Təcvid əhkamları – inSpeak – 21 dərs

Bəxtiyar Turabov

Təcvid əhkamları – inSpeak – 21 dərs

 


1. Quran oxumağın fəziləti və təcvidə giriş


 


2. Hərflərin düzgün oxunması 1


 


3. Quran oxumağın fəziləti və hərflərin düzgün oxunması 2


 


4. Hərflərin düzgün oxunması 3


 


5. Hərflərin düzgün oxunması 4


 


6. Hərflərin düzgün oxunması 5


 


7. Təcvid elmi və Quran oxuyanın ədəbləri


 


8. İstiazənin növləri 1


 


9. İstiazənin növləri 2


 


10. Sukunlu nunun və tənvinlərin hökmü barəsində


 


11. İxlas surəsi və İxfa hərifləri


 


12. Fələq surəsi və İdğam


 


13. Fələq surəsi və idğam


 


14. İqlab elmi 1


 


15. Nas surəsi və İqlab elmi 2


 


16. Nas surəsi


 


17. Məsəd surəsi 1


 


18. Madd Muttasıl


 


19. Məsəd surəsi 2


 


20. Məsəd surəsi 3


 


21. Qureyş surəsi


 

Bu dərs inSpeak™ proqramı ilə hər həftənin 1-ci və Bazar günləri Bakı vaxtı ilə saat 21:30 da başlayır.

Qurani Kərimin Əlifbası

خ
Xa
ح
ج
Cim
ث
Sə
ت
ب
ا
Əlif
ص
Sad
ش
Şin
س
Sin
ز
Zə Zeyn
ر
Ra
ذ
Zəl
د
Dəl
ق
Qaf
ف
غ
Gayn
ع
A`yn
ظ
Za
ط
Ta
ض
Dad
ي
و
Vav
ھ
ن
Nun
م
Mim
ل
Ləm
ك
Kəf