Fəthul Məcid – 23 dərs

Tural Hacıyev

Fəthul Məcid (Tövhid kitabının şərhi)

Abdur-Rahmən ibn Həsən

 


Müqəddimə

Bab 4 – Şirkdən qorxmaq