Allahdan qorxmağı gərəkdirən elm – 5 dərs

Adil Rəcəbov

Allahdan qorxmağı gərəkdirən elm – 5 dərs

İbn Racəb əl-Hənbəli

 

1. Allahdan kimlər qorxar?


 

2. Cəhənnəmi təsəvvür edə bilsəydin, Allahdan qorxardın!


 

3. Asiliyə qarşı səbr etmək, Allahın əzabına səbr etməkdən daha asandır


 

4. Günaha görə verilən əzab, günahdan aldığın ləzzətdən daha çoxdur


 

5. Qəlbin qidası və Asiliyi itaətdən üstün tutanın hökmü