Peyğəmbərə ﷺ tabeçilik – 15 dərs

zubeyr-peyqambere-itaet

Zubeyr Dinbazov

Ümmətin Peyğəmbərinə ﷺ tabe olmaq rəğbətinin oyadılması – 15 dərs

Xalid ibn Saud al Acami

 


1. Ey iman gətirənlər! Allaha və Elçisinə itaət edin… (Nisa 59)


 


2. …tam təslim olmayınca iman gətirmiş olmazlar (Nisa 65)


 


3. Kim Peyğəmbərə itaət edərsə, Allaha itaət etmiş olar… (Nisa 80)


 


4. Allaha itaət edin, (Onun) Elçisinə itaət edin və (asi olmaqdan) çəkinin! (Maidə 92)


 


5. Bu, Mənim doğru yolumdur, onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın (Ənam 153)


 


6. De: “Allaha və Peyğəmbərə itaət edin” (Nur 54)


 


7. Allahın Elçisi sizlərə – … gözəl nümunədir (Əhzab 21)


 


8. Allaha və Onun Elçisinə asi olan kəs, əlbəttə ki, açıq-aydın azğınlığa düşmüşdür (Əhzab 36)


 


9. Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün, nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin (Həşr 7)


 


10. … Kim yaxşı işlər görüb Allaha təslim olarsa, Rəbbi yanında onun mükafatı olar… (Bəqərə 112)


 


11. De: “Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin…” (Ali İmran 31)


 


12. Allaha və Peyğəmbərə ﷺ itaət edən üçün gözəl əvəzlər


 


13. Allaha və Peyğəmbərə ﷺ tabe olmayanların aqibətinə dair ayələr


 


14. Sələflərin Quran və Sünnəyə müxalif olanlara qarşı mövqeyi


 


15. Sələflərin ümməti Peyğəmbərin ﷺ sünnətinə yönəltməyə həris olmaları