3 Əsas kitabı – 17 dərs

Abu Salah

3 Əsas kitabı

Muhəmməd İbn Abdul-Vahhab

İbn Qasimin şərhi ilə

 


1. Öyrənilməsi və əməl olunması 4 məsələ – Əsr surəsinin təfsiri


 


2. Dinin üzərində durduğu 3 məsələ (Tətbiqi misallar ilə)


 

Birinci əsas


3. 3 əsas, günəş və ayın ayələr olması barədə faydalar


 


4. Rəbbin kimdir? İbadətə tək layiq məbud olmanın dəlilləri


 


5. İbadətin tərifi və tək Allah üçün olmasının dəlillərindən


 


6. Dua və xofun ibadət olmasının dəlilləri, onların izahı, təfsiri


 


7. Təvəkkülün və racənin (ümidin) ibadət olmasının dəlilləri


 


8. Allaha rəğbətin, rahbətin, xuşunun, inabənin ibadət olmasının dəlilləri


 


9. İstianə və istiazənin ibadət olmasının dəlilləri


 


10. İstiğasə, Qurban kəsməyin ibadət olması, Sünnəyə tabeçilik


 


11. Nəzirin ibadət olmasının dəlilləri


 

İkinci əsas


12. Dini dəlillərlə öyrənmək, şəhadət kəliməsinin dəlili


 


13. Şəhadət kəliməsinin mənası


 


14. İbrahim əleyhissalamın qövmünə olan sözü


 


15. Kitab əhlinin şəhadət kəliməsinə çağırılması


 


16. Muhəmməd ﷺ Allahın elçisidir şəhadətinin dəlilləri


 


17. Muhəmməd ﷺ Allahın elçisidir şəhadətinin mənası