əl-Varaqat – 7 dərs

Tural Hacıyev

əl-Varaqat

Əbul Məali əl-Cuveyni

Şərh: Şeyx Abdullah Fovzan

 


1. Müqəddimə, üsul və fiqh sözlərinin ayrılıqda tərifləri


 


2. Şərii əhkamlar


 


3. Vacib


 


4. Məndub və mübah


 


5. Haram, məkruh, səhih və batil


 


6. Elmin tərifi və qisimləri


 


7. Usulul-fiqh elminin tərifi və babları, kəlamın təqsimləri