Durusul bəlağa – 5 dərs

Tural Hacıyev

Durusul bəlağa

Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin

 

Fəsil: Bəlağət və fəsahət barəsində müqəddimə


1. Kəlimənin (sözün) fəsih (aydın) olması


 


2. Kəlamın (cümlənin) və mutəkəllimin (danışanın) fəsih (aydın) olması


 


3. Kəlamın (cümlənin) və mutəkəllimin (danışanın) bəlağətli olması


 

Fəsil: Mənalar elmi


4. Xəbər və inşa


 


5. Xəbərin növləri və ondakı məqsədlər