Məzhəbçilərə rədd – 10 dərs

Zubeyr Dinbazov

Sələfilərin 4 İmam və onların məzhəbləri haqqında mövqeyi

 


1. İmam Əbu Hənifənin öz dilindən Sünnəyə tabeçilik. Əhli-Sünnə imamlarının sözü səhih hədisə zidd olarsa, nə etməli?


 


2. İmam Malikin öz dilindən Sünnəyə tabeçilik. Əhli-Sünnə imamlarının sözü səhih hədisə zidd olarsa, nə etməli?


 


3. İmam Şafiinin öz dilindən Sünnəyə tabeçilik. Əhli-Sünnə imamlarının sözü səhih hədisə zidd olarsa, nə etməli?


 


4. İmam Əhməd ibn Hənbəlin öz dilindən Sünnəyə tabeçilik. Əhli-Sünnə imamlarının sözü səhih hədisə zidd olarsa, nə etməli?


 


5. Alimlərin sünnəyə tabe olaraq öz məzhəb imamlarının bəzi sözlərini tərk etmələri


 


6. Sünnəyə qayıtmağın vacibliyi və ona müxalif olmağın haram olması


 


7. Əqidə və əhkamlarda sünnəyə tabe olmaq Qiyamətə qədər hər bir kəsə vacibdir


 


8. Məzhəbçilərin sünnəyə mühakimə olunmaları əvəzinə, sünnəni mühakimə etməsi


 


9. Məzhəblər üzərə elm öyrənməklə bu elmə əməl etməyin arasını qarışdıranlara cavab


 


10. Məzhəbçilərin şübhələrinə cavab – 1-ci şübhə: İxtilaf rəhmətdirmi?