Abu Salah – 72 dərs

Abu Salah

Müxtəlif mövzular – 72 dərs

 


1. İslam, ağıl, hikmət, yoxsa “Yeni” il


 


2. Təqlidi qınayan Bəqərə – 171 ayəsinin 3 təfsiri


 


3. Bəqərə 277-ci ayənin təfsiri “Səadətin ünvanı”


 


4. Yaradılışdakı ibrətlər barədə düşünmək


 


5. Fitnədə dağılanlar, Quran və Sünnə ilə səbəblər, iki evin misalı


 


6. İslam, hikmət, ağıl, yoxsa yalan, 1 aprel


 


7. İkinci camaat, namazı tamamlayana qoşulmağın hökmü


 


8. Kiçik şirkdən necə qorunaq?


 


9. Zilhiccə ayının ilk 10 günü ilə bağlı tövsiyələr


 


10. Qadının iffət libasından (hicabdan) məhrum olması


 


11. Nəyə görə elmi sələfdən almalıyıq? Bidətin haram olmasının dəlilləri və Bidət əhlini izləməyin aqibəti


 


12. Şükr namazı varmı? Şükr səcdəsi və Şükr barədə


 


13. Yerin kürə formasında olmasına İslam mənbələrində dəlillər varmı?


 


14. Quranilərə müxtəsər rədd; 10 telefon misalı


 


15. Ateistlərə rəddiyə, Rəbbin kimdir? Günəşi və Ayı Yaradan (riyazi sübutlarla)


 


16. “Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim” deyirik, niyə faydası yoxdur?


 


17. Allahı çox zikr edənlər kimlərdir?


 


18. Camaat namazında dəstəmaz pozularsa nə etməli?


 


19. Sosial şəbəkələrdə dəvətə yol açan mübah şəkilləri, videoları yaymaq


 


20. İslamda zarafatın əhkamları, Peyğəmbərin ﷺ zarafatlarından nümunələr


 


21. Azmışların və onlarla oturanların aqibəti (İmam Şatibi)


 


22. Təyəmmüm məsələsində təfsilat və racih görüş


 


23. Qəbir ziyarəti və ədəbləri


 


24. Hansı növ insanlar üçün bağışlanma istənilə bilər?


 


25. Müsəlmanların eyiblərini axtarmamaq


 


26. Səfərdə namaz əhkamlarının müddəti


 


27. Torpaqdan başqa bir şeyə səcdə etməyin haram olması şübhəsi


 


28. Cizgi filmlərinə baxmaq olarmı?


 


29. Nur surəsinin 63-cü ayəsi haqqında


 


30. Sehrin müalicəsi (Şeyx ibn Bəzz)


 


31. Qarla dəstəmaz almaq, yoxsa Quranı dəstəmazsız oxumaq


 


32. Özünə, övladına və malına qarşı bəd dua etməyin təhlükəsi və haram olması


 


33. İslamda qardaşlıq necə olur?


 


34. Zəlzələlər ilə bağlı nəsihət (Şeyx İbn Bəzz)


 


35. Zəkəriyyə (aleyhissələm) kim olub?


 


36. Nəzir qurbanı haqqında


 


37. Kişiyə zövcəsini sübh namazına oyatmaq vacibdirmi?


 


38. Valideynlərin duası


 


39. Qiyam, rüku və səcdənin müddəti bərabər olmalıdırmı?


 


40. Allahın hər yerdə olması


 


41. Vəsiyyət və hədiyyə etmək


 


42. Coraba məsh çəkmək barədə məsələlər


 


43. Nəşid musiqi və ğinədən hansı qayda ilə fərqlənir?


 


44. Qəbir əzabından Allaha sığının, səbəbləri və xilas yolları


 


45. Ateistlərə elmi və əqli rədd: Allah, yoxsa Fizika qanunları? Ağıl və elmin tərifi, mahiyyəti (buludların formalaşması)


 


46. Abu Hanzalaya qulaq asmağın fəsadı, elmsiz tərcihin və bidətin fiqhi barədə


 


47. Kainat ayələrinin də mütəşabeh və möhkəm olması qaydası


 


48. Fələstin barədə qısa nəsihət


 


49. Xaçpərəst bayramı deyil, sadəcə yeni ildir


 


50. Riba banklarında pul saxlamaq (maaş və s.) və ya ticari əməliyyatlar zamanı açılan hesablardan istifadə ilə bağlı məsələlər


 


51. Ad günü adətdir, yoxsa hikmətsizlik və asilik? Qadağan olunmanın fiqhi


 


52. İşa namazının vaxtı, fəzilətli, caiz və zəruri vaxtı, məğrib sünnətinin qəzası


 


53. Meyit çürüyəndən sonra onun sümüklərini başqa qəbirsanlığa nəql etmək olarmı?


 


54. Cahilliyin üzr olması və insanların qisimlərə bölünməsi (sual-cavab)


 


55. Yeni ildə quraşdırılan yolkaların alqı-satqısı


 


56. Allahın öz məxluquna and içməsi (İnşiqaq surəsi 16-18)


 


57. Müşriklər nəcisdir ayəsi kitab əhlinə aiddirmi?


 


58. Yeni il münasibəti ilə verilən hədiyyələr


 


59. Linzanın üstündən dəstəmaz almaq barədə


 


60. Bəzi türk kanallarından götürülmüş dini mövzularda roliklərə baxmaq


 


61. Dəvətimə daha qulaq asmırlar, nə edim?


 


62. Dinə istehza məclisləri və onu tərk etmək


 


63. Coraba məsh çəkmək barədə


 


64. Ayaqqabının üzərinə məsh çəkmək olarmı?


 


65. Səni sübh namazında görmədim, məğlubmu oldun?


 


66. (Yenə) Evlənmişəm, çətinliklər, vəsvəsələr… Nə edim?


 


67. Quran möcüzələri barədə açıqlama


 


68. Ayın yarılması və Qədərin (riyazi proqramlaşdırma ilə) isbatı


 


69. Quranda məcaz varmı?


 


70. Allah onları unutdu nə deməkdir?


 


71. Müaviyə Əliyə (Allah onlardan razı olsun) nifrət edirdi, buna görə cavab verəcəkmi?


 


72. Həcc etmədən Ümrə etmək olarmı?