Allahın əmrləri qarşısında üzərimizə düşən vaciblər – 8 dərs

Zubeyr Dinbazov

Allahın əmrləri qarşısında üzərimizə düşən vaciblər – 8 dərs

Muhəmməd ibn Abdul-Vahhab

Abdur-Rəzzaq əl-Bədr

 


Müqəddimə, Yaradılış qayəsi


 


1. Allahın əmrini bilmək


 


2. Allahın əmrini sevmək


 


3. Əmələ qətiyyətli olmaq


 


4. Əməli yerinə yetirmək


 


5. Əməli ixlas və sünnə üzərə etmək


 


6. Əməli batil edən şeylərdən qorumaq


 


7. Haqq üzərində sabit qalmaq, pis sonluqdan qorxmaq