Fəthul Məcid – 28 dərs

Tural Hacıyev

Fəthul Məcid

Tövhid kitabının şərhi

Abdur-Rahmən ibn Həsən

 


Müqəddimə

Bab 4 – Şirkdən qorxmaq