Fəthul Məcid – 11 dərs

Tural Hacıyev

Fəthul Məcid (Tövhid kitabının şərhi)

Abdur-Rahmən ibn Həsən

 


1. Müqəddimə


 


2. Bəsmələnin təfsiri 1


 


3. Bəsmələnin təfsiri 2


 


4. Həmd və salavatın təfsiri


 


5. Kitabut-Tövhid sözünün təfsiri


 


6. İnsanın yaradılış qayəsi və ibadət


 


7. Peyğəmbərin göndərilmə qayəsi


 


8. De ki, gəlin sizə Rəbbinizin nələr haram etdiyini oxuyum


 


9. Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı əmr etdik


 


10. Allah qatında ən böyük günah hansıdır


 


11. Peyğəmbərin vəsiyyəti