And içmək barədə – 5 dərs

Rəşad Hümbətov

And içməklə bağlı 5 məsələ

 


1. Allaha and içməyin vacib olması, Allahdan başqasına and içməyin haram olması


 


2. Allaha doğru and içmək


 


3. Kimə Allaha and içilibsə razı qalmalıdır


 


4. Qardaşın sənə and içibsə onun andının tələbinə cavab verməlisən


 


5. Çoxlu and içmək