Durusul bəlağa – 3 dərs

Tural Hacıyev

Durusul bəlağa

Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin

 

Fəsil: Bəlağət və fəsahət barəsində müqəddimə


1. Kəlimənin (sözün) fəsih (aydın) olması


 


2. Kəlamın (cümlənin) və mutəkəllimin (danışanın) fəsih (aydın) olması


 


3. Kəlamın (cümlənin) və mutəkəllimin (danışanın) bəlağətli olması