ixlasla.com – Ən son Səsli Dərslər

DİQQƏT! CANLI DƏRS GEDİR!


Möhtərəm Müsəlmanlar!
DİQQƏT! Hər gün səhər saat 07:00-da mixlr.com/dinielmler proqramı ilə canlı olaraq Adil Rəcəbov təfsir dərsləri keçir. Dərslər həmçinin ixlasla.com saytından canlı yayımlanır. Ətraflı

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (29.08.2015)

Adil Rəcəbov – 5. Səcdə surəsi 1-4 (29.08.2015 tarixində canlı yayımlanan dərs)

 

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Səhih əqidə və onun ziddi (29.08.2015)

Vüqar Qurbanov – 2. Mələklərə, Kitablara, Rəsullara, Axirətə və Qədərə iman

Vüqar Qurbanov – 3. Səhih əqidəyə zidd olan bəzi əqidələr

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Peyğəmbərə ﷺ tabeçilik (29.08.2015)

Zubeyr Dinbazov – 7. De: “Allaha və Peyğəmbərə itaət edin” (Nur 54)

Zubeyr Dinbazov – 8. Allahın Elçisi sizlərə – … gözəl nümunədir. (Əhzab 21)

Zubeyr Dinbazov – 9. Allaha və Onun Elçisinə asi olan kəs, əlbəttə ki, açıq-aydın azğınlığa düşmüşdür. (Əhzab 36)

Zubeyr Dinbazov – 10. Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün, nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin. (Həşr 7)

Sira – bölməsi yeniləndi – Peyğəmbərin ﷺ həyatından səhifələr (29.08.2015)

Kamal Hüseyn – 41. Peyğəmbərin ﷺ xidmətçiləri, kölələri, qonşuları ilə münasibəti

Kamal Hüseyn – 42. Peyğəmbərin ﷺ yumşaqlığı və onun səbri

Kamal Hüseyn – 43. Peyğəmbərin ﷺ ümmətə qarşı olan şəfqəti və mərhəməti

Kamal Hüseyn – 44. Peyğəmbərin ﷺ yeməsi və içməsi

Kamal Hüseyn – 45. Peyğəmbərin ﷺ oturması və uzanması

Kamal Hüseyn – 46. Peyğəmbərin ﷺ geyimi və yerişi

Kamal Hüseyn – 47. Peyğəmbərin ﷺ başqalarının şərəf və ləyaqətini qoruması

Kamal Hüseyn – 48. Peyğəmbərin ﷺ təri ən gözəl ətirdir

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (29.08.2015)

Rəşad Hümbətov – 29. Allaha ən yaxın olan qul

Rəşad Hümbətov – 30. Allahı sevməyin əlaməti

Rəşad Hümbətov – 31. Qəlbində Allahın kəlamını təzim et

Rəşad Hümbətov – 32. Valideynlərin üzərinə düşən vacib məsələ

Rəşad Hümbətov – 33. Naməhrəm qadına şəhvətsiz baxmaq

Rəşad Hümbətov – 34. Allahı çox zikr edənlər üçün

Rəşad Hümbətov – 35. Quran dərman deyil

Rəşad Hümbətov – 36. Gecə namazından payın olsun

Rəşad Hümbətov – 37. İbn Teymiyyənin mənhəci nə idi? Elmdə hansı metodla, hansı mənhəclə gedirdi

Rəşad Hümbətov – 38. Şirk edən dərhal kafir olmur

Rəşad Hümbətov – 39. Uluhiyyətdə şirk edənin cahilliyinə görə üzrlü olması

Rəşad Hümbətov – 40. Vətən sevgisinə şəriət və fitrət dəlalət edir

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (29.08.2015)

Rəşad Hümbətov – 20 parça əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (29.08.2015)

Osman Sələfi – 40 sual cavab əlavə olundu

 

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (28.08.2015)

Adil Rəcəbov – 5. Mulk surəsi 23-30 (28.08.2015 tarixində canlı yayımlanan dərs)

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (27.08.2015)

Adil Rəcəbov – 4. Mulk surəsi 16-22 (27.08.2015 tarixində canlı yayımlanan dərs)

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (26.08.2015)

Adil Rəcəbov – 3. Mulk surəsi 12-15 (26.08.2015 tarixində canlı yayımlanan dərs)

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (25.08.2015)

Adil Rəcəbov – 2. Mulk surəsi 3-11 (25.08.2015 tarixində canlı yayımlanan dərs)

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (24.08.2015)

Adil Rəcəbov – 1. Mulk surəsi 1-2 (24.08.2015 tarixində canlı yayımlanan dərs)

 

Əqidə – bölməsi yeniləndi – 3 Əsas kitabı (24.08.2015)

Ömər Cumanov – 11. Öldükdən sonra dirilmə haqdır

Ömər Cumanov – 12. Rəsulların göndərilmə qayəsi

Ömər Cumanov – 13. Tağut

Ömər Cumanov – 14. 3 Əsas (müxtəsər)

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Salehlər bağçası (24.08.2015)

Ömər Cumanov – 56. İstixarə və müşavirə

Ömər Cumanov – 57. Bəzi ibadət və qulluq etdiyimiz şeylərə fərqli yollardan gedib gəlmək

Sira – bölməsi yeniləndi – Peyğəmbərin ﷺ həyatından səhifələr (24.08.2015)

Kamal Hüseyn – 33. Peyğəmbərin ﷺ gecə ibadəti və ağlaması

Kamal Hüseyn – 34. Peyğəmbərin ﷺ zarafatlaşması

Kamal Hüseyn – 35. Peyğəmbərin ﷺ ətirlənməsi və misvakdan istifadə etməsi

Kamal Hüseyn – 36. Peyğəmbərin ﷺ hədiyyə alması, verməsi və qonağa olan hörməti

Kamal Hüseyn – 37. Peyğəmbər ﷺ öz evində

Kamal Hüseyn – 38. Peyğəmbərin ﷺ övladları və zövcələri ilə olan münasibəti

Kamal Hüseyn – 39. Peyğəmbərin ﷺ zövcələrinə hörmət və ehtiram göstərməsi

Kamal Hüseyn – 40. Peyğəmbərin ﷺ qohum əqrabası ilə münasibəti

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (24.08.2015)

AbdurRahim Muradlı – 28. Allaha şükür etmək

Təyyar Xəlilov – 22. İsrafçılıq

Təyyar Xəlilov – 23. Dilini qoru

Təyyar Xəlilov – 24. İslam mərhəmət dinidir

Təyyar Xəlilov – 25. İslama doğru, düzgün əməl edək

Təyyar Xəlilov – 26. Fitnənin qarşısını almaq üçün birləşmək

 

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (20.08.2015)

Adil Rəcəbov – 13. Vaxtın mühüm olması (20.08.2015 tarixində canlı yayımlanan dərs)

 

Abubəkr Məscidində söylənilmiş cümə xütbələri (14.08.2015)

Qamət Süleymanov – Allahı razı salacaq və narazı salacaq 3 əməl

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Səhih əqidə və onun ziddi (18.08.2015)

Vüqar Qurbanov – 1. Allaha imanın bəyanı

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Peyğəmbərə ﷺ tabeçilik (18.08.2015)

Zubeyr Dinbazov – 3. Kim Peyğəmbərə itaət edərsə, Allaha itaət etmiş olar… (Nisa, 80)

Zubeyr Dinbazov – 4. Allaha itaət edin, (Onun) Elçisinə itaət edin və (asi olmaqdan) çəkinin!

Zubeyr Dinbazov – 5. Bu, Mənim doğru yolumdur, onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın

Fiqh – bölməsi yeniləndi – Mənhəcus-Salikin (18.08.2015)

Emin Hacıyev – 11. Namazın şərtləri

Emin Hacıyev – 12. Namazın qılınma şəkli

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (18.08.2015)

Emin Hacıyev – 3. Qeybət edib ət yemə

Emin Hacıyev – 4. Namazın vacibliyi

Emin Hacıyev – 5. Elmin fəzilətinə dair dəlillər

 

Həcc ziyarəti – 61 dərs

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (16.08.2015)

Osman Sələfi – 7. Allahdan sabitlik istəyin

Osman Sələfi – 8. Allah üçün sevmək və nifrət etmək

Osman Sələfi – 9. Qardaşların bir-birindən üz çevirməsi

Osman Sələfi – 10. Təhqir edənlərə qarşı mövqe necə olmalıdır?

Osman Sələfi – 11. Fitnəyə gedilməz ondan qaçılır

Osman Sələfi – 12. Əlinin (Allah Ondan razı olsun) ikinci evliliyi tərk etməsi

Osman Sələfi – 13. Allahdan qeyrisinə dua etmək

Osman Sələfi – 14. Namazda xuşu

Osman Sələfi – 15. Cihad haqqında mühüm qayda

Osman Sələfi – 16. Günahların zərərləri

Osman Sələfi – 17. Günah etməyin səbəbləri

Osman Sələfi – 18. Elm öyrənməkdə həvəsin artması

Osman Sələfi – 19. Əsgərlikdə namaz necə qılınır? Tam, yoxsa səfər namazı

Osman Sələfi – 20. Yaradılış məqsədi nədir? Nə üçün yaranmısan?

Osman Sələfi – 21. Kişi qulağına sırğa taxa bilərmi?

Osman Sələfi – 22. Taksi sürücüsü kimisə pirə apara bilərmi?

Osman Sələfi – 23. Verilən mehr boşanma zamanı geri götürülə bilərmi?

Osman Sələfi – 24. Namaz qılarkən kimsə söyüş söyərsə namaz batil olurmu?

Osman Sələfi – 25. Üzeyir peyğəmbər olub, yoxsa saleh insan

Osman Sələfi – 26. Zina etmiş meymun hədisi

Osman Sələfi – 27. Kvas içmək olarmı?

Osman Sələfi – 28. Sosial yardımın alınması

Osman Sələfi – 29. Məsciddə borcu qaytarmaq olarmı?

Osman Sələfi – 30. Rahmən surəsi harada nazil olub?

Osman Sələfi – 31. Şəriətdə olan hər hansı bir şeyə istehza etmək

Osman Sələfi – 32. Spirtli içki daşıyan maşına texniki baxış keçirmək olarmı?

Osman Sələfi – 33. Rüku və səcdədə edilən zikrlərin ən az sayı

Osman Sələfi – 34. Ərə getdikdən sonra soyadlarını dəyişən bacılar

Osman Sələfi – 35. Hicamə müqabilində pul almaq

Osman Sələfi – 36. İzzətli olmaq üçün nə etmək lazımdır

Osman Sələfi – 37. Məscidə gedərkən geyimlərinə fikir verməyənlər

Abu Zeyd – 3. Qara bayraqlılar

Abu Zeyd – 4. Onlar xəvariclərdir

Abu Zeyd – 5. Darul-İslam, Daurl-Küfr

Abu Zeyd – 6. Cihad məsələsi

Abu Zeyd – 7. Cihad barədə kim hökm verir

Abu Zeyd – 8. Rəy götürmək

Abu Zeyd – 9. Namaz qılmayanın hökmü

Abu Zeyd – 10. Şübhələrdən uzaq olmaq

Abu Zeyd – 11. Zeyd ibn Əlinin müsnədi

Abu Zeyd – 12. Əhli kitabın kitablarını oxumaq

Abu Zeyd – 13. İkrah altında şirk qoşanın hökmü

Abu Zeyd – 14. Əlləri göbəkdən aşağı tutmaq

Abu Zeyd – 15. Üstün zənn

Abu Zeyd – 16. Ayın görünməsi

Abu Zeyd – 17. Rükudan sonra əlləri bağlamaq

Abu Zeyd – 18. Bidət əhlinin sifəti

Abu Zeyd – 19. Hədislər mütəşabih ola bilərmi?

Abu Zeyd – 20. Təsabih namazı

Abu Zeyd – 21. Övlad tərbiyəsi

Abu Zeyd – 22. Cümə günü iki azan vermək, Bidət haqqında

Abu Zeyd – 23. Elm öyrənməkdə tənbəllik etmək

Abu Zeyd – 24. Namazda öz dilində dua etmək

Abu Zeyd – 25. Rükətlər arası əlləri qaldırmaq

Abu Zeyd – 26. İmam “Səmi Allahu limən həmidəh” dedikdə

Abu Zeyd – 27. Camaat namazında Fatihə surəsini oxumaq

Abu Zeyd – 28. Eyni sualı bir neçə elm tələbəsinə vermək

Abu Zeyd – 29. Səfər namazı

 

Abubəkr Məscidində söylənilmiş cümə xütbələri (07.08.2015)

Qamət Süleymanov – Aişə (radiAllahu anhə) bəzi şübhələrə cavab

Əqidə – bölməsi yeniləndi – 4 qayda (Qavaidul Ərbəa) (15.08.2015)

Adil Rəcəbov – 1. Müqəddimə

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Əqidədə müxtəsər bablar (15.08.2015)

Fərman İsayev – 32. İman

Fərman İsayev – 33. Övliyaların kəraməti

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Peyğəmbərə ﷺ tabeçilik (15.08.2015)

Zubeyr Dinbazov – 1. Ey iman gətirənlər! Allaha və Elçisinə itaət edin… (Nisa, 59)

Zubeyr Dinbazov – 2. …tam təslim olmayınca iman gətirmiş olmazlar. (Nisa, 65)

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Ayələrin təfsiri (15.08.2015)

Useyd Turabov – Ayələrin təfsiri – 24 dərs əlavə olunub

Sira – bölməsi yeniləndi – Peyğəmbərin ﷺ həyatından səhifələr (15.08.2015)

Kamal Hüseyn – 26. Peyğəmbərin ﷺ böyük bir əxlaq sahibi olması

Kamal Hüseyn – 27. Peyğəmbərin ﷺ bəzi xüsusiyyətləri

Kamal Hüseyn – 28. Peyğəmbərin ﷺ vəsfi

Kamal Hüseyn – 29. Peyğəmbərin ﷺ danışması

Kamal Hüseyn – 30. Peyğəmbərin ﷺ üzüyü və peyğəmbərlik möhürü

Kamal Hüseyn – 31. Peyğəmbərin ﷺ ağlaması və gülməsi

Kamal Hüseyn – 32. Peyğəmbərin ﷺ dünyaya olan zahidliyi

Fiqh – bölməsi yeniləndi – Mənhəcus-Salikin (15.08.2015)

Emin Hacıyev – 1. Müqəddimə

Emin Hacıyev – 2. Sular fəsli, Qablar bölməsi

Emin Hacıyev – 3. Ayaqyoluna getmək ədəbləri

Emin Hacıyev – 4. Nəcasətin aradan qaldırılması və nəcis sayılan şeylər

Emin Hacıyev – 5. Dəstəmazın alınma şəkli və rüknu

Emin Hacıyev – 6. Xuflara və sarığa məsh etmək

Emin Hacıyev – 7. Dəstəmazı pozan səbəblər

Emin Hacıyev – 8. Qüslu vacib edən səbəblər və qüsl alma şəkli

Emin Hacıyev – 9. Təyəmmüm bölməsi

Emin Hacıyev – 10. Heyz bölməsi

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (15.08.2015)

Səid İsrafilov – 13. Xoşbəxtlik

Rəşad Hümbətov – 25. Duanın ədəbləri

Rəşad Hümbətov – 26. Elm məclislərinə getməyənlərə

Rəşad Hümbətov – 27. Qardaşlığın möhkəm olması

Rəşad Hümbətov – 28. Cahilliyin üzrlü olması

Kamal Hüseyn – 46. Ramazandan sonra da təqvalı olun

Zubeyr Dinbazov – 1. Xəlvətdə edilən günahlar

Zubeyr Dinbazov – 2. Ramazandan sonra 3 tövsiyə

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (15.08.2015)

Rəşad Hümbətov – 20 parça əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (15.08.2015)

Muxtar Ağakişiyev – 61. Evdə şəkil saxlamağın hökmü

Muxtar Ağakişiyev – 62. Qüsl necə alınır?

Muxtar Ağakişiyev – 63. Rəcəb ayı ibadətləri

Muxtar Ağakişiyev – 64. Rükətlər arası əlləri qaldırmaq

Muxtar Ağakişiyev – 65. SadaqAllahul azim demək doğrudurmu?

Muxtar Ağakişiyev – 66. İmam namazda təşəhhüd oxumasa nə etməli

Muxtar Ağakişiyev – 67. Hər asqırdıqda “əlhəmdulilləh” demək

Muxtar Ağakişiyev – 68. Sütrə barədə

Muxtar Ağakişiyev – 69. Züm-zümə edərək Quran oxumaq

Muxtar Ağakişiyev – 70. Cərhlər nəticəsində ixtilafa düşən müsəlmanlar

 

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Əqidədə müxtəsər bablar (08.08.2015)

Fərman İsayev – 27. Ehsan

Fərman İsayev – 28. Səhabələr

Fərman İsayev – 29. Səhabələrin fəziləti

Fərman İsayev – 30. Peyğəmbərin ﷺ əhli beyti

Fərman İsayev – 31. Peyğəmbərin ﷺ zövcələri

Quran elmi – bölməsi yeniləndi – Ayələrin təfsiri (08.08.2015)

Useyd Turabov – Ayələrin təfsiri – 35 dərs əlavə olunub

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (08.08.2015)

Rəşad Hümbətov – 19. Azmağın səbəbləri

Rəşad Hümbətov – 20. Elm tələb edənlərə gələn ucb xəstəliyi

Rəşad Hümbətov – 21. Elm öyrənmək üçün doğru istiqamət olmalıdır

Rəşad Hümbətov – 22. Allah kimi ucaldırsa onu heç kim alçalda bilməz

Rəşad Hümbətov – 23. Namazın tərki

Rəşad Hümbətov – 24. Peyğəmbərdən ﷺ şəfaət tələb etmək

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (08.08.2015)

Adil Rəcəbov – 29. İbrahim ət-Teymi “Özümü Cənnətdə və Cəhənnəmdə təsəvvür etdim”

Ramil Soltanov – 22. Axirət imtahanına hazırsanmı?

Osman Sələfi – 56. Allahı tanımaq

Osman Sələfi – 57. Cəhənnəm əzabı

Osman Sələfi – 58. Allahın göndərdiyi bəla

Osman Sələfi – 59. Vallahi ayıbdır

Osman Sələfi – 60. Əvvəlki Sələfilər necə olub

Osman Sələfi – 61. Talhənin zənni

Osman Sələfi – 62. Nə üçün varsan

Osman Sələfi – 63. Varlıq səbəbi Lə İləhə İlləllah

Osman Sələfi – 64. Sən istəmədən Allah sənə böyük nemətlər verib

Osman Sələfi – 65. Cubeyr ibn Mutimin İslamı qəbul etməsi

Rəşad Hümbətov – 81. Axır kəlmə

Rəşad Hümbətov – 82. Dilinizi qoruyun

Rəşad Hümbətov – 83. Əbədi xoşbəxtlik

Rəşad Hümbətov – 84. Bil ki, o nemət bəladır

Rəşad Hümbətov – 85. Dəvət edib özlərini unudanlar

Rəşad Hümbətov – 86. Bildiklərinizə əməl edin

Rəşad Hümbətov – 87. Bilmirəm hansına şükür edim

Rəşad Hümbətov – 88. Bu 4 şeyi hamı bilməlidir

Rəşad Hümbətov – 89. Ancaq o fayda verəcək

Rəşad Hümbətov – 90. Ağıl nemətinə görə şükür edin

 

Abubəkr Məscidində söylənilmiş cümə xütbələri (31.07.2015)

Qamət Süleymanov – Bidətin təhlükələri

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Əqidədə müxtəsər bablar (03.08.2015)

Fərman İsayev – 24. Qəza və Qədər

Fərman İsayev – 25. Qədərin növləri

Fərman İsayev – 26. Qədər mövzusunda müsəlmana vacib olan 3 bilgi

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Sələfi Salehin mənhəcdə olan qaydaları (03.08.2015)

Adil Rəcəbov – 11. Müsəlmanların parçalanmasının səbəbi dəstələrə bölünməsidir

Adil Rəcəbov – 12. Şərii beyət mötəbər insanların beyət etdiyi müsəlman başçıya olur

Adil Rəcəbov – 13. Əhli-Sünnə vəl-Cəmaa hakimə qarşı çıxmağı icazəli görmürlər

Adil Rəcəbov – 14. Bidətdə nəfsi istəyə uymaq şəhvətdə nəfsi istəyə uymaqdan daha böyükdür

Adil Rəcəbov – 15. Dəvətimiz bütün insanlara açıq aydındır və bu dəvətdə heç bir gizlilik yoxdur

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Sələfi Salehin hikmətli sözləri (03.08.2015)

Useyd Turabov – 18. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 18

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (03.08.2015)

Ömər Cumanov – 12. Camaatın qorunması üçün lazım olan səbəblər

Səid İsrafilov – Allahdan qorxun

Sahib Əsədov – 3. Möminlərin dayısı Müaviyə

Sahib Əsədov – 4. Əli və Müaviyə arasındakı ixtilafa münasibət

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (03.08.2015)

Muxtar Ağakişiyev – 51. Dəniz heyvanlarından haram olanı varmı?

Muxtar Ağakişiyev – 52. Atılmış övladın valideyn haqqı

Muxtar Ağakişiyev – 53. Məsciddə yer tutmaq olarmı?

Muxtar Ağakişiyev – 54. Qəzəbli halda and içməyin kəffarəsi

Muxtar Ağakişiyev – 55. Qəbir üzərində Yasin surəsini oxumaq

Muxtar Ağakişiyev – 56. Eyni sualı bir neçə elm əhlinə vermək olarmı?

Muxtar Ağakişiyev – 57. İstehza edən qohumlarla əlaqəni kəsmək

Muxtar Ağakişiyev – 58. Valideynin təkidi ilə qohumluq əlaqəsi kəsilə bilərmi?

Muxtar Ağakişiyev – 59. Su heyvanlarından hansı yeyilmir

Muxtar Ağakişiyev – 60. Şeyx sözünün mənası nədir və kimlərə deyilir

 

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Əqidədə müxtəsər bablar (30.07.2015)

Fərman İsayev – 20. Muhammədən Rəsulullah şəhadətinin şərtləri

Fərman İsayev – 21. Sünnənin mənzili və Quranilərə qısa rəddiyə

Fərman İsayev – 22. Axirətə iman

Fərman İsayev – 23. Cənnət və Cəhənnəm

Sira – bölməsi yeniləndi – Peyğəmbərin ﷺ həyatından səhifələr (30.07.2015)

Kamal Hüseyn – 23. Peyğəmbərin ﷺ ölümünün yaxınlaşmasının 9 əlaməti

Kamal Hüseyn – 24. Peyğəmbərin ﷺ “Allahım, məni uca dostlara qovuşdur” deməsi

Kamal Hüseyn – 25. Peyğəmbərin ﷺ vəfatı və dəfni

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Sələfi Salehin hikmətli sözləri (30.07.2015)

Useyd Turabov – 16. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 16

Useyd Turabov – 17. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 17

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (30.07.2015)

Muxtar Ağakişiyev – 1. Dəhşətlisi şübhələrə, bidətlərə düşməkdir

Fərman İsayev – 25. Ən xeyirli olanınız

Fərman İsayev – 26. Dünya həyatı imtahan diyarıdır

Fərman İsayev – 27. Qüsl almağın qaydası və əhkamları

Fərman İsayev – 28. Xofların üzərinə məsh çəkmək

Ramil Soltanov – 1. Ramazandan sonra

Ramil Soltanov – 2. Hər an ölümə hazır ol

Ömər Cumanov – 10. İlk öncə İslamın hədəfini öyrənin

Ömər Cumanov – 11. Özünüzə aid olmayan məsələlərə qarışmayın

Rəşad Hümbətov – 18. Təharət mövzusunda vəsvəsə

Təyyar Xəlilov – 18. Ramazandan sonra

Təyyar Xəlilov – 19. Kin və nifrət

Təyyar Xəlilov – 20. Şeytanın düşmənçiliyi

Təyyar Xəlilov – 21. Hər şey Allahın istəyi ilə olur?

Kamal Hüseyn – 29. Allahın əzəmətli isimləri

Kamal Hüseyn – 30. Ğafir surəsi 19-cu ayə

Kamal Hüseyn – 31. Cənnətin xəzinəsi

Kamal Hüseyn – 32. Duha namazının fəziləti

Kamal Hüseyn – 33. Həcərul Əsvəd (Qara daş) barədə

Kamal Hüseyn – 34. Kasıbçılığın səbəbləri

Kamal Hüseyn – 35. Musa və Qoca qadının hadisəsi

Kamal Hüseyn – 36. Sübhənallahi və Bihəmdihi

Kamal Hüseyn – 37. Təqvalı olun

Kamal Hüseyn – 38. Xeyrə qapı ol

Kamal Hüseyn – 39. Ölümü tez-tez xatırlamaq

Kamal Hüseyn – 40. Saqqalın fəziləti

Kamal Hüseyn – 41. Salavatın fəziləti

Kamal Hüseyn – 42. Zikr məclislərinin fəziləti

Kamal Hüseyn – 43. Möminin zinəti İsbal

Kamal Hüseyn – 44. Möminin zinəti Saqqal

Kamal Hüseyn – 45. Günahlara kəffarə olan əməllər

Kamal Hüseyn – 46. Nərd və şahmat oynamağın hökmü

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (30.07.2015)

Rəşad Hümbətov – 49. Tək Cümə günü oruc tutmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 50. Tək Şənbə günü (6-cı gün) oruc tutmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 51. Heyvan kəsərkən “Bismilləh” deməyin hökmü

Rəşad Hümbətov – 52. Paltarda məzi qalıbsa yumaq lazımdır yoxsa su səpib təmizləmək olar?

Rəşad Hümbətov – 53. Qurbanlıqda qurban kəsməyin hökmü

Rəşad Hümbətov – 54. Nafilə oruc tutanı söyərlərsə “Mən orucam” deməlidirmi?

Rəşad Hümbətov – 55. Ümrə ziyarətinin hökmü?

Rəşad Hümbətov – 56. Səsli namazlarda İmamın arxasında Fatihə sürəsi oxunurmu?

Rəşad Hümbətov – 57. Uca Allahın “Onların tövbəsi qəbul olunmaz” sözü

Rəşad Hümbətov – 58. Uca Allahın “İnsan zəif xəlq olunub” sözü

Rəşad Hümbətov – 59. Zəm-zəm suyu ilə nəcasətdən təmizlənmək olarmı?

Rəşad Hümbətov – 60. Yuxuda istimna edən, oyandıqda qüsl almalıdırmı?

Rəşad Hümbətov – 61. Qüsl alarkən dəstəmaz pozlularsa, qüsula təsir edirmi?

Rəşad Hümbətov – 62. Fərz namazını oturaraq qılmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 63. Namazda açılış dualarını cəm etmək olarmı?

Rəşad Hümbətov – 64. Səcdə edərkən burnun yerə dəyməsi vacibdirmi?

 

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (27.07.2015)

AbdurRahim Muradlı – 27. Onu hamı tanımalıdır

AbdurRahim Muradlı – 28. Hər kəs özünü hesaba çəkməlidir

 

Abubəkr Məscidində söylənilmiş cümə xütbələri (24.07.2015)

Qamət Süleymanov – Ramazan ayından sonra müsəlmanların halı

Əqidə – bölməsi yeniləndi – 3 Əsas kitabı (26.07.2015)

Ömər Cumanov – 8. Mədinədə fərz qılınan şeylər

Ömər Cumanov – 9. Peyğəmbər ﷺ vəfat etmişdir

Ömər Cumanov – 10. Peyğəmbərin ﷺ dini baqidir

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Salehlər bağçası (26.07.2015)

Ömər Cumanov – 49. Gözəl əxlaq

Ömər Cumanov – 50. Dinləyənin anlaya bilməsi üçün açıq danışmaq

Ömər Cumanov – 51. Danışan kimsənin dinləyənləri susdurması

Ömər Cumanov – 52. Vüqralı olmaq, təmkinli, sakit, ağır olmaq

Ömər Cumanov – 53. İbadət və elm kimi şeyləri sakit, tələsmədən yerinə yetirmək

Ömər Cumanov – 54. Qonağı qarşılamaq, qonağa ikram etmək

Ömər Cumanov – 55. Xeyirli işlər səbəbilə müjdələmək və təbrik etmək

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Sələfi Salehin hikmətli sözləri (26.07.2015)

Useyd Turabov – 4. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 4

Useyd Turabov – 5. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 5

Useyd Turabov – 6. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 6

Useyd Turabov – 7. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 7

Useyd Turabov – 8. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 8

Useyd Turabov – 9. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 9

Useyd Turabov – 10. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 10

Useyd Turabov – 11. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 11

Useyd Turabov – 12. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 12

Useyd Turabov – 13. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 13

Useyd Turabov – 14. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 14

Useyd Turabov – 15. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 15

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (26.07.2015)

Rəşad Hümbətov – 13. Xəvariclərin ən bariz 4 əlaməti

Rəşad Hümbətov – 14. İnsanın Allaha möhtaclığı

Rəşad Hümbətov – 15. Bu 4 məsələni hamı bilməlidir

Rəşad Hümbətov – 16. Günah etməmişdən qabaq bunları bil

Rəşad Hümbətov – 17. İnsan Allahın kitabı ilə çox maraqlanmalıdır

Ağəli Şirvanlı – 9. Əqidə (Ad və Sifətlər)

Ağəli Şirvanlı – 10. Sünnəyə tabe olmaq

Ağəli Şirvanlı – 11. Hava əhli kimlərdir

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (26.07.2015)

Rəşad Hümbətov – 6. Tilavət səcdəsində dəstəmazlı olmaq şərtdirmi?

Rəşad Hümbətov – 7. Əl övrət yerinə dəydikdə dəstəmaz pozulurmu?

Rəşad Hümbətov – 8. Dəvə əti yedikdən sonra dəstəmaz almaq vacibdirmi?

Rəşad Hümbətov – 9. Topuqdan aşağı olan coraba məsh çəkmək olarmı?

Rəşad Hümbətov – 10. Dəstəmaz alarkən sağ ayağı yuyub corabı geyinib, sonra…

Rəşad Hümbətov – 11. Cümə günü qüsl almağın hökmü?

Rəşad Hümbətov – 12. Heyzli qadın Quran oxuya bilərmi?

Rəşad Hümbətov – 13. Heyzli qadınla cinsi əlaqədə olmağın hökmü nədir?

Rəşad Hümbətov – 14. İqamənin sözləri iki-iki deyilir, yoxsa bir-bir

Rəşad Hümbətov – 15. İstiazə hər rükətdə deyilir, yoxsa tək birinci rükətdə?

Rəşad Hümbətov – 16. Kilsədə namaz qılmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 17. Namaz əsnasında başqa söz desən namaz batil olurmu?

Rəşad Hümbətov – 18. Namaz qılanın qarşısından qara it keçərsə namaz batil olurmu?

Rəşad Hümbətov – 19. Namazda səfləri düz (bərabər) tutmağın hökmü

Rəşad Hümbətov – 20. Namazda surələri ardıcıl olmadan oxumaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 21. Namazı bilərəkdən qılmayan, vaxtını gecikdirən qəza edirmi?

Rəşad Hümbətov – 22. Bilmədən nəcisli paltarda namaz qılan namazı təzədən qılmalıdırmı?

Rəşad Hümbətov – 23. Nəcis tək su ilə itir yoxsa?

Rəşad Hümbətov – 24. Oturan vəziyyətdə azan vermək olarmı?

Rəşad Hümbətov – 25. Qiblənin yerini kimsə tam yəqin olmadan, lakin ictihadı ilə xəbər verərsə onun sözünü etibarlı sayıb o tərəfə namaz qılmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 26. Təyəmmüm aldıqda tərtibat vacibdirmi?

Rəşad Hümbətov – 27. Uşaq böyüklər üçün azan verə bilərmi?

Rəşad Hümbətov – 28. Vitr namazının qəzası varmı?

Rəşad Hümbətov – 29. Vitr namazında qunut tutmağın hökmü

Rəşad Hümbətov – 30. Tilavət səcdəsinə gedəndə təkbir deyilirmi?

Rəşad Hümbətov – 31. Tilavət səcdəsi etdikdə dəstəmazlı olmaq şərtdirmi?

Rəşad Hümbətov – 32. Səfərdə namazları qısaltmamaq olarmı? Yəni tam qılmaq icazəlidirmi?

Rəşad Hümbətov – 33. Qadağan olunan vaxtlarda namaz qılmağın hökmü

Rəşad Hümbətov – 34. Məsafə nə qədər olmalıdır ki, səfər sayılsın

Rəşad Hümbətov – 35. İmamdan qabaqda dayanıb namaz qılmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 36. Fərz namazlarını camaatla qılmaq vacibdirmi?

Rəşad Hümbətov – 37. Duha namazını davamiyyətli qılmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 38. Səffin arxasında tək dayanmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 39. Miskin daha çox ehtiyaclıdır yoxsa fəqir?

Rəşad Hümbətov – 40. Xəstəni ziyarət etməyin hökmü

Rəşad Hümbətov – 41. Nəcislə müalicə etmək olarmı?

Rəşad Hümbətov – 42. Qeyri-müsəlman həkimin yanına müalicəyə getmək olarmı?

Rəşad Hümbətov – 43. Səfərdə olan 4-rükətli namazda sonuncu rükətə qoşularsa

Rəşad Hümbətov – 44. Qadınlara qəbiristanlığı ziyarət etmək olarmı?

Rəşad Hümbətov – 45. Misafir yerli camaat üçün cümə namazı qıldıra bilərmi?

Rəşad Hümbətov – 46. Cümə namazından sonra qılınan sünnətlər

Rəşad Hümbətov – 47. Cənazə başqa ölkədə olarsa, onun üçün namaz qılmaq olarmı?

Rəşad Hümbətov – 48. Bidətçi xəstələndikdə onu ziyarət etmək olarmı?

 

Sira – bölməsi yeniləndi – Peyğəmbərin ﷺ həyatından səhifələr (23.07.2015)

Kamal Hüseyn – 17. Ficar və Bədr döyüşü

Kamal Hüseyn – 18. Kaynuka, Bəni Səlim və Suvayk döyüşü

Kamal Hüseyn – 19. Uhud döyüşü

Kamal Hüseyn – 20. Hamraul Əsəd, İkinci Bədr, Bəni Qureyzə, Bəni Mustələq döyüşü

Kamal Hüseyn – 21. Xəndək və Xeybər döyüşü

Kamal Hüseyn – 22. Məkkənin fəthi, Huneyn və Təbuk döyüşü

Oruc – bölməsi yeniləndi – Fəthul bari şərh Səhih əl-Buxari (23.07.2015)

Tural Yusubov – 15. Orucluq gecəsi zövcələrinizə yaxınlıq etmək sizə halal edildi

Tural Yusubov – 16. Dan yeri söküləndə ağ sap qara sapdan seçilənə qədər yeyin için

Tural Yusubov – 18. Səhur yeməyini gecikdirmək, Namaza tələsmək

Tural Yusubov – 19. Səhur yeməyi ilə sübh namazı arasında nə qədər vaxt qalır?

Tural Yusubov – 20. Müstəhəb sayılan səhur yeməyinin bərəkəti

Tural Yusubov – 21. Oruc tutmaq istəyən kimsənin gündüz vaxtı niyyət etməsi

Tural Yusubov – 22. Oruc tutan adamın cunub ikən səhər yuxudan oyanması

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Sələfi Salehin hikmətli sözləri (23.07.2015)

Useyd Turabov – 1. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 1

Useyd Turabov – 2. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 2

Useyd Turabov – 3. Sələfi Salehin hikmətli sözlərindən 3

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (23.07.2015)

Muxtar Ağakişiyev – 41. Qan çıxmasının hökmü, Qanlı paltarda namaz qılmaq

Muxtar Ağakişiyev – 42. Namazda niyyəti dəyişmək

Muxtar Ağakişiyev – 43. Namazda Fatihədən sonra Bismilləh demək

Muxtar Ağakişiyev – 44. Namaza qoşulmaq qaydası

Muxtar Ağakişiyev – 45. Namazda öz dilində dua etmək

Muxtar Ağakişiyev – 46. Namazda səcdə ayəsində səcdə etmək

Muxtar Ağakişiyev – 47. Namazı tək qıldıqda surələri səsli oxumaq

Muxtar Ağakişiyev – 48. Səssiz namazları səslə oxumağın hökmü

Muxtar Ağakişiyev – 49. Səssiz namazlarda fikir yayınır, yenidən qılmaq lazımdırmı?

Muxtar Ağakişiyev – 50. Nəcasətli paltar ilə qılınan namaz yenidən qılınmalıdırmı?

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (23.07.2015)

Veysəl – 82. Bir-birinizi sevmədikcə Cənnətə daxil olmazsınız

Veysəl – 83. Zülm etməkdən çəkinin

Veysəl – 84. Pis zənndən çəkinin

Veysəl – 85. Qeybət etməkdən çəkinin

Veysəl – 86. Valideyn haqlarına fikir verin

Veysəl – 87. Həsəd etməkdən çəkinin

Useyd Turabov – 44. İki sirat

Useyd Turabov – 45. Allah haqqında hüsnü zənn

Useyd Turabov – 46. Allah bizi İslamla izzətləndirib

Useyd Turabov – 47. Peyğəmbərin ﷺ xəlvətdə Allah qorxusuna misal

Useyd Turabov – 48. Siz Onları görsəydiniz deyərdiniz Onlar dəlidirlər

Osman Sələfi – 45. Uca Allah insanı nə üçün yaradıb

Osman Sələfi – 46. Tövhid olarsa Allah bütün günahları bagışlayar

Osman Sələfi – 47. İbadətə layiq olan kimdir?

Osman Sələfi – 48. Aləmlərin Rəbbinə qarşı çıxma

Osman Sələfi – 49. Allahın böyüklüyü

Osman Sələfi – 50. Qiyamət günü

Osman Sələfi – 51. Göyün daşıdığı yük

Osman Sələfi – 52. Padşahın acizliyi

Osman Sələfi – 53. Məgər O bilmir ki, Allah Onu görür?

Osman Sələfi – 54. Ən böyük zülm

Osman Sələfi – 55. Bu hələ bazardadı, dünyanı fikirləşir

Rəşad Hümbətov – 71. Oruc tutmayanlar

Rəşad Hümbətov – 72. İmanın miqdarı

Rəşad Hümbətov – 73. İki Cənnət

Rəşad Hümbətov – 74. Dağ boyda savabların sonu

Rəşad Hümbətov – 75. Nəfsinə bunu de

Rəşad Hümbətov – 76. Onun ölməsi daha xeyirlidir

Rəşad Hümbətov – 77. Nəfs, başqa heç nə

Rəşad Hümbətov – 78. Sabit qalmağa kömək edən əməl

Rəşad Hümbətov – 79. Xuşuya müvəffəq edən əməl

Rəşad Hümbətov – 80. Əməlin Quran və Sünnəyə müvafiq olması

Ağəli Şirvanlı – 9. Səhabələrin təvazökarlığı

Ağəli Şirvanlı – 10. Haqq üzərində sabit qalmaq

Ağəli Şirvanlı – 11. Valideynə yaxşılıq borcdur

Ağəli Şirvanlı – 12. Haqq kimdən gəlirsə gəlsin onu qəbul etmək vacibdir

Ağəli Şirvanlı – 13. Allaha olan sevgi Peyğəmbərə ﷺ tabeçilikdədir

Ağəli Şirvanlı – 14. Əməl etməyən insan əməl edəndən üstün ola bilər

Ağəli Şirvanlı – 15. Özlərini şəriətin köməkçiləri adlandıranlar

Ağəli Şirvanlı – 16. Namaz insanlara necə fərz olunub

 

Abubəkr Məscidində söylənilmiş cümə xütbələri (17.07.2015)

Qamət Süleymanov – Ramazan ayı bizlərə nəyi öyrətdi?

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (21.07.2015)

Qamət Süleymanov – 11. Ramazan bayramı xütbəsi

Qamət Süleymanov – 12. Ramazan bayramı təbriki

Veysəl – 33. Ramazan bayramı xütbəsi

Rafael Heydərov – 6. Ramazan bayramı xütbəsi (2015)

 

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (18.07.2015)

Səid İsrafilov – 44. Ramazan bayramı xütbəsi 2015

 

Oruc – bölməsi yeniləndi – Oruc, Təravih, Zəkat barədə fəsillər (15.07.2015)

Fərman İsayev – 9. Fitrə zəkatı

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (15.07.2015)

Fərman İsayev – 24. Fitrə zəkatının miqdarı və paylanması

 

Oruc – bölməsi yeniləndi – Oruc, Təravih, Zəkat barədə fəsillər (13.07.2015)

Fərman İsayev – 7. Oruclunun bəlğəmi udmasının və ağzının qanamasının hökmü

Fərman İsayev – 8. Təravih namazı

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (13.07.2015)

Elman Qasımov – 7. Ey Ramazanı səhlənkar keçirən! Son günləri dəyərləndir!

Rəşad Hümbətov – 12. Ramazan ayının son 10 günü

AbdurRahim Muradlı – 25. Ramazan ayı Quran ayıdır

AbdurRahim Muradlı – 26. Ramazan (Fitr) bayramının ədəbləri

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (13.07.2015)

Osman Sələfi – 6. Fitrə zəkatını pul ilə vermək olarmı?

 

Abubəkr Məscidində söylənilmiş cümə xütbələri (10.07.2015)

Səid İsrafilov – Peyğəmbərin ﷺ vəfatı

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (10.07.2015)

Osman Sələfi – 11. Ramazan ayındasan, ey Allahın qulu!

Ömər Cumanov – 9. Ramazan ayı ilə bağlı önəmli nəsihət

AbdurRahim Muradlı – 24. Ramazan ayı tövsiyəsi

Elman Qasımov – 6. Ramazan ayında qazananlar

 

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Sələfi Salehin mənhəcdə olan qaydaları (08.07.2015)

Adil Rəcəbov – 7. Sələfi Saleh bacardıqları qədər Peyğəmbərin ﷺ çağırdığına çağırırlar

Adil Rəcəbov – 8. Sələfi Saleh şəriətə qarşı ağılları, nəfs istəkləri və zövqləri ilə çıxmırlar

Adil Rəcəbov – 9. Müsəlmanların üstün olması 2 işə bağlıdır: faydalı elm və saleh əməl

Adil Rəcəbov – 10. Sələfi Saleh etiqad edirlər ki, camaat olmaq dinin əsaslarından biridir

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (08.07.2015)

Muxtar Ağakişiyev – 31. Tövhidi qəbul edir, lakin namaza başlamır

Muxtar Ağakişiyev – 32. Yalan danışmaq nə zaman icazəlidir

Muxtar Ağakişiyev – 33. Kafir ölkəsinə işləmək üçün getmək olarmı?

Muxtar Ağakişiyev – 34. İçki içən ər zövcəsinə halallıq vermir

Muxtar Ağakişiyev – 35. Səcdəyə gedərkən birinci əllər qoyulur, yoxsa dizlər

Muxtar Ağakişiyev – 36. Cümə namazını qılmayan insan

Muxtar Ağakişiyev – 37. Xəstəlik səbəbindən cümə namazına getməmək

Muxtar Ağakişiyev – 38. Cümə gününün başlanma və bitmə vaxtı, Qüsl nə zaman alınır

Muxtar Ağakişiyev – 39. Cümə günü Kəhf surəsinin oxunması haqqında hədis

Muxtar Ağakişiyev – 40. Cümə günü Kəhf surəsini nə vaxt oxumaq lazımdır?

 

Sira – bölməsi yeniləndi – Peyğəmbərin ﷺ həyatından səhifələr (06.07.2015)

Kamal Hüseyn – 1. Müqəddimə

Kamal Hüseyn – 2. Peyğəmbərin ﷺ nəsəbi

Kamal Hüseyn – 3. Peyğəmbərin ﷺ adları

Kamal Hüseyn – 4. Peyğəmbərin ﷺ yaşı, doğulduğu yer və hicrət etdiyi yer

Kamal Hüseyn – 5. Peyğəmbərin ﷺ anası və süd anaları

Kamal Hüseyn – 6. Peyğəmbərin ﷺ babası və əmisi

Kamal Hüseyn – 7. Peyğəmbərin ﷺ övladları

Kamal Hüseyn – 8. Peyğəmbərin ﷺ zövcələri

Kamal Hüseyn – 9. Peyğəmbərin ﷺ zövcələri möminlərin analarıdır

Kamal Hüseyn – 10. Peyğəmbərin ﷺ əmiləri, bibiləri, dayıları, xalaları

Kamal Hüseyn – 11. Peyğəmbərin ﷺ müəzzinləri, şairləri, minikləri, silahları

Kamal Hüseyn – 12. Peyğəmbərliyin verilməsi

Kamal Hüseyn – 13. Peyğəmbərin ﷺ hicrəti, Ona edilən beyətlər və Sülh müqaviləsi

Kamal Hüseyn – 14. Quba məscidinin tikilməsi

Kamal Hüseyn – 15. Peyğəmbərin ﷺ Nəcaşiyə və Rum imperatoru Herakla göndərdiyi məktub

Kamal Hüseyn – 16. Peyğəmbərin ﷺ ətrafda olan dövlətlərin başçılarına göndərdiyi məktublar

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (06.07.2015)

Ağəli Şirvanlı – 6. Allahı xatırlamayan qardaşları tərk etməliyikmi?

Ağəli Şirvanlı – 7. Saqqal saxlamayan qardaşlara nəsihət edərdiniz

Ağəli Şirvanlı – 8. Əsnəyərkən əli ağıza tutmaq

Ağəli Şirvanlı – 9. Beş vaxt azanı eşidib namaz qılmırsa o kimdir

Ağəli Şirvanlı – 10. Necə etmək olar ki, ixtilaf olmasın

 

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (04.07.2015)

Veysəl – 41. Ramazan ayı ilə əlaqədar sual-cavab 1

Veysəl – 42. Ramazan ayı ilə əlaqədar sual-cavab 2

Veysəl – 43. Ramazan ayı ilə əlaqədar sual-cavab 3

Veysəl – 44. Ramazan ayı ilə əlaqədar sual-cavab 4

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi – (Ramazan ayı) (04.07.2015)

Veysəl – 6. Ramazan ayında bütün günü yatmağın hökmü nədir?

Veysəl – 7. Orucun lüğəti və şərii mənası nədir?

Veysəl – 8. Ramazan ayının orucunu tutmağın hökmü

Veysəl – 9. Ramazan ayında səbəbsiz yerə orucu pozmaq

Veysəl – 10. Oruc tutmaq kimlərə vacibdir

Veysəl – 11. Hansı hallarda orucu açmaq olar

Veysəl – 12. Tüstü, toz, iy orucu pozurmu?

Veysəl – 13. Uşağın oruc tutmasının hökmü nədir?

Veysəl – 14. Ağlında xələl olan insanların oruc tutması

Veysəl – 15. Oruc tutmağın ədəbləri

Veysəl – 16. Azan verildikdən sonra səhura davam etmək

Veysəl – 17. Oruc tutarkən çimmək olarmı?

Veysəl – 18. Oruclu ikən gözə dərman tökmək

Veysəl – 19. Dişləri fırçalamaq orucu pozurmu?

Veysəl – 20. Oruclu ikən qan vermək olarmı?

Veysəl – 21. İynə vurdurmaq orucu pozurmu?

Veysəl – 22. Unudaraq nəsə yemək və ya içmək orucu pozurmu?

Veysəl – 23. Oruclu ikən yeyənə oruclu olduğunu xatırlatmaq

Veysəl – 24. Qan orucu pozurmu?

Veysəl – 25. Oruclu olarkən diş çəkdirmək olarmı?

Veysəl – 26. Olduğun yerdə gün batdısa orucu açırsan

Veysəl – 27. Heyz olmamaq üçün dərmandan istifadə etmək

Veysəl – 28. Ramazan orucunun qəzası üzərində olaraq ölən insanın hökmü

Veysəl – 29. Etikafda məqsəd nədir?

Veysəl – 30. Oruclu olarkən cənabətin baş verməsi orucu pozurmu?

Veysəl – 31. Səhur vaxtı cənabət halında olan nə etməlidir?

Veysəl – 32. Qusmaq orucu pozurmu?

Veysəl – 33. İftarı gec etməyin hökmü

 

Abubəkr Məscidində söylənilmiş cümə xütbələri (26.06.2015 – 03.07.2015)

Səid İsrafilov – Günahlardan təmizlənin

Səid İsrafilov – Oruc neməti

 

Oruc – bölməsi yeniləndi – Oruc, Təravih, Zəkat barədə fəsillər (02.07.2015)

Fərman İsayev – 1. Orucun vacibliyi

Fərman İsayev – 2. Orucun hikməti və faydaları

Fərman İsayev – 3. Xəstənin və misafirin orucunun hökmü

Fərman İsayev – 4. Misafirin orucunun hökmü

Fərman İsayev – 5. Orucu pozan amillər

Fərman İsayev – 6. Hansı şərtlərdə oruc pozulur, Orucluya mübah olan əməllər

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (02.07.2015)

Təyyar Xəlilov – 15. Ramazan ayının fəziləti

Təyyar Xəlilov – 16. Ramazan ayı səbir ayıdır

Təyyar Xəlilov – 17. Oruc oddan qorunmaq üçün qalxandır