Muqaddimətu Usulit-Təfsir – 4 dərs

Tural Hacıyev

Muqaddimətu Usulit-Təfsir

İbn Teymiyyə

Şərh: Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin

 


1. Müqəddimə 1


 


2. Müqəddimə 2


 


3. Peyğəmbər ﷺ Səhabələrinə Quranın mənalarını bəyan etmişdir


 


4. Tabiinlərin Səhabələrdən təfsiri öyrənməsi