Təcvid dərsləri – 8 dərs

Bəxtiyar Turabov

Təcvid dərsləri – 8 dərs

Fatihə surəsini oxuyarkən yol verdiyimiz xətalar

 


1. Fatihə surəsi 1-ci ayə


 


2. Fatihə surəsi 2-ci ayə


 


3. Fatihə surəsi 3-cü ayə


 


4. Fatihə surəsi 4-cü ayə


 


5. Fatihə surəsi 5-ci ayə


 


6. Fatihə surəsi 6-cı ayə


 


7. Fatihə surəsi 7-ci ayə


 


8. Fatihə surəsinin düzgün tələffüzü