Əhli Sünnənin Etiqadda İcması – 17 dərs

Ömər Cumanov

Əhli Sünnənin Etiqadda İcması kitabı

Harb bin İsmayıl bin əl-Kirmani

 


1. İman nədir? İman söz, əməl və niyyətdir


 


2. İmanın artıb və azaldığını inkar edənlər


 


3. Əhli Sünnənin əqidəsində qədər mövzusu


 


4. Allah öz məxluqatını xəlq etməmişdən qabaq onun haqqında bilirdi


 


5. Xilafət Qureyşdədir, Xəlifəlik


 


6. Fitnələrdən uzaqlaşmaq sələflərin yoludur


 


7. Bidət əhlinin arxasında namaz qılmaq, Dəccal, Qəbr əzabı, Hovuz, Sırat


 


8. Mizan, Sur, Lövhü-Məhfuz, Qələm, Şəfaət, Hurilər


 


9. Ərş, Kürsi, Allahın həddi, Əsma və Sifət


 


10. Allaha aid xüsusiyyətlər, Allahı görmək, Quran Allahın kəlamıdır


 


11. Quran məxluqdur deyənlər, Röya, Yuxu, Səhabələrə münasibət


 


12. Ümmətin ən xeyirli insanları, Ərəblərin üstünlüyü, Ruzi qazanmaq


 


13. Din Allahın kitabıdır, Hansı hədislər götürülməlidir, Təqlid


 


14. Əhli Sünnə, Bidət əhli, Murciyəlik, Qədəriyyə


 


15. Mötəzilər, Bəkriyyə, Cəhmiyyələr, Vaqifiyələr, Ləfzilər, Rafizilər, Mənsuriyə, Səbailər


 


16. Zeydiyələr, Xəşəbiyələr, Xəvariclər


 


17. Xəvariclərin adları, Şüubiyə, Əshabur Rəy, Firqələrin Əhli Sünnəyə atdıqları iftiralar