Təcvid müəllimi – 27 dərs

tecvid-muellimi

Bəxtiyar Turabov

Təcvid müəllimi – 27 dərs
(MÜXTƏSƏR TƏCVİD DƏRSLİYİ)

Bu kitabça (PDF) və mp3 formatında olan 27 dərs, sizə müqəddəs kitabımız
olan Qurani-Kərimin az müddətdə və ərəb dilində düzgün
şəkildə oxunması üçün təqdim olunur.

Təcvid müəllimi – (kitabça) – PDF

Müxtəsər təcvid dərsliyi (CD+kitabça) – ZİP


Qurani Kərim Əlifbası


1. Əlifba dərsini dinləyin 1-9


 


2. Əlifba dərsini dinləyin 10-19


 


3. Əlifba dərsini dinləyin 20-28


 

Təcvid elmində olan bəzi terminlərin izahı


4. Fəthə – Kəsrə – Damma


 


5. Sükun


 


6. Şəddə


 


7. Tənvinlər


 

Nun-i sakin və tənvinlərin hökmləri


8. Nun-i sakin və tənvinlərin hökmləri


 

Əl-İzhar


9. Əl-İzhar


 

Əl-İdğam


10. Əl-İdğam


 

Əl-İdğam məal-ğunnə


11. Əl-İdğam məal-ğunnə


 

Əl-İdğam bilə-ğunnə


12. Əl-İdğam bilə-ğunnə


 

Əl-İqləb


13. Əl-İqləb


 

Əl-İxfə


14. Əl-İxfə


 

Mim sakinin hökmləri


15. Mim sakinin hökmləri


 

İxfə-ul mim əs-səkinəh


16. İxfə-ul mim əs-səkinəh


 

İzhar-ul mim əs-səkinəh


17. İzhar-ul mim əs-səkinəh


 

İdğam misleyin


17. İdğam misleyin


 

İdğam mutəcəniseyn


18. İdğam mutəcəniseyn


 

İdğam mutəqaribeyin


19. İdğam mutəqaribeyin


 

İdğam şəmsiyyə


20. İdğam şəmsiyyə


 

İzhar qamariyyə


21. İzhar qamariyyə


 

Qalqalə


22. Qalqalə


 

Ləfzətullah


23. Ləfzətullah


 

Mədd uzatma hərfləri


24. Mədd uzatma hərfləri


 

Mədd-ul-muttasıl


25. Mədd-ul-muttasıl


 

Mədd-ul-munfasıl


26. Mədd-ul-munfasıl


 

Mədd-ul-lazım27. Mədd-ul-lazım


 

Mədd-ul-arid lis-sukun


28. Mədd-ul-arid lis-sukun


 

Mədd-ul-lin


29. Mədd-ul-lin


 

Mədd-ul-ivad


30. Mədd-ul-ivad


 

Səktə31. Səktə


 

Qurani-Kərimdə olan bəzi işarələrin mənası
32. Qurani-Kərimdə olan bəzi işarələrin mənası