Ad və Sifətlər tövhidi – 8 dərs

Rəşad Hümbətov

Ad və Sifətlər tövhidi

 


1. Allahı, Onun adlarını və sifətlərini ağılla deyil, vəhylə tanımaq vacibdir


 


2. Ad və sifətlər babında kitab və sünnəni aşmaq haramdır


 


3. Allahın ad və sifətləri əəhəd xəbəri ilə də isbat edilir


 


4. Sifət ayələrini və hədislərini isbat edib zahiri ilə icra etmək vacibdir


 


5. Ad və sifətlərdə icma hüccətdir


 


6. Sağlam fitrət şəriətin isbat etdiyi ad və sifətlərə müvafiqdir


 


7. Allahın kamil sifətlərlə vəsflənməsi, naqis sifətlərdən uzaq olması


 


8. Səhih nəql heç vaxt sağlam ağıla zidd ola bilməz