Tövhidin məqsədi – 13 dərs

İlqar Eyvazoğlu

Tövhid kitabının məqsədi

Muhəmməd İbn Abdul-Vahhab

 


1. Tövhidin fəziləti


 


2. Tövhidi layiqli yaşayan Cənnətə daxil olacaq, Şirkin aqibəti Cəhənnəmdir


 


3. Şəhadət kəliməsinə dəvət, Tövhidin və kəliməsinin təfsiri


 


4. Şirkin növləri: Halqalar, boyunbağılar və ruqyələr


 


5. Ağac, daş və qeyrisinə təbərrük etmək, Allahdan başqasına qurban kəsmək


 


6. Allahdan başqası üçün qurban kəsilən yerdə Allah üçün qurban kəsməmək, Allahdan qeyrisi üçün nəzir demək və sığınmaq


 


7. Allahdan başqasına sığınmaqın şirk, ibadətin etməyin isə batil olması


 


8. Əzəmətli mələklərin Allahın qarşısında boyun əyməsi


 


9. Şəfaət haqqında


 


10. Hidayət Allahın əlindədir, Övliyaları şişirtmək küfrün səbəbidir


 


11. Qəbirlərdə Allaha ibadətin təhlükəli olması, Qəbirləri təzim etməyin şirkə çevrilməsi


 


12. Rəsulullahın ﷺ tövhidi qoruması, Bu ümmətin bəziləri şirkə düşəcəkdir


 


13. Sehr və sehrin növləri