Fitnələrin təsiri – 9 dərs

Sahib Əsədov

Fitnələrin təsiri

Şeyx Abdur-Razzəq ibn Abdul-Muhsin Əl-Bədr

 

Müqəddimə


 

1. İnsanların ibadətdən uzaqlaşmaları


 

2. İnsanları elmdən və alimlərdən uzaqlaşdırmaq


 

3. Səfehlərin başçılıq etməsi


 

4. Pis aqibət və talelərlə sonuclanması


 

5. Kim fitnələrə daxil olarsa onun qədir-qiyməti aşağı düşər


 

6. Məsələlərin bir-birinə qarışması, Haqqın batilə qarışması


 

7. Yetişməkdə olan nəslin və Cavanların dəyişilməsi


 

8. İman qardaşlığının və dini bağlılığın zəiflədilməsi