Sələfi dəvətinin əsasları – 10 dərs

Səid İsrafilov

Sələfi dəvətinin əsasları

Abdus-Salam ibn Barjas Ali Abdil-Karim

 


1. Müqəddimə


 


2. Şəriət elmini tələb etmək


 


3. İslam dininə əməl etməyə həris olmaq


 


4. Allahın yoluna elmlə dəvət etmək


 


5. Sələfin əqidəsinə elm, əməl və təlimlə önəm vermək


 


6. Peyğəmbərin ﷺ sünnəsinə önəm vermək, ona əməl etmək və ona dəvət etmək


 


7. Sünnə alimlərinə möhkəm bağlılıq


 


8. Hizbi dəstələrdən, gizli camaatlardan uzaq olmaq


 


9. Hakimlərə qarşı olan mövqe


 


10. Bidət əhlini tərk etmək və ondan çəkindirmək