Allahın hökmü ilə hökm verməmək – 31 dərs

Ağəli Şirvanlı

Allahın hökmü ilə hökm verməmək

 


1. Müqəddimə


 


2. Sələfi Salehin Əhli Sünnə barədə gözəl sözləri


 


3. Allahın hökmü ilə hökm vermək hər bir kəsə fərdi olaraq vacibdir


 


4. Küfrə düşən dərhal kafir olmur


 


5. Hakim küfrə düşdükdə Əhli Sünnənin mövqeyi


 


6. Kafir hakim haqqında Şeyx ibn Bəzz və Şeyx ibn Useyminin sözləri


 


7. Şəriətə müxalif əməllərin hamısının əsli küfr deyil


 


8. Allahın hökmü ilə hökm vermək üçün bir kəs xüsusiləşdirilmir


 


9. Məsələlərə təfsilatsız yanaşmaq


 


10. Allahın hökmündən qeyrisi ilə hökm vermək


 


11. Allahın haram buyurduqlarını halal saymaq


 


12. Batinə hökm verməyin icazəli olmaması


 


13. Davamiyyətli olmaq


 


14. Halal görmək


 


15. İnkar etmək


 


16. Yalan saymaq


 


17. Təfsilatı yanaşma


 


18. Yanaşı (eyni) tutmaq


 


19. Hökmü dəyişmək 1,2,3 (təbdil)


 


20. Hökmü dəyişmək 4,5,6 (təbdil)


 


21. Hökmü dəyişmək 7 (istibdəl)


 


22. Ayələri zahiri ilə götürmək


 


23. Allahın hökmünü dəyişib onunla təkfir etmək və hökm vermək


 


24. Bəzi fəzilət əhlinin görüşləri, tətbiqi olaraq məsələyə necə yanaşılır


 


25. Özündən sonra hökm ixtira etmək 1,2


 


26. Özündən sonra hökm ixtira etmək 3,4


 


27. İxtira olunan hökmün bütün insanlara aid olunması


 


28. Qeyri-şəriət qanunları qoymaq və bunu insanlara tətbiq etmək


 


29. Allahın hökmündən qeyrisi ilə hökm verən kəsin hökmü


 


30. Təkfir etmək nə zaman icazəlidir, Allahın hökmündən qeyrisi ilə hökm verən müsəlmandırmı?


 


31. Maidə surəsi 44-cü ayə ibn Abbasın təfsiri