əl-Qavaidul Musla – 8 dərs

Tural Hacıyev

əl-Qavaidul Musla

(Ad və Sifətlər tövhidində təməl qaydalar)

Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin

 


1. Allahın bütün adları ən gözəl adlardır 1


 


2. Allahın bütün adları ən gözəl adlardır 2


 


3. Allahın adları xüsusi ismə və vəsfə dəlalət edir


 


4. Allahın mutəaddi (təsirili) adları üç, ləzim (təsirsiz) iki şeyi şamil edir


 


5. Adların Allahın zatına və sifətlərinə dəlalət etmə formaları


 


6. İltizəm qaydası 1


 


7. İltizəm qaydası 2


 


8. İltizəm qaydası 3