Gizli şirk – 14 dərs

Adil Rəcəbov

Gizli şirk – 14 dərs

Abu Abdullah Musnid Al-Qahtani

bu dərslərin ərəb dili mətnsiz variantı

 


1. Riya və alınan məqsədlər


 


2. Riyanın qapıları, təhlükəsi və müalicəsi


 


3. Şan-şöhrət sevgisi


 


4. Sələflərin şan-şöhrət sevgisinə münasibəti


 


5. Şan-şöhrət sevgisinin müalicəsi


 


6. Dində ücb (özünü bəyənmək)


 


7. Ücbun bəlaları və əlamətləri


 


8. Ücbun müalicəsi


 


9. Həva’ya (Nəfsi istək) uymaq


 


10. Həva tövhidə ziddir


 


11. Həvanın təhlükəsi


 


12. Həvadan çəkinmək


 


13. Həvaya tabe olmağa misallar


 


14. Həvaya tabe olmağın müalicəsi