Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) – 263 dərs

adil-qurani-kerimin-tefsiri-ibn-kesir

Adil Rəcəbov

Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir)

Bu dərslər hər gün 08:00-da mixlr.com/dinielmler proqramı və ixlasla.com saytında canlı yayımlanır.

82. İnfitar surəsi
84. İnşiqaq surəsi
85. Buruc surəsi
86. Tariq surəsi
87. Əla surəsi
88. Ğaşiyə surəsi
90. Bələd surəsi
91. Şəms surəsi
92. Leyl surəsi
93. Duha surəsi
94. İnşirah surəsi
95. Tin surəsi
96. Ələq surəsi
97. Qədr surəsi
98. Beyyinə surəsi
99. Zəlzələ surəsi
100. Adiyat surəsi
101. Qariə surəsi
102. Təkasur surəsi
103. Əsr surəsi
104. Huməzə surəsi
105. Fil surəsi
106. Qureyş surəsi
107. Maun surəsi
108. Kovsər surəsi
109. Kafirun surəsi
110. Nəsr surəsi
111. Məsəd surəsi
112. İxlas surəsi
113. Fələq surəsi
114. Nas surəsi