Tövhid kitabı – 5 dərs

Fərman İsayev

Tövhid kitabı – 5 dərs

Muhammad İbn Abdul-Vahhab

Şeyx Saleh əl-Useymin və digərlərinin şərhi ilə

 


1. Tövhidin qisimləri: Rububiyyət, Uluhiyyət, Ad və Sifətlər tövhidi


 


2. Əhli-Sünnənin Ad və Sifətlərdə qoyduğu qaydalar, Kəlam əhli


 


3. Allahın Sifətləri və Tövhidin qisimləri arasında əlaqə


 


4. Tövhidin qisimlərini inkar edənlərə rəddiyə


 


5. Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!


 

  • Məhərrəm ayı və Aşura günü