3 Əsas kitabı – 14 dərs

Ömər Cumanov

3 Əsas kitabı – 14 dərs

Şərh: Şeyx Muhəmməd ibn Saleh əl-Useymin


 


1. Qulun Peyğəmbərini tanıması


 


2. Şirkdən çəkindirib tövhidə dəvət etmək


 


3. İsra və Merac hadisələri


 


4. Hicrət


 


5. Hicrət etməyin Quran və Sünnədən dəlilləri


 


6. Küfr diyarına səfər etməyin hökmü


 


7. Küfr diyarında qalan insanların qisimləri


 


8. Mədinədə fərz qılınan şeylər


 


9. Peyğəmbər ﷺ vəfat etmişdir


 


10. Peyğəmbərin ﷺ dini baqidir


 


11. Öldükdən sonra dirilmə haqdır


 


12. Rəsulların göndərilmə qayəsi


 


13. Tağut


 


14. 3 Əsas (müxtəsər)