət olması

Zubeyr Dinbazov – 18. Peyğəmbərin ﷺ ölüm ayağında ikən sivaklanması

Zubeyr Dinbazov – 19. Dili sivaklamağın sünnət olması

Zubeyr Dinbazov – 20. Xoffun üzərinə məsh çəkmək üçün o dəstəmazlı halda geyinilməlidir

Zubeyr Dinbazov – 21. Xoffun üzərinə məsh yalnız dəstəmaz alarkən çəkilir, qüsl alarkən yox

Zubeyr Dinbazov – 22. Məzinin nəcis olması, onun dəstəmazı pozması və təmizlənmə qaydası

Zubeyr Dinbazov – 23. Namaz qılarkən dəstəmazı pozulmasında şəkk olarsa nə etməli

Zubeyr Dinbazov – 24. Südəmər uşaq paltara su yoluna çıxarsa bu necə təmizlənməlidir

Zubeyr Dinbazov – 25. Yerə sidik bulaşarsa o necə təmizlənir?

Zubeyr Dinbazov – 26. Beş fitrət

Namaz – bölməsi yeniləndi – Namazın əhkamları (01.10.2017)

Eldəniz Musayev – 17. Namazın açılış duasından sonra qiraət (Quran oxumaq)

Eldəniz Musayev – 18. Quranı ayə-ayə (aramla) oxumaq

Eldəniz Musayev – 19. Fatihə surəsinin namazın rüknlarından olması və onun fəziləti

Eldəniz Musayev – 20. Səsli namazlarda imamın arxasında Quran oxumağın nəsx olunması

Eldəniz Musayev – 21. Səssiz namazlarda imamın arxasında Quran oxumağın vacib olunması

Eldəniz Musayev – 22. Fatihə surəsindən sonra imamın səslə “əmin” deməsi

Eldəniz Musayev – 23. Peyğəmbərin ﷺ Fatihədən sonra başqa surələr oxuması

Eldəniz Musayev – 24. Bir rükətdə iki surəni cəm etmək

Eldəniz Musayev – 25. Namazda Fatihə surəsi ilə kifayətlənmək

Eldəniz Musayev – 26. Namazların səsli və səssiz qılınması

Eldəniz Musayev – 27. Gecə namazının səsli və səssiz qılınması

Eldəniz Musayev – 28. Sübh namazında oxunan surələr

Eldəniz Musayev – 29. Sübh namazının sünnətində oxunan surələr

Eldəniz Musayev – 30. Peyğəmbər ﷺ zöhr, əsr, məğrib və işa namazlarında hansı surələri oxuyardı?

Namaz – bölməsi yeniləndi – Namazın təzim olunması (01.10.2017)

Eldəniz Musayev – 8. Namaz qulun Allah qarşısında dayandığı iki dayanacaqdan biridir

Eldəniz Musayev – 9. Qulun Rəbbi qarşısında iki dayanacağı var: Namaz və Qiyamət günü

Eldəniz Musayev – 10. Ailə başçısının ailəsinə namaz qılmalarını buyurması Allahın əzəmətli əmridir

Oruc – bölməsi yeniləndi – Ramazan ayı və Oruc (01.10.2017)

AbdurRahim Muradlı – 1. Ramazan ayına hazırlıq və Oruc

AbdurRahim Muradlı – 2. Ən xeyirli qonaq: Ramazan ayı

AbdurRahim Muradlı – 3. Allah qorxusu

AbdurRahim Muradlı – 4. Ramazan ayı tövsiyəsi

AbdurRahim Muradlı – 5. Ramazan ayı Quran ayıdır

AbdurRahim Muradlı – 6. Ramazan (Fitr) bayramının ədəbləri

AbdurRahim Muradlı – 7. Ramazanda qardaşlara nəsihət

AbdurRahim Muradlı – 8. Ən şərəfli ibadətlərdən biri Oruc

AbdurRahim Muradlı – 9. Sahur və İftarın vaxtlarında şübhəyə düşənlər

AbdurRahim Muradlı – 10. Ramazanda xeyirlərə can at və məhrumlardan olma!

Oruc – bölməsi yeniləndi – Ramazan dərsləri (01.10.2017)

Fərhad Adayev – 7. Səhur edin, çünki səhurda bərəkət vardır

Fərhad Adayev – 8. İftarı tezləşdirmək sünnədir

Fərhad Adayev – 9. Oruclu olan kəsin bəzi ədəb və əməlləri

Fərhad Adayev – 10. Orucun əsas məqsədi

Fərhad Adayev – 11. Ramazan Quran ayıdır

Oruc – bölməsi yeniləndi – Ramazan ayı və Oruc (01.10.2017)

Sahib Xasayev – 1. Ramazanda şeytanların zəncirlənməsi

Sahib Xasayev – 2. Ramazan ayı Quran ayıdır

Sahib Xasayev – 3. Ramazan ayı gəldi, qəflətdən oyan!

Sahib Xasayev – 4. Ramazanla bağlı nəsihətlər

Sahib Xasayev – 5. Orucla təqva arasında bağlılıq

Sahib Xasayev – 6. Ramazan ayından faydalan

Sahib Xasayev – 7. Təravih namazının hökmü və imamla tamamlamaq

Oruc – bölməsi yeniləndi – Ramazan ayı və Oruc (01.10.2017)

Ömər Cumanov – 1. Ramazan ayının fəziləti və Oruc

Ömər Cumanov – 2. Ramazan gecələrində nafilə namaz qılmaq

Ömər Cumanov – 3. Ramazan ayını mükafatını (yalnız Allahdan) umaraq oruc tutmaq imandandır

Ömər Cumanov – 4. Ramazan fürsəti

Ömər Cumanov – 5. Ramazan ayına çatmaq böyük nemətdir

Ömər Cumanov – 6. Ramazan ayına hazırlaş

Ömər Cumanov – 7. Ramazan ayı ilə bağlı önəmli nəsihət

Ömər Cumanov – 8. Ramazanda təqvanı artıran səbəblər

Ömər Cumanov – 9. Ramazanın hər gününü dəyərləndir

Ömər Cumanov – 10. Ramazan məclislərini qeybət məclislərinə çevirməyin

Ömər Cumanov – 11. Ramazan orucunu batil etmə

Ömər Cumanov – 12. Ramazanı təmiz qəlblə qarşılayaq və qohumluq əlaqəsini bərpa edək

Ömər Cumanov – 13. Qədr gecəsində dua və onun ədəbləri

Oruc – bölməsi yeniləndi – Ramazan ayı və Oruc (01.10.2017)

Ağəli Şirvanlı – 1. Ramazan ayının girməsinin sabitliyi

Ağəli Şirvanlı – 2. Oruc tutmaq kimlərə vacibdir

Ağəli Şirvanlı – 3. Ramazan ayının fəziləti

Ağəli Şirvanlı – 4. Qədr gecəsi

Ağəli Şirvanlı – 5. Ramazan ayının son 10 günü

Ağəli Şirvanlı – 6. Ramazan bayramı xütbəsi

Ağəli Şirvanlı – 7. Bayram günü ilə əlaqəli unudulmuş bir sünnət

Ağəli Şirvanlı – 8. Fitrə zəkatının çıxarılması

Ağəli Şirvanlı – 9. Ramazan ayının fəziləti

Ağəli Şirvanlı – 10. Orucun fəziləti

Ağəli Şirvanlı – 11. Şaban ayı ramazan ayı üçün bir müqəddimədir

Ağəli Şirvanlı – 12. Oruclu halda cima etmək

Ağəli Şirvanlı – 13. Ayın görünməsi, bayram ixtilafı

Ağəli Şirvanlı – 14. Ramazan ayı Quran ayıdır

Ağəli Şirvanlı – 15. Qurana hörmətsizlik etməyin!

Ağəli Şirvanlı – 16. Ramazan ayının bəzi ədəbləri

Ağəli Şirvanlı – 17. Ramazan ayına aid nəsihətlər

Ağəli Şirvanlı – 18. Oruc tutanların mükafatı

Ağəli Şirvanlı – 19. Şaban ayı Ramazan ayına bir müqəddimədir

Ağəli Şirvanlı – 20. Allahla qul arasında ticarət mövsümü gəlir

Ağəli Şirvanlı – 21. Ramazan ayında bağışlanmayanın məzəmmət olunması

Ağəli Şirvanlı – 22. Qissələrlə çox faydalı olan nəsihət (təravih öncəsi)

Ağəli Şirvanlı – 23. Bu günlərdə paylaşılan iki məqaləyə münasibət

Ağəli Şirvanlı – 24. Ramazanda imkanı olub oruc tutmayanlar

Ağəli Şirvanlı – 25. Ramazan günləri sürətlə keçir, fürsətdir Qurana sarıl

Ağəli Şirvanlı – 26. Ramazan ayı kimlər üçün qurtuluş, kimlər üçün isə əzab ayıdır

Ağəli Şirvanlı – 27. Oruca xələl gətirən və batil edən əməllər

Ağəli Şirvanlı – 28. Oruc tutarkən ihtisab etmək

Ağəli Şirvanlı – 29. O gecə sübh açılanadək əmin-amanlıq olur

Oruc – bölməsi yeniləndi – Orucla bağlı ayələrin təfsiri (01.10.2017)

Abu Salah – 6. Bəqərə 185, Quran, hidayət, şəriət, şükr

Abu Salah – 7. Bəqərə 186, Dua, Allahın qullara yaxınlığı

Abu Salah – 8. Bəqərə 187, Orucluq gecələri yaxınlıq halal edildi

Abu Salah – 9. Bəqərə 187, Zövcəyə yaxınlıq, sahur və s.

Abu Salah – 10. Bəqərə 187, Etikaf, elm, təqva və s.

Oruc – bölməsi yeniləndi – Sual-Cavab (Ramazan ayı) (01.10.2017)

Veysəl Orucov – 24 sual-cavab əlavə olundu
Ömər Cumanov – 110 sual-cavab əlavə olundu

Şübhələr – bölməsi yeniləndi – İbrahim Ruheyli haqqında (01.10.2017)

Rəşad Hümbətov – 1. İbrahim Ruheyli günümüzün mötəbər alimlərindəndir

Rəşad Hümbətov – 2. İbrahim Ruheyli bidətçidirmi?

Rəşad Hümbətov – 3. Mən İbrahim Ruheyliyə bağlı deyiləm

Rəşad Hümbətov – 4. İbrahim Ruheyli Əhli Sünnənin böyük alimidir

Rəşad Hümbətov – 5. İbrahim Ruheyli haqqında

Rəşad Hümbətov – 6. İbrahim Ruheyliyə 2003-cü ildən qulaq asıram. Niyə əvvəllər cərh olunmurdum?

Rəşad Hümbətov – 7. İrahim Ruheyli heç vaxt Hələbini müdafiə etməyib

Rəşad Hümbətov – 8. İbrahim Ruheyli barədə

Rəşad Hümbətov – 9. İbrahim Ruheylinin ətrafında söz-söhbətlər var deyənlərə

Rəşad Hümbətov – 10. İbrahim Ruheylini hələ də sələfi görürsənmi?

Rəşad Hümbətov – 11. İbrahim Ruheyli haqqında bütün şübhələrə cavab

Təsirli – bölməsi yeniləndi – Cəvabul Kəfi (01.10.2017)

Kamran Mustafayev – 1. Günahların təsiri

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (01.10.2017)

AbdurRahim Muradlı – 33. Bildiyinə əməl etmək

Muxtar Ağakişiyev – 57. Oruc tutana iftar verməyin fəziləti

Muxtar Ağakişiyev – 58. Ramazan ayı Quran ayıdır

Muxtar Ağakişiyev – 59. Quranı tədəbbür edərək oxuyun

Muxtar Ağakişiyev – 60. Çalış Ramazan ayından istifadə et

Muxtar Ağakişiyev – 61. Oruc tutardım, siqareti atmağı bacarmıram

Elman Qasımov – 59. Fitə zəkatı və sual-cavab

Elman Qasımov – 60. Allaha tövbə edin

Kamran Mustafayev – 6. Zilhiccə ayının ilk 10 günü ilə bağlı tövsiyələr

Abu Salah – 9. Zilhiccə ayının ilk 10 günü ilə bağlı tövsiyələr

Ağəli Şirvanlı – 115. Zilhiccə ayının ilk 10 günü ilə bağlı tövsiyələr

Rəşad Hümbətov – 446. Duanın sirri (İbn Qeyyim)

Rəşad Hümbətov – 447. Bu əməlləri edənləri Allah Rəsulu ﷺ lənətləyib

Rəşad Hümbətov – 448. İnsan elmdə hansı mərtəbəyə çatsa da xətadan məsum deyil

Rəşad Hümbətov – 449. Möminlərin qorxduğu iki şey

Rəşad Hümbətov – 450. Öz eyblərini görməyib, başqalarının eybləri ilə məşğul olanlar

Rəşad Hümbətov – 451. Cənnət sadəcə ağaclardan, meyvələrdən, yeməkdən, içməkdən, qadınlardan, qəsirlərdən ibarət deyil

Emin Hacıyev – 69. Ramazanın 20 gününü zay etdin, axırını etmə!

Emin Hacıyev – 70. Quranda olan hərflə Qiraət arasında fərq

Emin Hacıyev – 71. Aşura orucu və 6-cı gün oruc tutmaq

Emin Hacıyev – 72. Peyğəmbərin ﷺ Səhabələrə vəsiyyəti

Abu Zeyd – 200. Zilhiccə ayının ilk 10 gününə laqeyd yanaşmayın

Abu Zeyd – 201. Zilhiccə ayının orucu, Ərafa gününün təyin olunması

Abu Zeyd – 202. Zilhiccə ayının ilk 10 günü ilə bağlı tövsiyələr

Abu Zeyd – 203. Dində həddi aşmaq

Abu Zeyd – 204. Təkfir edən qınanır, haqsız yerə təbdi edən isə qınanmır

Abu Zeyd – 205. İnsanlar barəsində hökm vermək

Abu Zeyd – 206. Nəsihət etməyin qaydası

Abu Zeyd – 207. Zilhiccə ayı, Qurbanlıq, Bayram namazı (sual-cavab)

Abu Zeyd – 208. Məhərrəm ayında xüsusi ibadət varmı?

Fərhad Adayev – 1. Quranda birinci əmr və birinci qadağa

Fərhad Adayev – 2. Fitnələrin təsirləri

Fərhad Adayev – 3. Qardaşlara nəsihət

Sahib Əsədov – 35. Zilhiccə ayının ilk 10 günü ilə bağlı tövsiyələr

Sahib Əsədov – 36. Allaha ibadət edək

Sahib Əsədov – 37. Niyə namaz qılmırsan, ey Müsəlman!

Sahib Əsədov – 38. Qurbanlıq və bayram haqqında (sual-cavab)

Sahib Əsədov – 39. Elm öyrənib Allaha dəvət edək

Sahib Əsədov – 40. Vaxtının qədrini bil

Sahib Əsədov – 41. Hamımız dəvətçiyik 1

Sahib Əsədov – 42. Hamımız dəvətçiyik 2

Sahib Əsədov – 43. Şeyx İbn Useyminin “Şərəfli əxlaqlar” kitabından faydalar

Sahib Əsədov – 44. Kərbəla hadisəsinin qısa tarixi

Sahib Əsədov – 45. Məhərrəmlikdə qoluna qara parça bağlayanlara nəsihət

Sahib Əsədov – 46. Aşura gününü matəmə çevirmək bidəti barədə

Ubeydullah – 29. Dilin törətdiyi bəlalar 1

Ubeydullah – 30. Dilin törətdiyi bəlalar 2

Ubeydullah – 31. Ramazan ayından sonra nə etməli?

Ubeydullah – 32. Elm tələbəsinə vacib olan 6 haqq

Ubeydullah – 33. Gözəl sonluq, əlamətləri və səbəbləri

Ubeydullah – 34. Pis sonluq, əlamətləri və səbəbləri

Ubeydullah – 35. Zilhiccə ayının ilk 10 günü ilə bağlı tövsiyələr

Ubeydullah – 36. Mağaradakı 3 nəfərin hadisəsi

Ubeydullah – 37. Duha namazının fəziləti

Vüqar Qurbanov – 6. Zilhiccə ayının ilk 10 günü ilə bağlı tövsiyələr

Vüqar Qurbanov – 7. Nəyə görə elm öyrənək?

Vüqar Qurbanov – 8. Sələfilərin arasında bidətçi axtaranlar

Vüqar Qurbanov – 9. Fitnəyə baş qoşub şirkdən insanları Allaha dəvət etməyək?

Sahib Xasayev – 59. İsa (aleyhissələm) zühur etməyəcək şübhəsi

Sahib Xasayev – 60. Ali-İmran 55, Maidə 116-117, Əhzab 40 ayələrin izahı

Sahib Xasayev – 61. Heyzli qadın niyə oruc tutmamalıdır ki?

Sahib Xasayev – 62. Qardaşlığı parçalayan bütün məsələlərdən çəkinin

Sahib Xasayev – 63. Fitnələrdən qorunmağın qaydaları

Sahib Xasayev – 64. İzzətlənmək istəyirsənsə Qurana əməl et

Ömər Cumanov – 94. Əxlaqımıza fikir verək

Ömər Cumanov – 95. Peyğəmbərin ﷺ əxlaqı

Ömər Cumanov – 96. Zilhiccə ayının ilk 10 günü

Ömər Cumanov – 97. Din nəsihətdir

Ömər Cumanov – 98. İslam qardaşlığı

Ömər Cumanov – 99. Bədr savaşı

Ömər Cumanov – 100. Din nəsihətdir (yeni şərhlə)

Ömər Cumanov – 101. Müsəlmanın zinəti ədəb

Ömər Cumanov – 102. Nümunəvi mömin qadın necə olmalıdır?

Ömər Cumanov – 103. Ərlərin zövcələrinə qarşı etdiyi xətalar

Ömər Cumanov – 104. Niyə oruc tuturuq?

Ömər Cumanov – 105. Zəkat nədir və necə verilir?

İlqar Eyvazoğlu – 35. Ramazan ayı bitti

İlqar Eyvazoğlu – 36. Qurbanlıq haqqında

İlqar Eyvazoğlu – 37. Din nəsihətdir, nəsihət edirsənsə Allah üçün et!

İlqar Eyvazoğlu – 38. Təqlid

İlqar Eyvazoğlu – 39. Sual-Cavab

İlqar Eyvazoğlu – 40. Məzhəbçilərin çağırışına cavab

İlqar Eyvazoğlu – 41. Fitnə qapısı sınıb, dilini qoru və gözəl söz danış

İlqar Eyvazoğlu – 42. İnsanlara sözün ən gözəlini deyin

İlqar Eyvazoğlu – 43. Bəs bu dəvəti edirsənmi?

Zubeyr Dinbazov – 14. Bir camaat peyda olub, Quranilər

Zubeyr Dinbazov – 15. İcma və Cumhur arasındakı fərq

Zubeyr Dinbazov – 16. Elmin fəziləti və zəruriliyi barədə xatırlama

Zubeyr Dinbazov – 17. Allahın əmrləri qarşısında müsəlmanın üzərinə düşən 7 vacib

Zubeyr Dinbazov – 18. Xoşbəxtlik Allaha itaətdə olmasındadır

Zubeyr Dinbazov – 19. Sünnənin İslamda mənziləsi

Zubeyr Dinbazov – 20. Dinimizə görə Allahdan qorxaq

Zubeyr Dinbazov – 21. Xəstəliyin hikmət və faydaları, xəstənin üzərinə düşən vaciblər

Zubeyr Dinbazov – 22. Əbrarlar (yaxşı əməl sahibləri) və muqarrabinlərin (Allaha yaxınlaşdırılanlar) sifətlərindən 1

Zubeyr Dinbazov – 23. Əbrarlar (yaxşı əməl sahibləri) və muqarrabinlərin (Allaha yaxınlaşdırılanlar) sifətlərindən 2

Zubeyr Dinbazov – 24. Bil ki, qurban bir ibadətdir, onu uca tut və bu ibadətin savabının azalmasından qorx!

Zubeyr Dinbazov – 25. Allaha qulluq və onun əsasları

Adil Rəcəbov – 27 dərs əlavə olundu
Veysəl Orucov – 36 dərs əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (01.10.2017)

Elman Qasımov – 22 sual-cavab əlavə olundu
Sahib Xasayev – 26 sual-cavab əlavə olundu
Rəşad Hümbətov – 39 sual-cavab əlavə olundu
Muxtar Ağakişiyev – 231 sual-cavab əlavə olundu
AbdurRahim Muradlı – 3 sual-cavab əlavə olundu
Ömər Cumanov – 780 sual-cavab əlavə olundu
Veysəl Orucov – 360 sual-cavab əlavə olundu
Ağəli Şirvanlı – 293 sual-cavab əlavə olundu

 

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Fəthul Məcid (08.06.2017)

Tural Hacıyev – 21. “Lə iləhə illəllah” şəhadətinə dəvət

Tural Hacıyev – 22. “Lə iləhə illəllah” şəhadətinə dəvət

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Əhli Sünnə vəl Cəmaanın əqidəsi (08.06.2017)

Adil Rəcəbov – 1. İslam əqidəsinin anlamı

Adil Rəcəbov – 2. İslam əqidəsinin xüsusiyyətləri

Adil Rəcəbov – 3. Əhli Sünnə vəl Cəmaanın qeyri-sabitlikdən, ziddiyyətdən və qarışıqlıqdan salamat olması

Adil Rəcəbov – 4. İslam əqidəsi hər zaman məkan və şəxslərə ümumidir

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (08.06.2017)

Rəşad Hümbətov – 33. Ulduzlardan yağış diləmək

Rəşad Hümbətov – 34. Allaha və Peyğəmbərə ﷺ sevgi (Bəqərə 165, Tövbə 24)

Rəşad Hümbətov – 35. Allahdan qorxmaq (Ali İmran 175, Tövbə 18, Ənkəbut 10)

Əqidə – bölməsi yeniləndi – 3 Əsas kitabı (08.06.2017)

Abu Salah – 10. İstiğasə, Qurban kəsməyin ibadət olması, Sünnəyə tabeçilik

Abu Salah – 11. Nəzirin ibadət olmasının dəlilləri

Abu Salah – 12. Dini dəlillərlə öyrənmək, şəhadət kəliməsinin dəlili

Abu Salah – 13. Şəhadət kəliməsinin mənası

Abu Salah – 14. İbrahim əleyhissalamın qövmünə olan sözü

Abu Salah – 15. Kitab əhlinin şəhadət kəliməsinə çağırılması

Abu Salah – 16. Muhəmməd ﷺ Allahın elçisidir şəhadətinin dəlilləri

Abu Salah – 17. Muhəmməd ﷺ Allahın elçisidir şəhadətinin mənası

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Səhabələrin haqları (08.06.2017)

Vüqar Qurbanov – 7. Səhabələr arasında baş verən ixtilaflara susmaq

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhidin məqsədi (08.04.2017)

İlqar Eyvazoğlu – 11. Qəbirlərdə Allaha ibadətin təhlükəli olması, Qəbirləri təzim etməyin şirkə çevrilməsi

İlqar Eyvazoğlu – 12. Rəsulullahın ﷺ tövhidi qoruması, Bu ümmətin bəziləri şirkə düşəcəkdir

İlqar Eyvazoğlu – 13. Sehr və sehrin növləri

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Allahın adlarının mənası (08.06.2017)

Rəşad Hümbətov – 16. Allahın Ər-Rabb ismi

Rəşad Hümbətov – 17. Allahın Əl-Həlim ismi

Rəşad Hümbətov – 18. Allahın Ər-Raqiyb ismi

Rəşad Hümbətov – 19. Allahın Əl-Vəkil ismi

Rəşad Hümbətov – 20. Allahın Əl-Fəttəh ismi

Rəşad Hümbətov – 21. Allahın Əş-Şəkur və Əş-Şəəkir isimləri

Rəşad Hümbətov – 22. Allahın Əl-Ğaniyyu ismi

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Sələfi dəvətinin əsasları (08.06.2017)

Ubeydullah Balaşov – 1. Müəllifin tərcümeyi halı

Ubeydullah Balaşov – 2. Müqəddimə

Ubeydullah Balaşov – 3. Şərii elm tələb etməklə məşğul olaraq dində fəqih (elmli) olmaq

Ubeydullah Balaşov – 4. İslam dininə əməl etmək üçün həris olmaq

Ubeydullah Balaşov – 5. Allaha mənfəətli elmlə (hüccət və dəlillərlə) dəvət etmək

Ubeydullah Balaşov – 6. Sələflərin əqidəsini öyrənməyə, əməl etməyə və öyrətməyə önəm vermək

Ubeydullah Balaşov – 7. Peyğəmbərin ﷺ sünnəsinə önəm vermək, ona əməl edərək dəvət etməyə həris olmaq

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (08.06.2017)

Adil Rəcəbov – Hədid surəsi 1-27 (canlı yayımlanan dərs)

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (Əs-Səədi) (08.06.2017)

Kamran Mustafayev – 18. Bəqərə surəsi 68-74

Kamran Mustafayev – 19. Bəqərə surəsi 75-78

Kamran Mustafayev – 20. Bəqərə surəsi 79-80

Kamran Mustafayev – 21. Bəqərə surəsi 81-83

Kamran Mustafayev – 22. Bəqərə surəsi 84-87

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Fatihə surəsinin hidayətləri (08.06.2017)

Kamran Mustafayev – 1. Fatihə surəsinin fəziləti

Kamran Mustafayev – 2. Fatihə surəsi şəfadır

Kamran Mustafayev – 3. Fatihə surəsində tövhidin növləri

Kamran Mustafayev – 4. Fatihə surəsində əməllərin qəbul olunması üçün 2 şərt

Kamran Mustafayev – 5. Doğru yolda olmaq Allahın nemətidir, Doğru yol nədir?

Kamran Mustafayev – 6. Doğru yolda olmağa mane olan şeylər, Doğru yolda olanlar kimlərdir?

Kamran Mustafayev – 7. Doğru yoldan (Allahın yolundan) çıxmaqdan çəkin

Kamran Mustafayev – 8. Doğru yoldan (Allahın yolundan) çıxmamaq üçün nə etməli?

Kamran Mustafayev – 9. Axirət gününə iman 1

Kamran Mustafayev – 10. Axirət gününə iman 2

Kamran Mustafayev – 11. Qədərə iman 1

Kamran Mustafayev – 12. Qədərə iman 2

Kamran Mustafayev – 13. Duanın dəyəri 1

Kamran Mustafayev – 14. Duanın dəyəri 2

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Fatihə surəsi və cüz Ammənin təfsiri (08.06.2017)

Kamran Mustafayev – 1. İslamda Quranın mənziləsi

Kamran Mustafayev – 2. Fatihə surəsinin icmali mənası

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Riyad əs-Salihin (Salehlər bağçası) (08.06.2017)

Adil Rəcəbov – 55. Görmə qabiliyyətini itirən kimsə səbir edərsə

Adil Rəcəbov – 56. Xəstəliyə səbir edən Cənnət əhlindən olan bir qadın

Adil Rəcəbov – 57. Peyğəmbərlərin başına gələnlər və onların səbri

Adil Rəcəbov – 58. Günahlardan təmizlənmək

Adil Rəcəbov – 59. Allah kimə xeyir istəyərsə onu imtahanlara çəkər

Adil Rəcəbov – 60. Başınıza gələn müsibətdən dolayı ölümü arzulamayın

Adil Rəcəbov – 61. Dinindən dönməyərək səbir edənlər

Adil Rəcəbov – 62. Əziyyətə qarşı səbir etmək üçün peyğəmbərləri nümunə götürmək

Adil Rəcəbov – 63. Mükafatın böyüklüyü bəlanın, müsibətin böyüklüyünə görədir

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – 40 Hədis kitabının şərhi (08.06.2017)

Abu Salah – 9. Hədis 23 – Quranın insanın lehinə və ya əleyhinə hüccət olmasının dəlilləri

Abu Salah – 10. Hədis 24 – Zülmün haram olması

Abu Salah – 11. Hədis 24 – Ey qullarım! Hamınız ac idiniz, yalnız Mən yedirdiklərimdən başqa

Fiqh – bölməsi yeniləndi – Teysirul Alləm şərhu Umdətul Əhkəm (08.06.2017)

Zubeyr Dinbazov – 7. İtin ağzının dəydiyi qabın yuyulma qaydası

Zubeyr Dinbazov – 8. Peyğəmbərin ﷺ dəstəmazının kamil vəsfi

Zubeyr Dinbazov – 9. Allah Rəsulu ﷺ hansı işlərdə sağ tərəfdən başlamağı sevərdi

Zubeyr Dinbazov – 10. Qiyamət günü ümmətimizin dəstəmaz izlər ilə başqa ümmətlərdən seçilməsi

Zubeyr Dinbazov – 11. Ayaqyoluna daxil olarkən oxunan dua

Zubeyr Dinbazov – 12. Ayaqyolunda Kəbəyə tərəf çevrilməyin qadağan olunması

Zubeyr Dinbazov – 1. Orucun bəzi hikmət və sirləri

Zubeyr Dinbazov – 2. Ramazan ayından bir və ya iki gün əvvəl oruc tutmağın qadağan olunması

Zubeyr Dinbazov – 3. Ramazan ayının başlanması və tamamlanması necə bilinir?

Zubeyr Dinbazov – 4. Səhur etməkdə bərəkət vardır

Zubeyr Dinbazov – 5. İmsak vaxtı fəcrin doğduğu vaxtdır və imsak üçün iki vaxt təyin etmək bidətdir

Zubeyr Dinbazov – 6. Cənabət halında olarkən sübhün vaxtı girərsə orucun hökmü

Zubeyr Dinbazov – 7. Unudaraq bir şey yeyib içənin orucunun hökmü

Zubeyr Dinbazov – 8. Oruclu halda cima (cinsi əlaqə) etməyin hökmü və kəffarəsi

Zubeyr Dinbazov – 9. Səfərdə oruc tutmaq caizdir

Zubeyr Dinbazov – 10. Gücü çatan üçün məşəqqətli səfərdə oruc tutmağın caiz olması

Zubeyr Dinbazov – 11. Məşəqqətli səfərdə oruc tutmamağın daha əfzəl olması

Zubeyr Dinbazov – 12. Səfərdə oruc tutmayanların oruc tutanlara xidmət etmələrinin savabı

Zubeyr Dinbazov – 13. Ölünün yerinə qəza orucu tutmağın caiz olması

Namaz – bölməsi yeniləndi – Namazın əhkamları (08.06.2017)

Eldəniz Musayev – 2. Xəstənin oturaraq namaz qılması

Eldəniz Musayev – 3. Gəmidə namazın qılınma qaydası

Eldəniz Musayev – 4. Gecə namazını qiyamda və ya oturaraq qılmaq

Eldəniz Musayev – 5. Ayaqqabı ilə namaz qılmaq və bunun əmr olunması

Eldəniz Musayev – 6. Minbərin üzərində namaz qılmaq

Eldəniz Musayev – 7. Namaz qılanda sütrə tutmaq

Eldəniz Musayev – 8. Namazı pozan amillər

Eldəniz Musayev – 9. Qəbirə tərəf namaz qılmağın qadağan olunması

Eldəniz Musayev – 10. Namaza niyyət etmək

Eldəniz Musayev – 11. Təkbirlə namaza başlamaq

Eldəniz Musayev – 12. (Təkbir gətirərkən) əlləri qaldırmaq

Eldəniz Musayev – 13. (Qiyamda) sağ əli sol əlin üstünə qoymaq

Eldəniz Musayev – 14. Əlləri sinədə bağlamaq

Eldəniz Musayev – 15. Namazda səcdə yerinə baxmaq və Xuşu (mütilik)

Eldəniz Musayev – 16. Namazın açılış duaları

Namaz – bölməsi yeniləndi – Namazın təzim olunması (08.06.2017)

Eldəniz Musayev – 3. Peyğəmbərin ﷺ həyatının sonunda namazı necə təzim etməsi

Eldəniz Musayev – 4. Namaz Peyğəmbərin ﷺ sonuncu tövsiyəsidir

Eldəniz Musayev – 5. Səhabələrin namaz vəsiyyətini qorumaları və diqqət yetirmələri

Eldəniz Musayev – 6. Namazın İslamda dəyəri

Eldəniz Musayev – 7. Namaz qılmayan günahkardır və Qiyamət günü əzaba layiqdir

Oruc – bölməsi yeniləndi – Ramazan dərsləri (08.06.2017)

Fərhad Adayev – 1. Ramazan ayının fəziləti

Fərhad Adayev – 2. Orucdakı hikmətlər

Fərhad Adayev – 3. Orucun tərifi və bəzi əhkamları

Fərhad Adayev – 4. Orucu nələr pozur?

Fərhad Adayev – 5. Hansı hallarda oruc pozulmur?

Fərhad Adayev – 6. Ramazanla bağlı mühüm xatırlatma

Oruc – bölməsi yeniləndi – Orucla bağlı ayələrin təfsiri (08.06.2017)

Abu Salah – 1. Bəqərə 183

Abu Salah – 2. Bəqərə 184

Abu Salah – 3. Bəqərə 184, səfər, xəstəlik və digər əhkamlar 1-14 faydalar

Abu Salah – 4. Bəqərə 184 digər əhkamlar 14-18 faydalar

Abu Salah – 5. Bəqərə 185, Quran, hidayət, şəriət, şükr

Oruc – bölməsi yeniləndi – Sual-Cavab (Ramazan ayı) (08.06.2017)

Sahib Xasayev – Sual-Cavab (Ramazan ayı) – 18 dərs

Muxtar Ağakişiyev – Sual-Cavab (Ramazan ayı) – 24 dərs

Ömər Cumanov – Sual-Cavab (Ramazan ayı) – 13 dərs

Veysəl Orucov – Sual-Cavab (Ramazan ayı) – 41 dərs

Elm tələb etmək – bölməsi yeniləndi – Elm tələbəsinin bəzəyi (08.06.2017)

Tural Hacıyev – 1. Elm ibadətdir

Tural Hacıyev – 2. Elm ibadətdir

Tural Hacıyev – 3. Sələfi salehin geniş yolunda ol

Tural Hacıyev – 4. Daim Allahdan qorxmağa çalışmaq

Tural Hacıyev – 5. Allahın nəzarətini üzərində hiss etməsinin davamı

Tural Hacıyev – 6. Təvazökar olmaq və özündən razılığı, təkəbbürlüyü tərk etmək

Tural Hacıyev – 7. Qənaət və zahidlik

Tural Hacıyev – 8. Elmin gözəlliyi ilə bəzənmək

Tural Hacıyev – 9. Mərdliklə bəzənmək

Tural Hacıyev – 10. Kişilik xislətlərindən həzz almaq

Tural Hacıyev – 11. Cəh-cəlalı tərk etmək

Tural Hacıyev – 12. Lağlağı məclislərdən uzaqlaşmaq

Tural Hacıyev – 13. Yumuşaqlıqla bəzənmək

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Mədəricus-Salikin (08.06.2017)

Tural Hacıyev – 5. Nemət verdiyin kəslərin yoluna!” barəsində kəlam

Tural Hacıyev – 6. Allahın Ad və Sifətləri ilə Ona iman və ibadət etməklə təvəssül etmək babı

Tural Hacıyev – 7. Fatihə surəsinin 3 növ tövhidi özündə əhatə etməsi

Tural Hacıyev – 8. Fatihə surəsində zikr olunan Allahın adları

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (08.06.2017)

Ağəli Şirvanlı – 112. Şaban ayı Ramazan ayına bir müqəddimədir

Ağəli Şirvanlı – 113. Allahla qul arasında ticarət mövsümü gəlir

Ağəli Şirvanlı – 114. Ramazan ayında bağışlanmayanın məzəmmət olunması

Abu Salah – 7. İkinci camaat, namazı tamamlayana qoşulmağın hökmü

Sahib Xasayev – 63. Ramazanla bağlı nəsihətlər

Abu Salah – 8. Kiçik şirkdən necə qorunaq?

Zubeyr Dinbazov – 13. Ramazan ayına hər tərəfli hazırlaşaq

Ömər Cumanov – 99. Bu fitnədə siravi müsəlmanların mövqeyi

Ömər Cumanov – 100. Ramazan məclislərini qeybət məclislərinə çevirməyin

Ömər Cumanov – 101. Ramazan orucunu batil etmə

Ömər Cumanov – 102. Ramazanı təmiz qəlblə qarşılayaq və qohumluq əlaqəsini bərpa edək

Ömər Cumanov – 103. İmanın şirinliyini dadmağın 3 səbəbi

Muhəmməd Məmmədov – 21 dərs əlavə olundu
Adil Rəcəbov – 11 dərs əlavə olundu
Muxtar Ağakişiyev – 8 dərs əlavə olundu
Rəşad Hümbətov – 8 dərs əlavə olundu

Şübhələr – bölməsi yeniləndi – Şübhələrə cavab (08.06.2017)

Rəşad Hümbətov – 8 dərs əlavə olundu

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (08.06.2017)

Rəşad Hümbətov – 5 parça əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (08.06.2017)

Veysəl Orucov – 90 sual-cavab əlavə olundu
Ömər Cumanov – 300 sual-cavab əlavə olundu
Muxtar Ağakişiyev – 79 sual-cavab əlavə olundu

 

Ötən aylar