Umdətul Əhkəm – 53 dərs

Zubeyr Dinbazov

Teysirul Alləm şərhu Umdətul Əhkəm

Təqiyyuddin ibn Abdul Ğaniyy əl-Məqdisi

Abdullah ibn Abdur-Rahman əl-Bassam

 

Oruc kitabı