Elm tələbəsinin bəzəyi – 27 dərs

Tural Hacıyev

Elm tələbəsinin bəzəyi

Şeyx Bark Abu Zeyd

Şərh: Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin

 


1. Elm ibadətdir


 


2. Elm ibadətdir


 


3. Sələfi salehin geniş yolunda ol


 


4. Daim Allahdan qorxmağa çalışmaq


 


5. Allahın nəzarətini üzərində hiss etməsinin davamı


 


6. Təvazökar olmaq və özündən razılığı, təkəbbürlüyü tərk etmək


 


7. Qənaət və zahidlik


 


8. Elmin gözəlliyi ilə bəzənmək


 


9. Mərdliklə bəzənmək


 


10. Kişilik xislətlərindən həzz almaq


 


11. Cəh-cəlalı tərk etmək


 


12. Lağlağı məclislərdən uzaqlaşmaq


 


13. Yumuşaqlıqla bəzənmək


 

Fəsil 2: Elm tələb etməyin necəliyi


14. Elm tələb etməyin necəliyi və dərəcələri


 


15. Hər bir fənndə riayət olunması gərəkən şeylər


 


16. Elmləri qarışdırmaq


 


17. Tövhid, nəhv və hədis elmində keçilən mühüm kitablar


 


18. Mustalah, fiqh, usulul-fiqh və fəraid (miras) elmlərində keçilən mühüm kitablar


 


19. Təfsir, usulut-təfsir və sira elmlərində keçilən mühüm kitablar


 


20. Elm tələbində sələfin mənhəci: mötəbər kitablar, onları fəhm etməklə yanaşı əzbərləmək və müəllimə etibar etmək


 


21. Zəka, təqva və ölənədək elm tələbindən ayrılmamaq


 


22. Elmi şeyxlərdən almaq


 

Fəsil 3: Tələbənin şeyxi ilə olan ədəbləri


23. Şeyxə qarşı hörmət


 


24. Şeyxləri adları ilə çağırmaq


 


25. Şeyxləri qəzəbləndirmək və bəzi ədəblərdə ifrata varmaq


 


26. Tələbənin sərmayəsi


 


27. Dərsdə gümrahlıq