Salehlər bağçası – 77 dərs

imam-nevevi-riyadus-salihin-omar

Ömər Cumanov

Riyad əs-Salihin (Salehlər bağçası)

İmam Nəvəvi

 


1. Müsəlmanların hüquqlarının qorunması


 


2. Müsəlmanların ayıblarını örtmək


 


3. Müsəlmanların ehtiyaclarının ödənməsi


 


4. Yardım və vasitəçilik etmək


 


5. İnsanların arasının islah olunması


 


6. Zəif, gücsüz, adı xatırlanmayan müsəlmanların fəziləti 1


 


7. Zəif, gücsüz, adı xatırlanmayan müsəlmanların fəziləti 2


 


8. Qadınlarla yaxşı davranmaq


 


9. Kişinin qadın və qadının kişi üzərindəki hüquqları


 


10. Ailənin dolanışığı


 


11. Sevdiyi və qiymətli şeylərdən sədəqə etmək


 


12. Ailənin dini baxımdan maarifləndirilməsi


 


13. Qonşu və qonşuluq hüquqları


 


14. Valideynlərə yaxşılıq, Qohumluq əlaqələri


 


15. Peyğəmbərin ﷺ Herakla məktubu, İftar, Sədəqə, Talaq


 


16. Valideynlərə qarşı gəlməyin və qohumluq əlaqələrini kəsməyin haramlığı


 


17. Valideynlərin dostlarına yaxşılıq etmək


 


18. Peyğəmbərin ﷺ soyuna ikram etmək


 


19. Alimlərə və böyüklərə hörmət etmək


 


20. Yaxşı insanları ziyarət edib söhbət etmək 1


 


21. Yaxşı insanları ziyarət edib söhbət etmək 2


 


22. Allah rizası üçün sevmək və bunu bildirmək 1


 


23. Allah rizası üçün sevmək və bunu bildirmək 2


 


24. Allahın qulunu sevməsinin əlamətləri


 


25. Kasıb və gücsüzlərə əziyyət etməmək


 


26. Görünüşə görə hökm vermək, qəlblərindəkini Allaha həvalə etmək


 


27. Qorxu, xof


 


28. İnsanın öz atasından, nökərin isə öz ağasından başqasına nisbət olunmasının qadağan olunması


 


29. Çəkinilməsi lazım olan şeylər (Dilin fəsadları)


 


30. İstiğfar və Tövbə


 


31. Dini həyəcan və Axirət narahatlığından dolayı ağlamaq, Ağlamağın dəyəri


 


32. Aclıq və sadə yaşamağın üstünlüyü


 


33. Qəbir ziyarəti və bu ziyarətdə nə deyilməlidir


 


34. Günahdan çəkinib, şübhəli şeylərdən uzaq durmaq


 


35. Təvazökarlıq


 


36. Təkəbbürlük və özünü bəyənməyin haram olması


 


37. Gözəl əxlaq


 


38. Tələsməmək, Həlimlik, Mülayimlik 1


 


39. Tələsməmək, Həlimlik, Mülayimlik 2


 


40. Şəkil və onun hökmü


 


41. Allah rizası üçün əziyyət və çətinliklərə səbr etmək


 


42. Allahın dini üçün qəzəblənmək və Allahın dininə yardım etmək


 


43. İdarəçilərin əmri altındakılar ilə mülayim davranmaları, aldadıb pis davranmaqdan uzaq olmaları


 


44. Günah olmayan işlərdə əmr sahiblərinə itaət


 


45. İdarəçilərin xeyirli kimsəni köməkçi (vəzir) təyin etməsi


 


46. Sirrin qorunması


 


47. Sözündə durub vədini yerinə yetirmək


 


48. Xeyir üzərində davamlı olmaq


 


49. Gözəl əxlaq


 


50. Dinləyənin anlaya bilməsi üçün açıq danışmaq, ethiyac olarsa təkrar etmək


 


51. Danışan kimsənin dinləyənləri susdurması


 


52. Vüqralı olmaq, təmkinli, sakit, ağır olmaq


 


53. İbadət və elm kimi şeyləri sakit, tələsmədən yerinə yetirmək


 


54. Qonağı qarşılamaq, qonağa ikram etmək


 


55. Xeyirli işlər səbəbilə müjdələmək və təbrik etmək


 


56. İstixarə və müşavirə


 


57. Bəzi ibadət və qulluq etdiyimiz şeylərə fərqli yollardan gedib gəlmək


 


58. Yemək qabının ortasından deyil, kənarından yemək


 


59. Dirsəklənmiş halda yemək yemək


 


60. Süfrə və yemək ədəbi


 


61. Süfrə ədəbi və bilməyənə öyrədilməsi


 


62. Xurma və bənzəri şeyləri iki-iki yeməmək


 


63. Yeməkdən doymayan kimsə nə etməli


 


64. Süfrə və yemək ədəbi


 


65. İzdihamda yemək yemək


 


66. İçəcəklərlə əlaqədar ədəb və qaydalar


 


67. Qadağan və tövsiyə edilən rəng və geyim növləri


 


68. Geyimlərin uzunluq və qısalıq ölçüləri, təkəbbürlük üçün geyinilən geyim şəkilləri


 


69. Təvazökarlıq səbəbi ilə lüks paltar geyinməmək


 


70. Orta yollu paltar geyinmək


 


71. Alimlərə və böyüklərə hörmət etmək


 


72. Qeybətdən uzaq olmaq, Dili qorumaq


 


73. Hər hansı bir insana ve ya heyvana lənət etməyin qadağan olması


 


74. Fəxr etməyin və həddi aşmağın qadağan olması


 


75. Müsəlmanların üç gündən artıq küsülü qalmalarının qadağan olması


 


76. Ümumi lənətin icazəli olması


 


77. Qeybətin mübah olduğu hallar