Səhabələrin haqları – 8 dərs

Vüqar Qurbanov

Səhabələrin bu ümmət üzərində olan haqları

Şeyx Saleh Sindi

 


1. Müqəddimə və Səhabənin tərifi


 


2. Səhabələri sevmək


 


3. Səhabələrin fəzilətini və ədalətli olmaqlarını etiqad etmək


 


4. Səhabələrdən birinin digərindən fəzilətli olmasını etiqad etmək


 


5. Səhabələri xeyirlə zikr etmək, onlar üçün Cənnətə şahidlik etmək


 


6. Səhabələr üçün dua edib istiğfar diləmək və xətalarına susmaq


 


7. Səhabələr arasında baş verən ixtilaflara susmaq


 


8. Səhabələrə nifrət edənə nifrət etmək, Səhabələri özümüzə nümunə seçmək