Nəvaqidul İslam – 11 dərs

Rəşad Hümbətov

Nəvaqidul İslam – 11 dərs

 


Müqəddimə – Mütləq və Müəyyən təkfir


 


1. Şirk, Allahdan qeyrisinə ibadət etmək


 


2. Vasitə


 


3. Muşrikə muşrik demiyən


 


4. Başqa yolları Peyğəmbərin ﷺ yolundan üstün görmək


 


5. Peyğəmbərin ﷺ gətirdiklərinə nifrət etmək


 


6. Allahın dinindən nəyəsə istehza etmək


 


7. Sehr


 


8. Muşriklərə, Müsəlmanların üzərinə yardım etmək


 


9. Peyğəmbərin ﷺ şəriətindən çıxmaq


 


10. Dindən üz döndərmək