Tövhid kitabı – 5 dərs

Fərman İsayev

Tövhid kitabı

Muhəmməd İbn Abdul-Vahhab

Şərh: Şeyx Muhəmməd bin Saleh əl-Useymin və digər Şeyxlər

 


1. Tövhidin qisimləri: Rububiyyət, Uluhiyyət, Ad və Sifətlər tövhidi


 


2. Əhli-Sünnənin Ad və Sifətlərdə qoyduğu qaydalar, Kəlam əhli


 


3. Allahın Sifətləri və Tövhidin qisimləri arasında əlaqə


 


4. Tövhidin qisimlərini inkar edənlərə rəddiyə


 


5. Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!