Mənhəcdə olan qaydalar – 15 dərs

selefi-salihin-menhecde-olan-qaydalari

Adil Rəcəbov

Sələfi Salehin mənhəcdə olan qaydaları

Abdullah ibn Salih əl-Ubeylan

Şərh: Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan

 

1. Din iki böyük əsas üzərində qurulub: İxlas və Sünnəyə tabeçilik


 

2. Əmrlər, qadağalar, dəvət və ibadətin məsdəri Quran və səhih Sünnədir


 

3. Əhli-Sünnə vəl-Cəmaa Qurani-Kərimi hədislərin izahı ilə başa düşürlər


 

4. Əhli-Sünnə vəl-Cəmaa Quran və Sünnəni Sələflərin fəhmi ilə başa düşürlər


 

5. Əhli-Sünnə vəl-Cəmaa ilk öncə Tövhidə çağırır


 

6. Əhli-Sünnə vəl-Cəmaa dəvətini Allahın və Rəsulunun ﷺ başladığı ilə başlayır


 

7. Əhli-Sünnə vəl-Cəmaa bacardıqları qədər Peyğəmbərin ﷺ çağırdığına çağırırlar


 

8. Əhli-Sünnə vəl-Cəmaa şəriətə qarşı ağılları, nəfs istəkləri və zövqləri ilə çıxmırlar


 

9. Müsəlmanların üstün olması 2 işə bağlıdır: faydalı elm və saleh əməl


 

10. Əhli-Sünnə vəl-Cəmaa etiqad edirlər ki, camaat olmaq dinin əsaslarından biridir


 

11. Müsəlmanların parçalanmasının səbəbi dəstələrə bölünməsidir


 

12. Şərii beyət mötəbər insanların beyət etdiyi müsəlman başçıya olur


 

13. Əhli-Sünnə vəl-Cəmaa hakimə qarşı çıxmağı icazəli görmürlər


 

14. Bidət məsələlərdə nəfsi istəyə uymaq şəhvət məsələlərində nəfsi istəyə uymaqdan daha böyükdür


 

15. Əhli-Sünnə vəl-Cəmaanın dəvəti bütün insanlara açıq aydındır və bu dəvətdə heç bir gizlilik yoxdur