Dərd və dəva – 28 dərs

İsmayıl Abu Xalid

Dərd və dəva – 28 dərs

İbn Qeyyim əl-Cövziyyə

 


İbn Qeyyim əl-Cövziyyə


 


1. Hər dərdin bir dərmanı vardır, Qurani Kərim şəfadır


 


2. Dua dərmandır, Duada israrlı olmaq, tələsməmək, qəbul olunma vaxtları, ədəbləri


 


3. Duanın sirrləri, Dua ilə Qədər arasında əlaqə


 


4. Lənət olunmuş 21 əməl


 


5. Duada çaşqınlıq


 


6. Allahın əmri və əfvi, Bərzax hədisi


 


7. Hər bir sərxoş edici haramdır, Peyğəmbərin ﷺ bildiklərini bilsəydiniz az gülüb çox ağlayardınız


 


8. Nemətlər ilə sınağa çəkilmək


 


9. Dünyaya aldananlar


 


10. Gözəl zənlə aldanma arasında olan fərqlər


 


11. Səhabələrin saleh əməl etmələrinə baxmayaraq Allahdan qorxmaları


 


12. Günahların və asiliklərin insana olan zərərləri


 


13. Günahların və asiliklərin insana olan zərərləri 2


 


14. Böyük günahlar


 


15. Yaradılış qayəsi


 


16. Vasitəçilər və Şəfaətçilər Allahın qəzəbinə səbəbdir


 


17. İbadətdə Şirk


 


18. Fellərdə, əməllərdə və sözdə şərik qoşmaq


 


19. Şirkin həqiqəti


 


20. Allaha qarşı pis zəndə olmaq


 


21. Bidətin fəsadları


 


22. Zinanın fəsadları və onun ən böyük günah olması


 


23. Dilin fəsadları


 


24. Günahların ölüm anında insana təsiri


 


25. Pis sonluq və onun səbəbləri


 


26. Livat (Lut qövmünün əməli)


 


27. Tətəyyum (Sevginin ən axırıncı dərəcəsi)