Abu Salah – 9 dərs

Abu Salah

Müxtəlif mövzular – 9 dərs

 


1. İslam, ağıl, hikmət, yoxsa “Yeni” il


 


2. Təqlidi qınayan Bəqərə – 171 ayəsinin 3 təfsiri


 


3. Bəqərə 277-ci ayənin təfsiri “Səadətin ünvanı”


 


4. Yaradılışdakı ibrətlər barədə düşünmək


 


5. Fitnədə dağılanlar, Quran və Sünnə ilə səbəblər, iki evin misalı


 


6. İslam, hikmət, ağıl, yoxsa yalan, 1 aprel


 


7. İkinci camaat, namazı tamamlayana qoşulmağın hökmü


 


8. Kiçik şirkdən necə qorunaq?


 


9. Zilhiccə ayının ilk 10 günü ilə bağlı tövsiyələr


 

  • Məhərrəm ayı və Aşura günü