Əhli Sünnə vəl Cəmaanın əqidəsi – 16 dərs

Adil Rəcəbov

Əhli Sünnə vəl Cəmaanın əqidəsi

Muhamməd ibn İbrahim əl-Həməd

Şeyx İbn Bəzz rahiməhullahın təqdimi ilə

 


1. İslam əqidəsinin anlamı


 


2. İslam əqidəsinin xüsusiyyətləri (1-5)


 


3. Əhli Sünnə vəl Cəmaanın qeyri-sabitlikdən, ziddiyyətdən və qarışıqlıqdan salamat olması


 


4. İslam əqidəsi hər zaman məkan və şəxslərə ümumidir


 


5. İslam əqidəsinin xüsusiyyətləri (12-23)


 


6. İslam əqidəsinin xüsusiyyətləri (24-26)

Qəlbi Allaha təvəkküllə doldurur. İnsanı izzətli və kəramətli edir. Doğru, düzgün elmə zidd deyil


 


7. İslam əqidəsinin xüsusiyyətləri (27-30)

Ruhun, qəlbin və bədənin mətləblərini cəm edir. İslam dini ağıla dəyər verir. İnsani hissiyyatları qəbul edir və düzgün yönəldir. Bütün problemlərin həllinə zəmanət verir


 


8. Əhli Sünnə vəl Cəmaanın xüsusiyyətləri (1-10)


 


9. Əhli Sünnə vəl Cəmaanın xüsusiyyətləri (11-14)


 


10. Əhli Sünnə vəl Cəmaanın xüsusiyyətləri (15-16)


 


11. Əhli Sünnə vəl Cəmaanın xüsusiyyətləri (17-20)


 


12. Əhli Sünnə vəl Cəmaanın xüsusiyyətləri (21) – Orta yolda olmaq


 


13. Əhli Sünnə vəl Cəmaanın xüsusiyyətləri (21)

Əhli-Sünnə dini adlar məsələsi, Qədər mövzusu və Allah Rəsuluna ﷺ olan sevgi məsələsində orta yoldadır


 


14. Əhli-Sünnə Allah Rəsulunun ﷺ səhabələrinə münasibətdə orta yoldadır


 


15. Əhli-Sünnə alimlərə münasibətdə orta yoldadır


 


16. Əhli-Sünnə övliyalara münasibətdə və şəfaət məsələsində orta yoldadır