Lumətul etiqad – 11 dərs

AbdulMəcid Gəncəvi

Lumətul etiqad

İbn Qudamə əl-Məqdisi

Şeyx İbn Useyminin şərhi ilə

 


1. Müqəddimə və 4 mühüm qayda


 


2. Allahın sifətlərində qaydalar


 


3. Ayə və hədisləri qəbul etmək qaydaları


 


4. Sələf imamlarının Allahın sifətləri haqqındakı sözləri


 


5. Sünnəyə rəğbət bəsləmək və bidətdən uzaqlaşmaq


 


6. Sünnə və bidət haqqında müəllif, səhabələr və tabiinlərin sözləri


 


7. Allahın vəch (üz) və yəd (əl) sifəti


 


8. Allahın nəfs, gəlmə, razı olma, məhəbbət, sevmə sifəti


 


9. Allahın qəzəb sifəti, Allahın qəzəbinə səbəb olan şeylər


 


10. Allahın nüzul, təəccüb, gülmək, istiva sifəti


 


11. Allahın səmada olması, Allahın uluv sifəti