Tövhid kitabı – 28 dərs

Ömər Cumanov

Tövhid kitabı – 28 dərs

Muhammad İbn Abdul-Vahhab

 


1. Müqəddimə, Müəllifin həyatı, Tövhidin tərifi və qisimləri


 


2. Tövhidin 3 qismi – Rububiyyə, Uluhiyyə, İsim və Sifətlər


 

1-ci Fəsil – Tövhidin vacibliyi


3. Allah cinləri və insanları yalnız Ona ibadət etmək üçün yaradıb


 


4. Allaha ibadət edin, Tağutdan çəkinin


 


5. Rəbbin yalnız Ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi buyurmuşdur


 


6. Allaha heç nəyi şərik qoşmayın, valideynlərə yaxşılıq edin


 


7. Allahın qulları üzərində və qulların Allah uzərində olan haqqı


 


8. Fəsildən alınan 8 fayda – Allaha ibadət edin, Tağutdan çəkinin


 


9. Fəsildən alınan 16 fayda – Elmin gizlədilməsi


 

2-ci Fəsil – Tövhidin fəziləti və onun günahları silməsi


10. Zülmün 3 növü


 


11. Tövhid əhli itaətə rəğbətləndirir, əmin-amanlıqda və hidayətdə olarlar


 


12. Lə iləhə illəllah mənası, rüknları


 


13. İlah sözünün mənası


 


14. Muhəmməd Allahın qulu və elçisidir


 


15. İsa Allahın qulu və elçisidir, Cənnət və Cəhənnəm haqdır


 


16. Şəhadəti gətirən kəsə Cəhənnəm haram edilmişdir


 


17. Lə iləhə illəllahın fəziləti


 


18. Lə iləhə illəllah kəlməsinin doğru mənası


 


19. Tövhidin fəziləti və Allahın rəhməti


 


20. 2-ci fəsildən 20 fayda


 

3-cü Fəsil – Tövhidi haqqı ilə həyata keçirənlərin Cənnətə sorğu-sualsız daxil olmaları


21. Tövhidin təhqiqi


 


22. Həqiqətən, İbrahim Allaha müti, hənif bir rəhbər idi. O, müşriklərdən deyildi


 


23. Rəbbinə şərik qoşmayanlar


 


24. Qəlbi iman və ixlasla dolu olaraq tövhidi gerçəkləşdirən kimsələr, 3-cü fəsildən 22 fayda


 


25. 3-cü fəsil haqqında digər Alimlərin şərhləri


 

4-cü Fəsil – Şirkdən qorxmağın vacibliyi


26. Allah Ona şərik qoşmağı əsla bağışlamaz, Riya


 


27. Allaha şərik qoşmayaraq ölən hər bir kəs Cənnətə daxil olar


 


28. İbadətin hər bir növü Allah üçün olmalıdır