Sələfi Salehin bidət əhlinə qarşı müamələ üslubu – 5 dərs

Səid İsrafilov

Sələfi Salehin bidət əhlinə qarşı müamələ üslubu – 5 dərs

 


1. Bidət əhlini tərk etmək və onlarla oturmağın qadağan edilməsi


 


2. Bidətdən çəkindirmək və bidət əhlinə rədd


 


3. Bidət əhlinin kitablarını oxumamaq


 


4. Hakim və Alimlərin bidət əhlinə qarşı sərt olması


 


5. Bidət əhlindən uzaq olmaq və onları müdafiə etməmək