Cahlilliyin üzr olması – 6 dərs

Səid İsrafilov

Cahlilliyin üzr olması məsələsində təkfirdə həddi aşanların şübhələrinə cavab – 6 dərs

Şeyx Muhəmməd Hac İsa əl-Cəzairi

 


1. Müqəddimə. Bu ümmətə cahilliyin üzr olmasının sübutu


 


2. 1-ci şübhə. Ağılı hakim qılmaq


 


3. 2-ci şübhə – Fitrəti dəlil gətirmək


 


4. 3-cü şübhə – Əhd ayəsi (Ali İmran, 81)


 


5. 4-cü şübhə – Əslən müşriklərlə müsəlmanlar arasında fərq qoymamaq


 


5. 5-ci şübhə – İnsanların İslamında şəkk etmək