Savablar və Günahlar – 9 dərs

Rəşad Hümbətov

Həsənətlər (Savablar) və Seyyiətlər (Günahlar)

 


1. Savabların və günahların fiqhi


 


2. Savab əməllər nə vaxt qəbul olur?


 


3. Savab və günah etdikdə nə hiss etməlisən?


 


4. Savabların və günahların yazılması


 


5. Tərəzidə əməllərin çəkilməsi


 


6. Savablara görə mükafatların verilməsi


 


7. Günahların silinməsi


 


8. Savabların artıqlaması ilə verilməsi


 


9. Savabların puç olması