Əqidə dərsləri – 7 dərs

Rəşad Hümbətov

Əqidə dərsləri

 


1. İstiva – Allahın Ərşə yüksəlməsi və səmada olması


 


2. Əhli Sünnə vəl Cəmaatın Ad və Sifətlər tövhidində etiqadı


 


3. Allahın iki əlinin isbatı


 


4. Firqələrin Ad və Sifətlərdə etiqadı


 


5. Allahın Adlarının sayı neçədir?


 


6. Əsma və Sifət ilə bağlı suallara cavablar


 


7. Allahın Sifətlərini öyrənin