Qurani Kərimin təfsiri (Əs-Səədi) – 146 dərs

Kamran Mustafayev

Qurani Kərimin təfsiri

Şeyx Abdur-Rahmən ibn Nasir Əs-Səədi

 


Müqəddimə


 

1. Fatihə surəsi
2. Bəqərə surəsi
82. İnfitar surəsi
86. Tariq surəsi