Sual-Cavab – 629 dərs

Veysəl Orucov

Sual-Cavab – 629 dərs

 

Sual-Cavab - 2013 – 127 dərs
Sual-Cavab - 2014 – 116 dərs
Sual-Cavab - 2015 – 148 dərs
Sual-Cavab - 2016 – 100 dərs
Sual-Cavab - 2017 – 120 dərs