Tövhid kitabı – 13 dərs

Adil Rəcəbov

Tövhid kitabı

Muhammad İbn Abdul-Vahhab

 


1. Müqəddimə


 


2. Tövhid kitabı


 


3. Tövhidin fəziləti və günahlara kəffarə olması


 


4. Tövhidi doğruldan hesabsız Cənnətə girəcək


 


6. “Lə İləhə İlləllah” şəhadətinə dəvət etmək


 


7. Tövhidin və “Lə İləhə İlləllah” şəhadətinin açıqlanması və izahı


 


8. Bəlanın uzaqlaşması və ya qalxması üçün halqa və ip taxmaq şirkdir


 


9. Ruqyə (ovsun) və Təmimə (amulet) haqqında


 


10. Daş, ağac və bu kimi şeylərlə təbərrük (bərəkət) diləmək


 


11. Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək


 


12. Allahdan qeyrisinə ibadət edilən yerlərdə Allah üçün qurban kəsməyin qadağan olunması


 


13. Allahdan qeyrisinə nəzir etməyin şirk olması


 


14. Allahdan qeyrisinə sığınmağın şirk olması