əl-Qavaidul Musla – 4 dərs

Tural Hacıyev

əl-Qavaidul Musla

(Ad və Sifətlər tövhidində təməl qaydalar)

Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin

 


1. Allahın bütün adları ən gözəl adlardır 1


 


2. Allahın bütün adları ən gözəl adlardır 2


 


3. Allahın adları xüsusi ismə və vəsfə dəlalət edir


 


4. Allahın mutəaddi (təsirili) adları üç, ləzim (təsirsiz) iki şeyi şamil edir