Allahın əmrləri qarşısında üzərimizə düşən vaciblər – 8 dərs

Zubeyr Dinbazov

Allahın əmrləri qarşısında üzərimizə düşən vaciblər

Muhəmməd ibn Abdul-Vahhab

Şeyx Abdur-Razzəq ibn Abdul-Muhsin Əl-Bədr

 


Müqəddimə, Yaradılış qayəsi


 


1. Allahın əmrini bilmək


 


2. Allahın əmrini sevmək


 


3. Əmələ qətiyyətli olmaq


 


4. Əməli yerinə yetirmək


 


5. Əməli ixlas və sünnə üzərə etmək


 


6. Əməli batil edən şeylərdən qorumaq


 


7. Haqq üzərində sabit qalmaq, pis sonluqdan qorxmaq