Doğru yolda olmağın 10 qaydası – 11 dərs

Fərman İsayev

Doğru yolda olmağın 10 qaydası

Şeyx Abdur-Razzəq ibn Abdul-Muhsin Əl-Bədr

 


1. Müqəddimə


 


2. Sadiq olaraq Allahdan doğru yola yönəlmək


 


3. İstiqamətin həqiqəti doğru mənhəc və doğru yolda olmaqdır


 


4. İstiqamətin əsası qəlbin mustəqim olmasıdır, düzəlməsidir


 


5. Quldan tələb olunan sünnəyə müvafiq olmasıdır


 


6. İstiqamət sözlərlə, fellərlə və niyyətlərlə əlaqəlidir


 


7. İstiqamət yalnız Allah üçün olmalıdır


 


8. Qul nə qədər saleh əməl etsə də öz əməlinə güvənməməlidir


 


9. Doğru yolda olmağın səmərəsi


 


10. Doğru yoldan azdıran iki amil


 


11. Kafirlərə bənzəmək ən böyük sapıqlıqdır