Emin Hacıyev – 72 dərs

Emin Hacıyev

Müxtəlif mövzular – 72 dərs

 


1. İman


 


2. Əməllərdə ixlaslı olmaq


 


3. Elm və Alimlərin məkanı


 


4. Təqva və Əxlaq


 


5. Bidətin təhlükəsi


 


6. Sünnəyə tabe olmağın vacibliyi və onun səmərələri


 


7. Gözəl əxlaq və onun fəziləti


 


8. Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun


 


9. İmanı artıran səbəblər


 


10. Sələflərin həsəddən uzaq olmasına misallar


 


11. Abu Bakr və Ömərin Əhli-Beytə görə fəziləti 1


 


12. Abu Bakr və Ömərin Əhli-Beytə görə fəziləti 2


 


13. Əhli Sünnə vəl Camaata görə imanın əsasları


 


14. Cənnət nemətləri və Onun əhli


 


15. Elm tələb etmək və onun fəziləti


 


16. İxlaslı olmaq


 


17. Qardaşlıq münasibətlərini möhkəmləndirin!


 


18. Ramazan ayına hazırlıq


 


19. Elmin fəziləti və ədəbləri


 


20. Ramazan ayının son 10 gününün əməlləri 1


 


21. Ramazan ayının son 10 gününün əməlləri 2


 


22. Evlənmək və Ailə haqqları


 


23. Dində sabit qalmağın yolları


 


24. Tövbəyə tələs


 


25. Zikrin faydaları


 


26. Elm tələb etməyin fəziləti və ədəbləri


 


27. Kəlimeyi Şəhadət və tələb etdiyi şeylər


 


28. Namazın və Zəkatın dində yeri


 


29. Dua, mənası, şərtləri və ədəbləri


 


30. Duanın qəbul olma vaxtları, yerləri, qəbulunun gecikməsində hikmətlər və uydurma hədislər


 


31. Ümumi nəsihətlər


 


32. Muhəmmədən Rəsulullah şəhadəti


 


33. Dinin dirəyi Namaz


 


34. Elmin fəziləti


 


35. Kəlimeyi Şəhadətin mənası


 


36. Dəvət və şərtləri


 


37. Duanın tərifi, mənası, növləri, şərtləri, ədəbləri


 


38. Duanın qəbul olunma səbəbləri


 


39. Həccdən sonra ümumi nəsihət


 


40. Muhəmmədən Rəsulullah’ın şərhi


 


41. Cənnət və onun əhlinin vəsfi


 


42. Əbu Bəkr və Ömərin fəziləti


 


43. Cümə namazı və onun fəziləti


 


44. Ramazan orucunun fəziləti və ədəbləri


 


45. Qədr gecəsini dəyərləndirin


 


46. Ramazan bayramına hazırlıq


 


47. Sadiqlik


 


48. Peyğəmbər ﷺ əxlaqı və ona qarşı ədəbsizliyin hökmü


 


49. Qeybət edib ət yemə


 


50. Namazın vacibliyi


 


51. Elmin fəzilətinə dair dəlillər


 


52. Peyğəmbərin ﷺ ümməti üzərində haqları


 


53. Üç mühüm nəsihət


 


54. Sələfin Ramazanda halı


 


55. Ərafa gününün fəziləti


 


56. Qurbanla bağlı 60 mühüm məsələ


 


57. Riba ilə ticarət arasındakı fərq


 


58. Fatihə surəsinin təfsiri 1


 


59. Fatihə surəsinin təfsiri 2


 


60. Dəvət yolunda səbr edin


 


61. Zəkatın hökmü, Zəkatı tərk edənlərin cəzası


 


62. Yerdən çıxan məhsulların və mal-qaranın zəkatı


 


63. Qızıl və gümüşün zəkatı


 


64. Zəkat verilən 8 sinif insan


 


65. Hakimlərə itaət mövzusunda Müsəlmanların üzərinə vacib olan hökmlər


 


66. Qardaşlara nəsihət (Gürcüstan, Qaraçöp)


 


67. Dəvətin şərtləri (Gürcüstan, Qaraçöp)


 


68. Rəcəb ayında edilən bidətlər


 


69. Ramazanın 20 gününü zay etdin, axırını etmə!


 


70. Quranda olan hərflə Qiraət arasında fərq


 


71. Aşura orucu və 6-cı gün oruc tutmaq


 


72. Peyğəmbərin ﷺ Səhabələrə vəsiyyəti