3 Əsas kitabı – 13 dərs

adil-recebov-3-esas-kitabi

Adil Rəcəbov

3 Əsas kitabının şərhi

Şeyx Heysəm Sərhan

Bir dəfəyə yüklə – 13 dərs


 


1. 4 məsələ (Elm, Əməl, Dəvət, Səbr)


 


2. 3 məsələ (Rububiyyət və Ad və Sifətlər tövhidi, Uluhiyyət tövhidi, Şirk və Şirk əhlindən uzaq olmaq)


 


3. Tövhidin mühümlüyü


 

Birinci əsas


4. Qulun Rəbbini bilməsi, İbadətin növləri, Dua ibadəti və növləri, Xof, Rəca, Təvəkkül


 


5. Rəğbət, Rəhbət, Xəşyət, İnabə, İstianə, İstiazə, İstiğasə, Zəbh, Nəzr


 


6. Rəbbin kimdir? Birinci əsasın dəlilləri


 

İkinci əsas


7. İslam dinini dəlilləriylə bilmək, İslamın tərifi, İslam dininin mərtəbələri


 


8. İman və Ehsan


 

Üçüncü əsas


9. Peyğəmbərimiz Muhəmmədi ﷺ tanımaq. Müxtəsər sira (birinci hissə)


 


10. Müxtəsər sira (ikinci hissə), Hicrət, hökmü və növləri


 


11. Mədinədə fərz qılınan şeylər, Peyğəmbər ﷺ vəfat etmişdir


 


12. Öldükdən sonra dirilmə haqdır, Rəsulların göndəriliş qayəsi, İlk və son rəsul


 


13. Tağut