Tövhid dərsləri – 8 dərs

Ramil Soltanov

Tövhid dərsləri – 8 dərs

 


1. İmanın tərifi


 


2. Mələklərə iman


 


3. Mələklərin yaradılması və sayı


 


4. Mələklərin ümumi adları


 


5. Mələklərin xüsusi adları


 


6. Mələklərin sifətləri 1


 


7. Mələklərin sifətləri 2


 


8. Mələklərin sifətləri 3