İbadət tövhidinin əhəmiyyəti – 9 dərs

Vüqar Qurbanov

İbadət tövhidinin əhəmiyyəti

Şeyx Abdul-Muhsin əl-Abbad

 


1. Müqəddimə


 


2. Allah cinləri və insanları Özünə ibadət etmələri üçün yaratdı


 


3. Peyğəmbərlərin ibadət tövhidinə dəvəti


 


4. Tövhidin qisimləri və bu qisimlərin bir-birinə dəlalət etməsi


 


5. Allahın ilk əmri tövhid, ilk qadağası isə şirkdir


 


6. Peyğəmbər ﷺ dəvəti tövhidlə başlayıb tövhidlə bitirdi


 


7. Xoşbəxt həyatın əvvəli və sonu tövhidlə olur


 


8. Möminlərin savabı, kafirlərin cəzası


 


9. Allahla yanaşı başqalarına ibadət edənlərin ağıllarının səfeh olmasının bəyanı