Sələfi dəvətinin əsasları – 10 dərs

Ubeydullah Balaşov

Sələfi dəvətinin əsasları

Abdussələm ibn Bərcis

 


1. Müəllifin tərcümeyi halı


 


2. Müqəddimə


 


3. 1-ci əsas: Şərii elm tələb etməklə məşğul olaraq dində fəqih (elmli) olmaq


 


4. 2-ci əsas: İslam dininə əməl etmək üçün həris olmaq


 


5. 3-cü əsas: Allaha mənfəətli elmlə (hüccət və dəlillərlə) dəvət etmək


 


6. 4-cü əsas: Sələflərin əqidəsini öyrənməyə, əməl etməyə və öyrətməyə önəm vermək


 


7. 5-ci əsas: Peyğəmbərin ﷺ sünnəsinə önəm vermək, ona əməl edərək dəvət etməyə həris olmaq


 


8. 6-cı əsas: Əhli-Sünnə vəl Cəmaə Alimləri ilə möhkəm bağlılıq halında olmaq


 


9. 7-ci əsas: Gizli İslam camaatlarindan və hizbi dəstələrdən uzaq olmaq barədə


 


10. 8-ci əsas: Əhli-Sünnənin imamlara və rəhbərlərə qarşı mövqeyi