Nuxbətul fikr – 6 dərs

Tural Hacıyev

Nuxbətul fikr

(Hədis əhlinin istilahları haqqında)

İbn Həcər əl-Əsqalani

Şərh: Əbu Muaz Tariq ibn İvadullah

 


1. İstilah sözünün mənası, bu elmdə yazılan kitablar


 


2. Hədis elmində yazılan kitabların üslubları 1


 


3. Hədis elmində yazılan kitabların üslubları 2


 


4. Xəbər, hədis və əsər


 


5. Xəbərin növləri: mütəvatir hədisin şərtləri


 


6. Məşhur və Aziz hədis